תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחדרהבקשה ועדה מקומית001/ בינוי/ 13/ 13מתקן התלה חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 001ערר על דחית תביעת פיצויים תחנת תדלוק פז חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 005ערר על דחית התנגדות להחלפת גג לדירה קיימת בבית מגורים דו משפחתי, הקמת מחסן והר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 060/ 3ערר על דחית בקשה להוספת מרפסת ופתיחת פתח לדירה קיימת בקומה א' בבית מגורים משות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 069/ 3ערר על דחית בקשה להיתר להקמת יח"ד בדו משפחתי
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 080ערר על דחית התנדות לבקשה להיתר מבנה מסחרי שיכיל חנות מחסן חדרי צוות 2 ממ"ס שרו
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 090ערר על החלטת ועדה מקומית להפקיד תוכנית בתנאים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 104ערר על דחית התנגדות לבקשה לבית מגוירם חד קומתי
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 114ערר על דחית בקשה להקמת מבנה למסחר , הריסה והקמת גדר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 118/ 3ערר על דחית דחיית התנגדות תוספת בניה לחנויות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 122/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה מחסן וחניות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 14ערר על החלטת ו.מחוזית חיפה -לאשר תכנית חד/ 1135 -שכ' מגורים בצפון מזרח חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 15ערר על החלטת ו.מחוזית חיפה לאשר תכנית חד/ 1135
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 153/ 3תיק ערר: 137/02 תיק בנין: 506058 גוש: 11303
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 168/ 3ערר על דחית התנגדות לביטול מחסנים בקומת הקרקע ווספת 3 דירות במקום
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 169/ 3ערר על דחית בקשה לגידור חלקה לאחסון ציוד חקלאי
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 170/ 3ערר על דחית התנגדות מתקן תקשורת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 182/ 3ערר על דחית בקשה לתןספת שלוש יח"ד במקום מחסנים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 187/ 3ערר על דחית בקשה להקמת תורן בן 60 מ'
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 233/ 2ערר על דחית התנגדות לבקשה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 239/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת לבית קיים
חיפהחדרהישות כללית02/ המ/ 67בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית חד/ 900/ א/ חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה03/ 027/ 3תביעת פיצויים בגין ירידת ערך כתוצאה מאישור תכנית תמ"א/22
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 283/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 301/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 302/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהחדרהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות תכנית חד/ 1164
חיפהחדרהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לקבוע תנאים למתן היתרי בניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 125/ 3בקשה לשינוי היתר בניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 152/ 3הקמת מבנה מגורים לאוכלוסיה מוגבלת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 214/ 3אי מתן החלטה לבקשת תוספת דירת גג בבנין קיים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 226/ 3מחסן וחניה בחצר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 243/ 3תוכנית שינויים מקבץ דיור מעל קומת מסחרית קיימת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 276/ 3שינוי קו בנין
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 277/ 3הקלה בתוספת 2 יחידות דיור
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 316/ 3החלפת גג אסבסט והקמת בית קירור
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 378/ 3תכנית שינויים למבנה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 388/ 3הגדלת חדר אוכל + תוספת אולם תפילה בקומה א'
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 012/ 3ערר על החלטה למתן היתר בנייה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 016-014/ 3ערר על סירוב לתביעת פיצויים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 036/ 3ערר על השהיית דיון בבקשה להיתר בניית שתי יחידות דיור
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 115/ 3דחיית בקשה להיתר בנייה עקב חריגות בנייה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 140/ 3דחיית התנגדות לתכנית מפורטת חד/מק/1320
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 156/ 3התנגדות להקמת בית מגורים,יחידה משפחתית וחניה מקורה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 192/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 243/ 3"אקים" אגודה לקימום מפגרים, ערר על אי מתן החלטה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 270/ 3בקשה להיתר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 273/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 313/ 3הוספת מרפסות, מדרגות ושינויים פנימיים בקומת הקרקע במבנה מסעדה קיימת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 345/ 3הקמת שער לרכב להולכי רגל
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 055/ 3ערר על תכנית חד/מק/848 כ' חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 057/ 3שינויים פנימיים בחלוקה במסעדת "פוליאדה אבו סעיד" בחדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 104/ 3הקמת גדר מאיסקורית
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 105/ 3בקשה להיתר להקמת בית מגורים משותף בקומת קרקע, הקמת גדר והריסת מבנה קיים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 110/ 3בקשה להיתר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 129/ 3הקמת בית מגורים חד משפחתי שיכיל בקומת קרקע
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 136/ 3בקשה לשימוש חורג למגרש מכוניות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 149/ 3הוספת מרפסת פתוחה, מחסן, חניה שינוי בחלונות ושינוי בבית מגורים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 160/ 3שימוש חורג מאיזור מגורים לבית כנסת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 191/ 3ערר על תוכנית אזור תעשיה דרומי חדרה חד/מק/ 812 יא'
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 193/ 3הקמת ארובה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 211/ 3שינוי יעוד ממשרד לדירת מגורים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 222/ 3שינויים פנימיים ושינוי בגג בדירה קיימת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 223/ 3שינויים פנימיים ושינוי גג בדירה קיימת
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 229/ 3תביעת פיצויים בגין תכנית מתאר תת"ל 3 6/4 כביש 9
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 238/ 3היתר בניה לשינויים פנימיים בחלוקה וארובה חיצונית למינדף במסעדה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 258/ 3ערר עקב אישור תכנית תתל/ 6 , 4/3 חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 259/ 3ערר על פיצויים עקב תכנית תתל/ 6, 4/3 חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 260/ 3ערר על פיצויים עקב תכנית תת"ל 6 / , 4/3 חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 261/ 3ערר עקב אישור תכנית תתל/ 6, 4/3 חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 262/ 3פיצויים על פי סעיף 28 לחוק משק גז הטבעי 2002
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 265/ 3ערר על תכנית חד/מק/1347 חדרה, גבעת אולגה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 282/ 3תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק - אי מתן החלטת ו.מ תכנית תת"ל 4/3/6
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 291/ 3תוספת שטח יח"ד בבית מגורים דו משפחתי
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 311/ 3פתיחת גן ילדים ברח' השיטה חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 314/ 3תביעה לפיצויים בעניין משק הגז
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 316/ 3אישור איזור ליריד פתוח וחניות
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 53על החלטת ועדה מחוזית לדחות את תכנית מס' חד/ 1308/ מ/ 351 מסחרי ומשתלה בגו שמוא
חיפהחדרהישות כללית06/ המ/ 13חד/808
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 027/ 3הקמת בית מגורים משותף
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 056/ 3שינוי פתחים בחזיתות ותוספת שטח
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 057/ 3שינוי מיקום פתחים והקמת גדרות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 074/ 3חד/1381 שינוי יעוד מקרקע חקלאית לחניון לרכב כבד ושיורתי דרך
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 095/ 3מפלס הבניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 096/ 3שוק חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 106/ 3אי מתן החלטה לבקשת היתר בניה ל 2 יח"ד במבנה אחד.
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 121/ 3הקמת 2 יח"ד שיכילו ממ"ד מחסן מטבח חדר ושירותים
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 129/ 3הקמת מבנה למכונת נייר 8, מחסן נייר, סככה, ביתן משאבות, ביתן שומר
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 141/ 3הקמת בנין חדש שיכיל בק.קרקע: לובי, ח.מדרגות, ח. עגלות, מעליות, ח. אשפה וחניות
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 161/ 3הזזת מחסן וחניה מקורה, הגבההת גדר קיימת, שינוי מיקום משטח חניה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 172/ 3תשריט חלוקה. אסטוריה מאיר חדרה.
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 333/ 3תוספת ממ"ד , הפיכת מחסן לשטח עקרי. רח' אהרונוביץ חדרה. (ימין אריה)
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9014/ 3תביעת פיצויים מתכנית חד/1135 חדרה - שער שלמה ואח'
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9015/ 3תביעת פיצויים חד/912/ג , חדרה -אורלי וניסים חדד ואח'
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9016/ 3תביעת פיצויים מתכנית חד/912/ג, חדרה , שמעון ימין
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 100/ 3בנית קולונדה וגגון בחזית חנות, שינוי פנימי, תוך התנגדות שכנים, רחהגיבורים חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 139/ 3התנגדות לתשריט חלוקה , תצ"ר 2133
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 161/ 3בניית קולונדה וגגון בחזית ושינוי פנימי תוך התנגדות שכנים, הגבורים חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 181/ 3אי מתן היתר בניה עקב תכנית החלה בשטח, נווה חיים, חדרה
חיפהחדרהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 200/ 3התנגדות לתכנית מפורטת חד/מק/780 ט', הגדלת תכסית קרקע, בוטקובסקי 27 חדרה