תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזפתח תקוהישות כללית02/ המ/ 28בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית פת/ 2005/ א'
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות בקשה לשימוש חורג למסחר במבנה חקלאי
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 36ערר על החלטת ו. מחוזית לקבוע תנאים לפי ס. 78(ב) (1) לגבי ת. מח/ 149 כביש גהה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 48ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. פת/ 2004/ 1
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 49ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. פת/ 2004/ 1
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 23ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לאשר בתנאים את ת. פת/ 2000/ 19
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 28ערר על החלטת ו . מחוזית מרכז לאשר בתנאים את תכנית פת/ 4/19/2000 פתח תקוה
מרכזפתח תקוהישות כללית05/ המ/ 71בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.פת/מק/2007/א
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 43על החלטת ו. מחוזית מחוזה מרכז לדחות את הבקשה להקמתבית צמחיה ,אריזה ורשת
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 54ערר על החלטת ועדה מחוזית להתיר שינוי ההעמדת בנין
מרכזפתח תקוהישות כללית06/ המ/ 16סעיף 197(ב) לחוק תכנית פת/ 1266/ 9
מרכזפתח תקוהישות כללית06/ המ/ 36לגבי תכנית תממ/ 3/ 21
מרכזפתח תקוהישות כללית06/ המ/ 9תביעת פיצויים בגין סעיף 197 (ב) לגבי תכנית פת/ 2000
מרכזפתח תקוהישות כללית07/ המ/ 47בקשה להארכת מועד לפי ס' 197, תממ/ 3/ 21
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחיית תכנית פת/ 1011/ 2 - פינוי בינוי יד לבנים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 27ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית פת/ 1216/ 32 - שינוי מחקלאי למגורים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 55ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית פת/ 2003/ 17 שינוי יעוד מחקלאי ומעשיה לדר
מרכזפתח תקוהישות כללית10/ המ/ 28הארכת מועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, פת/9/1207
מרכזפתח תקוהישות כללית97/ המ/ 47בקשה להארכת מועד לפי ס' 197 תמ"מ 21/3
מרכזפתח תקוהתוכניתהר/ 344לחלק למגרשי מגורים,להקצות מגרש לבנין צבורי.24/07/1952
מרכזפתח תקוהתוכניתהר/ 485/ 1לחלק השטח מחדש לאזור חצי חקלאי מגרשים לב.צ, ש.צ.פ והתווית דרכים חדשות
מרכזפתח תקוהתוכניתהר/ 96לקבוע צורת הקמת הבתים ולהפריש שטחים לדרכים וש.צ.פ.
מרכזגבעת שמואל, פתח תקוהתוכניתמח/ 149דרך מס' 4, כביש גהה - קטע מורשה גנות.
מרכזגבעת שמואל, פתח תקוהתוכניתמח/ 19צומת גהה תכנית דרך29/06/1972
מרכזפתח תקוהתוכניתמח/ 27כביש מס' 12 צומת סגולה27/04/1978
מרכזדרום השרון, הוד השרון, פתח תקוהתוכניתמח/ 36/ אכביש מס' 5 קטע מורשה - קסם.02/09/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, פתח תקוה, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 57כביש מורשה- כפר קאסם, דרכים חקלאיות.05/06/1987
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, פתח תקוה, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 57/ אכביש מורשה כפר קאסם- דרכים חקלאיות
מרכזדרום השרון, פתח תקוהתוכניתמח/ 64/ במחלף גת רימון.19/09/2007
מרכזפתח תקוהתוכניתמח/ 64/ גביטול קטע של רח' קיש אשר נמצא בתחום דרך מס' 471.
מרכזדרום השרון, פתח תקוה, מע"שתוכניתמח/ 64/ דהתחברות לגשר זמני שלב א' מעל המסלול הדרומי של דרך 471.
מרכזפתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ אהקו המזרחי - מאסף כביש גהה
מרכזפתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ בקו המאסף המזרחי בתחום פתח תקוה
מרכזפתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ גמתקן טיהור שפד"ן.
מרכזפתח תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 414תחנת שאיבה של הקו המזרחי איגוד ערים דן.
מרכזפתח תקוהתוכניתמק/ פת/ 1212/ 46.15/08/1996
מרכזפתח תקוהתוכניתמק/ פת/ 1232/ 53רח' אלכסנדר ינאי 29 פתח-תקוה15/08/1996
מרכזפתח תקוהתוכניתמק/ פת/ 1235/ 10הקטנת קו בנין לצורך בניית מעלית.15/08/1996
מרכזפתח תקוהתוכניתנת/ 354תכנית מס' 354 פרטית+שילטון14/08/1952
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 02/ 307/ 4דחיית התנגדות לתכנית מקומית המשנה קו בניין
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 02/ 332/ 4דחיית התנגדות לתכנית להסדרת דרך
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 02/ 345/ 4סירוב להקלה למספר יח"ד
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 02/ 349/ 4סירוב שימוש חורג מתעשייה למגורים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 02/ 351/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 02/ 361/ 4דחיית התנגדות לתוספת יח"ד לשכן
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 007/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 198 לחוק
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 008/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה למגורים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 038/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 050/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניית דירות על גג בית משותף
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 03/ 081/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד ושינוי קווי בניין
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 121/ 4שימוש חורג למספרה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 143/ 4דחיית התנגדות לתחנת מוניות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 176/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 177/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 209/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 251-436/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 45/ 4קביעת תנאים להיתר למתקן תקשורת
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 50/ 4התנגדות לתוספת בניית חדרים על גג בית משותף
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 536/ 4דחיית התנגדות להגדלת מחסנים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 582/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לבית מלאכה לתריסים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 588-592/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 593/ 4מתן היתר לא חוקי לבי"כ
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 618/ 4ערר על החלטה לתת היתר למקווה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 653/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 670/ 4דחיית התנגדות להיתר
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 706/ 4דחיית התנגדות להקלות בהקמת מבנה מגורים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 707/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לבית אבות סיעודי
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 712/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בקיוסק למטרת קיוסק ומכירת פרחים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 03/ 714/ 4דחיית התנגדות לבית אבות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 003/ 4דחיית התנגדות לקירוי פרגולה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 008/ 4דחיית התנגדות למיקום מזגן
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 055/ 4היתר לפאוואר סנטר באזור תעשייה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 04/ 060/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית לתוספת יח"ד, קווי בניין ושינויים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 091/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 1010/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 102/ 4דחיית התנגדות להקלות של תוספת קומה, קווי בניין ויח"ד
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 04/ 170/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 171/ 4דחיית התנגדות לתוספת חדר על גג בית משותף
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 172-189/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 200-195/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 04/ 210/ 4סירוב חלקי לאישור תכנית להגדלת צפיפות ותוספת קומה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 213/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 215/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 259/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בדירת מגורים למרפאת שיניים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 308/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 312/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 360/ 4סירוב להקלות בקווי בניין
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 466/ 4מתן היתר למתקן רחיצת מכוניות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 467/ 4דחיית התנגדות להקלות של תוספת יח"ד
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 04/ 480/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 482/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג למשתלה ומכירת רכב
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 532/ 4אישור תוספת למבנה קיים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 535/ 4סירוב שימוש חורג לחנות ירקות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהפת/ 04/ 54/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית לתוספת יח"ד, קווי בניין ושינויים
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 543/ 4דחיית התנגדות להרחבת דירה
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 545/ 4דחיית התנגדות לתוספת מרפסת שרות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 610/ 4מתן היתר על חסימת מעבר לציבור
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 684/ 4סירוב היתר לבניין מגורים בן 7 קומות
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 693/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזפתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 717/ 4סירוב בקשה להיתר לבניין מגורים בן 6 קומות הכולל הקלות