תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית001/ בינוי/ 33/ 13תכנית בינוי - מלון מבטחים זכרון יעקב
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, פוריידיסבקשה ועדה מקומית002/ 31/ 33/ ב/ 24תגבור מאסף ראשי מסותף, פרידיס, זכרון יעקב ומו"אז חוף כרמל
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית002/ מ/ 33/ 24קו קולחין מבקעת הנדיב לחוף כרמל
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית003/ 33/ ב/ 24מערכת סילוק שפכים - פארק היין
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית005/ 33/ ב/ 24שיקום מאסף דרומי - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 231/ 3כביש מס' 70 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 002ערר על דחית התנגדות להקמת יח"ד דו קומתית
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 007ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים בן קומה אחת ומרתף
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 008ערר על דחית בקשה לשינויים פנימים ושינוי חזית, לגליזציה למחסן, תוספת למגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 021/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת למגורים ולשטחי שרות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 029/ 3ערר על דחית בקשה לתוכנית בינוי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 050/ 3ערר על דחית בקשה לרישוי סככה חקלאית קיימת
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 081/ 3ערר על דחית בקשה להיתר לחניה מקורה ליחידה מערבית בבניין דו משפחתי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 088ערר על דחית התנגדות למחסן לתוספת למגורים ולהקמת חניה מקורה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 099ערר על דחית בקשה לתוספת למבנה קיים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 131ערר על דחית בקשה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 133ערר על דחית בקשה לביטול היתר
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 134ערר על דחית בקשה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 135ערר על דחית בקשה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 136ערר על דחית בקשה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 137/ 3ערר על דחית בקשה הקמת מבנה מגורים חדש בן יח"ד קוטג'ים בני 4 חדרים ממ"ד
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 158/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה לארבע יח"ד מחסנים ופרגולות ו 8 מקומות חניה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 194/ 3ערר על דחית בקשה לניצול קומת המסד מתחת לחניה מקורה למחסן כולל פרוק שרותים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 017/ 3תוספת מגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 024/ 3שימוש חורג - הפעלת גן ילדים בבית מגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 121/ 3מתן רישוי לתוספת שטחי שירות, תוספת שטח למגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 123/ 3תוספת בניה למגורים ולשטחי שרות, שיפוץ המבנה ופירוק החלקים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת. ש/ 658 מחצבות שפייה (ז. יעקב)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 141/ 3הקמת מסעדה ומתחם תיירותי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 236/ 3תוכנית ש/ מק/ 1185 הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' בשטח חקלאי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 246/ 3הקמת 2 יחידות תלת קומתיות המחוברות במבני עזר
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 250/ 3פרוק מבנים קיימים והקמת 2 מבנים דו-קומתיים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 257/ 3הקמת מבנה בן 5 קומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 258/ 3שיפוץ מבנה כולל והקמת 3 יחידות דיור נוספות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 296/ 3סגירת קומת עמודים והפיכתה לקומת מגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 299/ 3הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 323/ 3הקמת מבנה בן 5 קומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 023/ 3דחיית התנגדות לבניית מבנה דו-משפחתי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 101/ 3קיום דיון חוזר בבקשה להיתר בנייה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 113/ 3בקשה להיתר
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 121/ 3ערר עקב אי רצון לאמץ החלטת בית המשפט עקב תכנית ש/במ/215/ג'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 129/ 3דחיית התנגדות לבקשה להקמת מבנה בן 3 קומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 130/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 258/ 3דחית התנגדות לבקשה להקמת 3 יח"ד שחלקן מחוברות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 281/ 3בקשה להיתר
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 318/ 3תוספת שטח
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 330/ 3תחנת טרנספורמציה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 004/ 3תוספת למבנה קיים כולל שיפוץ וחיזוק המבנה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 047/ 3בקשה להקמת 2 יח"ד דו קומתיות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 083/ 3תכנית שינויים להיתר ליחידת דיור קיימת
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 164/ 3בקשה להקמת גדר לכוון חניה ציבורית
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 179/ 3שימוש חורג לעמדת תדלוק סולר לחקלאים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 180/ 3שימוש חורג לעמדת תדלוק סולר לחקלאים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 203/ 3הקמת קיר תומך
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 250/ 3הקמת מבנה דו-קומתי חד משפחתי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 324/ 3תכנית שינויים ליחידת דיור תלת קומתית
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 007/ 3תכנית שינויים ליחידת דיור, שינויים במבנה ובפיתוח
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 008/ 3ערר על תכנית ש/903/א
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 090/ 3בניה חדשה בקרקע חקלאית
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 223/ 3תוספת לחניה קיימת
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 252/ 3לגליזציה מצב קיים: תוספת בניה,מחסן, עלית גג, חניה מקורה, מרפסת- זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 340/ 3התנגדות לתוספות ביחידת דיור קיימת במבנה דו-משפחתי- אח"י אילת 2 זיכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9013/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - פרוידנטל ואח'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 027/ 3ביטול תב"ע ש/מק/903
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 055/ 3תכנית שינויים ליח"ד דו קומתית . זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 074/ 3הקמת יח"ד דו קומתית תוך התנגדות שכן, רח' הנרקיס 2 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 243/ 3בניה חדשה, השניא, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9003/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/12 ג' שומרון - בנדק יצחק ושרה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9004/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/12/ג זכרון יעקב - דוברובסק ואח'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9010/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/682, שומרון - רחל בן צבי
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 003/ 3בקשה להקמת יחידת דיור דו קומתית, תוך התנגדות שכנים, הנרקיס 2 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 016/ 3התנגדות להקמת יחידת מגורים 3 קומות , רח' המדע , זכררון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 021/ 3שינוי לתוכנית מפורטת ש/מק/1343. זכרון יעקב (משה ורדי, אלון סמולרסקי ואח')
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 026/ 3התנגדות לאישור תכנית ש/מק/ 1343
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 044/ 3התנגדות לשינוי תכנית מתאר ש/מק/1343, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 074/ 3המשך מעלית לקומה א' וגש המחבר לקומה לקומה א'. רח' אלון יגאל זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 092/ 3החלפת גג אסבסט לגג רעפים. רח' המדע, זכרון יעקב (טמיר יצחק/בן עטר מוטי מבקש)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 129/ 3הקמת יח"ד ודו קומתית מחוברת בקיר משותף. גבעת עדן זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 148/ 3ערר על אי מתן החלטה, זכרון יעקב. (ניסים חדד, בלום אבשלום ונעם)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 198/ 3תכנית מפורטת ש/מק/1305 זכרון יעקב (משפ' קראוס)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 235/ 3התנגדות לתכנית שינויים ליח"ד דו קומתית, זיכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 288/ 3התנגדות לשינוי תכנית מתאר מקומית ש/מק/1356, זכרון עקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9049/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/1216 , שומרון - יהודה מישר ואח'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9050/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/1216 שומרון, יהודה מישר ואח'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9051/ 3תביעת פיצויים מתכנית ש/1216 שומרון, יהודה מישר ואח'
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 508/ 33/ 13וילדר עמנואל, סככה חקלאית, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 529/ 33/ 13אשר גרף - סככה חקלאית ובית קרור
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 530/ 33/ 13פירות שלי בע"מ - מחסן חקלאי
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 571/ 33/ 13כהן אברהם וראובן, גוש 11303 חלקה 15, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 572/ 33/ 13נהרי אוהד ורינה - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית1 - 577/ 33/ 13דהן רבקה - לגליזציה לחממה
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 002/ 3התנגדות לתכנית שינויים ליח"ד דרום מערבית, יגאל אלון 2 ז. יעקב - תיק קודם 74/09
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 013/ 3התנגדות לתוספת שטחים למבנה קיים, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 102/ 3תוספת למבנה קיים חד קומתי. זכרון יעקב. יהודה ואפרת קורן
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 125/ 3תוספת מגורים ליח"ד קיימת תוך התנגדות שכנה גובלת, הכלנית 14 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 132/ 3בקשה להקים מבנה דו קומתי. זכרון יעקב (צבי טלאור)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 141/ 3בקשה להקמת תחנת תדלוק . זכרון יעקב (מגה אור זכרון יעקב)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה10/ 201/ 3ביטול הפקדה של תכנית ש/מק/1231 - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 257/ 3תוספת שטחים עיקרי ושירות, פירוק גגון והקמל פרגולה, הנרקיס 11 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 273/ 3הקמת 3 יח"ד נוספות לשתי יח"ד קיימות, תוך התנגדות שכנים,ז'בוטינסקי זכרון יעקב