תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית005/ 15/ ב/ 24מתקן טיהור שפכים מחנה 90
חיפהמנשה-אלונה, אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 078ערר על דחית בקשה להמשך שימוש חורג למסגריה במבנה מגורים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 205/ 3שימוש חורג בחלק המבנה הקיים עבור מוסך לאופנועיים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 261/ 3לגליזציה לבניה קיימת והחלפת גג
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 377/ 3דחיית התנגדות של שני חברים בעלי דעה מייעצת לבקשה להקמת מתקן תקשורת סלולארית
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 240/ 3בקשה להיתר
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 311/ 3ביטול היתר לשימוש חורג לאזור מכירת צמחים, אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 040/ 3הקמת מתקן מבוקר ומבודד לגידול פרגיות ונספחים מושב עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית68/ 15/ 13אתר פסולת גושית
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית71/ 15/ 13מזור ניר
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית82/ 15/ 13שימוש חורג לאחסנת גנרטורים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלבקשה ועדה מקומית83/ 15/ 13בשארי שרה - מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית87/ 15/ 13קראוס זאב ולוזקה - שימוש חורג
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 1069מרכז מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 1070מרכז מושב גבעת נילי
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתג/ 1071מרכז מושב עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 920גבעת נילי24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 921אביאל24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתחפאג/ 922עמיקם24/12/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 13מפעל המוביל הראשי - קטע ב'23/11/1961
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 142הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם.28/07/1991
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 155מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי28/07/1991
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 216שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם.27/01/1994
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 216/ אשינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם.30/06/1996
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 222הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים .18/12/1994
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 223שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי .05/01/1995
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 231הרחבת מושב עמיקם.18/08/1996
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 231/ אתשתיות להרחבת מושב עמיקם.04/09/2007
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 257בית עלמין אזורי לישובי "אלונה".20/09/1998
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 277תוספת מגרשי בניה באביאל.21/02/2001
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 297פצול מגרש מגורים מנחלה מס' 11, מושב עמיקם.17/05/2001
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 298שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם.17/05/2001
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 300חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים.17/05/2001
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ 304תשתיות להרחבת מושב גבעת ניל"י.21/08/2002
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 305חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם15/07/2002
חיפהמנשה-אלונה, אלונהתוכניתמ/ 330ישוב קהילתי דאר אלחנון
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 333תיקון זכויות הבניה בנחלה
חיפהמנשה-אלונה, אלונהתוכניתמ/ 352שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה04/11/2009
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 397/ אביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם13/10/2009
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 399דרך וחניון במושב עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ 400/ אאביאל - חוות לולים16/08/2012
חיפהחוף הכרמל, מנשה-אלונה, שומרון, אלונהתוכניתמ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה19/11/2012
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ 412תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ מק/ 114מגרש 6 א' - עמיקם23/04/2009
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ מק/ 127פיצול מגרש למגורים מנחלה 25 מושב עמיקם18/08/2010
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ מק/ 39שינוי קו בניין בגוש 11984 חל' 1, 16 עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 83חלוקה באזור מגורים - מיוחד05/08/2008
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמ/ מק/ 86שינוי קו בניין אחורי, עמיקם13/09/2004
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 89חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל06/12/2006
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 90שינוי מיקום מגרש 319 במושב אביאל20/02/2007
חיפהמנשה-אלונה, שומרון, אלונה, אביאלתוכניתמ/ מק/ 90/ ש/ מק/ 1206שינוי מיקום מגרש 319 - אביאל20/02/2007
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתמ/ מק/ 92שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי07/06/2006
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומיתמאל/ 20030149בקשה למתקן תקשורת בבריכת מים עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומיתמאל/ 20060296שימוש חורג ליחידות ארוח
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתמק/ מ/ 10שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 23113/07/1997
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמשח/ 1אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתמשח/ 1/ אמושב אביאל17/11/1985