תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמלבקשה ועדה מקומית001/ 31/ מ/ 24מפעל מים אזורי חוף כרמל
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, פוריידיסבקשה ועדה מקומית002/ 31/ 33/ ב/ 24תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית002/ 31/ מ/ 24צינור השבת מים לים - מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלבקשה ועדה מקומית003/ 31/ ק/ נ/ 24ציון אוייל אנד גז אינק, ביצוע קידוח אליהו 3 "אשר מנשה"
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית004/ 31/ ב/ 24מאסף ביוב חגית - בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, עתליתבקשה ועדה מקומית007/ 31/ ב/ 24תכנית אב לביוב - עתלית
חיפהחוף הכרמל, בית ארןבקשה ועדה מקומית008/ 31/ ב/ 24החלפת קו סניקה וסילוק מבית אורן
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 101ערר על דחית בקשה לתוכנית למצב סופי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 176/ 3ערר על דחית הבקשה ע"י ועדה מחוזית כוועדת רישוי להקמת בית מגורים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 195/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהישות כללית03/ המ/ 30בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) לגבי ת. משח/ 5, חכ/ 19א, ג, ד
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 020/ 3בקשה לשימוש חורג ממבנה מגוירם לבית קפה, גלריה ומגוירם
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 067/ 3בקשה להקלה 10% מקו בנין אחורי ותוספת בניה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 135/ 3בקשה לבנית מחסן
חיפהחוף הכרמל, נוה יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 271/ 3בקשת שימוש חורג למבנים יבילים בנווה ים
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 328/ 3פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 329/ 3פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 330/ 3פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 331/ 3פיצויים בעקבות תוכנית תמ"א 31/ א/ 18
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 367/ 3בקשה לסוללה אקוסטית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 025/ 3ערר על החלטה למתן היתר בנייה לחומת בלוקים
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 047/ 3ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה
חיפהחוף הכרמל, עפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 088/ 3ערר על דחיית התנגדות לאישור שינוי ייעוד במבנה קיים למלאכה ומסחר
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 099/ 3דחיית בקשה להקלה של 68 ס"מ בגובה קרניז דקורטיבי ללא תוספת שטח
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 226/ 3קבלת התנגדות בחלקה להריסת מבנה מגורים והקמת מבנה חדש
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 251/ 3סירוב למתן היתר לשימוש חורג למפעל למוצרי חקלאות ואריזת מוצרי בשר
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 301/ 3הקמת מתקן שידור סוללרי
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 123/ 3הקמת בית מגורים חדש+הריסת בית קיים
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 138/ 3ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית חוף כרמל למתן הייתר
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 196/ 3בריכת שחיה ואישור מצללה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 197/ 3בקשה לפרגולה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 200/ 3הקמת גדר
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 237/ 3ערר על בקשה להיתר - הכשרת דרך חקלאית ממעבר למתחם נאות גולף קסריה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 7ערר על החלטת ולקש"פ לאשר בתנאים את תכנית חכ/19/ט מושב בית חנניה
חיפהחוף הכרמל, בית חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 022/ 3מתן תוקף לתכנית חכ/מק19/י
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 023/ 3בקשה לאישור תכנית חכ/מק/35/י"ב
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 042/ 3שינויים במבנה מגורים, המקת מבנה עזר, בקשה לשימוש חורג למטרת הסעדה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 043/ 3שימוש חורג למטרת מסחר במוצרי סידקית לשנתיים
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 045/ 3הקמת מבנה עזר, שינויים במבנה מגורים קיים, שימוש חורג לשנתיים למטרת הסעדה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 066/ 3תכנית שינויים להיתר ל-4 קוטגי'ם דו משפחתיים
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 078/ 3תוספת שטח למבנה קיים
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 108/ 3ערר על תנאי בהיתר בניה - אישור של מנהל מקרקעין
חיפהחוף הכרמל, נחשוליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 112/ 3סוספת שטח למגורים - קיבוץ נחשולים
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 137/ 3בקשה לשיפוץ ביתן משאבות וגשר צנרת קיימים במתחם
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 288/ 3תחנת תדלוק - ניר עציון
חיפהחוף הכרמל, בית ארןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 289/ 3גן אירועים - בקשה להקלה. קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, נוה יםערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 2חכ/ מק/ 76/ ז תחנת תדלוק ושרותי דרך בנווה ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 1חכ/ 25/ ה קיבוץ שדות ים
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 033/ 3בקשה לאישור בניה להמקת שער חשמלי בכניסה למושב בת שלמה.
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 057/ 3לגליזציה לתוספת בניה ופרגולה, בקשה לתוספת בניה שכונה 50 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 129/ 3התנגדות לתוספת מרפסת זיזית בחזית ושינויים פנימיים, הרדוף 31 עתלית
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 171/ 3בקשה להקמת מבנה חקלאי דיר לצאן בשטח חקלאי. בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 174/ 3ביטול סעיף מגליון דרישות, המתנה את אישור היתר הבניה , חב' המלח עתלית
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 229/ 3הגבהת עמוד תאורה לגובה 42 מ' וחיבור תשתיות , קיסריה
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 254/ 3התנגדות להקמת בית דו קומתי דו משפחתי עם הקלות בשטח בניה, ליבנה 8 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 84ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה לתכנית חכ/ 707/ א- תחנת תדלוק זעירה בעתלית
חיפהחוף הכרמלערר על החלטת ועדה למימי חופין08/ מ/ 3ערר על החלטת הו. לשמירה על הסביבה החופית תכנית מס' חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 107/ 3בקשה להקמת 4 מבנים. גבעת הבריכות 38, עתלית. שרגא יששכר ואריה ואח'
חיפהחוף הכרמל, קיסריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 147/ 3התנגדות לתכנית מצב סופי, תוספת מרתף וחצרות ושינויים בבריכה, חרוב 34 קיסריה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 187/ 3הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי. עין אילה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 211/ 3שיקום מבנה משרדים לאחר שריפה. עתלית (כרמל כימיקלים)
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 286/ 3שימוש חורג במבנה עזר למשק חקלאי. בת שלמה הותיקה 4, בת שלמה.
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 314/ 3תוספת בבית מגורים. - קיבוץ שדות ים. (שרון ברקת/יהודית מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 315/ 3בקשה לתוספת בניה בקבוץ שדות ים (שרון ברקת יהודית מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 316/ 3גלבוע+ארצי תוספת לבית דו משפחתי ברקת, מוסרי
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 317/ 3תוספת לבית דו משפחתי (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 318/ 3תוספת לבית מגורים קייים (ברקת, מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 319/ 3תוספת לבית מגורים (ברקת - מוסרי) שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 320/ 3לגליזציה לבית מגורים בשגות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 321/ 3לגליזציה לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 322/ 3תוספת לקומה ראשונה שדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 323/ 3לגליזציה למחסן שדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 324/ 3תוכנית שינויים לבית בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 325/ 3תוספת בקומה א' ותוספת קומה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 326/ 3תוספת בניה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 327/ 3תוספת לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 328/ 3תוספת לבית מגורים קיים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 350/ 3תשריט איחוד וחלוקה תאח/חכ/35/ד/1 - עין הוד (ממ"י)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 358/ 3בקשה לתוכנית שינויים ללא תוספת שטח. קיבוץ שדות ים.
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 359/ 3ערר על דחית להיתר שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 360/ 3עראדם טבע ודין
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 361/ 3ערר על החלטה לתוספת שטח שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 362/ 3ערר על אישור תוספת אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 363/ 3ערר על בקשה לתוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 366/ 3ערר על תוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 367/ 3ערר על תוספת בניה אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 368/ 3ערר על בקשה לשינויים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 369/ 3ערר על תוספת שטח מגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 370/ 3ערר על תוספת לשטח מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 371/ 3ערר על תוספת מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 372/ 3ערר תוספת שטח מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 374/ 3התנגדות לתכנית שינויים להיתר, תוך מתן הקלה, שדות ים - פרדו
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 375/ 3התנגדות לתוספת בבית מגורים קיים, שדות ים - ויצמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 376/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גלבוע וארצי
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 377/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, כולל ממ"ד וקומה, שדות ים - פוזיילוב ונצר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 378/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גילי אמיר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 379/ 3התנגדות לתוספת לבית מגורים, שדות ים - שחר אביטל
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 380/ 3התנגדות ללגליזציה לבית מגורים ותוספת, שדות ים - גולדשטיין
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 381/ 3התנגדות ללגליזציה לתוספת בניה כולל ממ"ד, שדות ים - לאיתי אמיר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 382/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - איכר משה