תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת.בר/245דיור מוגן ותחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 11ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 51ערר על החלטת ועדת מחוזית מרכז בתכנית בר/ 300 - בית עלמין ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 59ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 168 - גן לגאומי מרר
מרכזשורקות, ברנרערר על החלטת ולקחש"פ95/ חש/ 11ערר לגבי תכנית בר/מק/13/13 תחנת תדלוק בבית אלעזרי
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 120תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ובעתיד.25/09/1977
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,07/10/1982
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 1שינוי: משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.ממגורים לשטח חקלאי.איחוד וחלוקת חלקות.08/07/1993
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.03/03/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 15קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 16תוספת יח"ד לבן ממשיך במגרש למגורים,תספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 17תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 2קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.07/09/1995
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 3קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה פרטיות.13/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 7.קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.קביעת הנחיות איכות הסביבה.הנחיות לגדרות21/06/2000
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 9תוכנית בר/ 13/ 9
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 133העברת קו דלק "8 , תת קרקעי23/03/1978
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.01/06/1978
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 1לאחד את כל התעשיה בחלקה אחת בלי חלוקה נוספת למפעלים.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 10שינוי יעוד איזור בריכת השחיה הקיימת מ"שטח פרטי פתוח" ל"איזור ספורט ונופש"20/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 12תיקון השימושים המותרים בתחום איזור התעשיה כך שניתן יהיה להקים בו אולם שמחות14/11/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 15מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה19/11/2012
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 2שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.05/08/1990
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט.10/06/1982
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 4שינוי תוואי דרך וגבול צפוני של חלקה 37.קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות20/07/1981
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 5שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,לאזור ספורט ולשצ"פ.14/11/1991
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 6אזור לבניני חברה11/06/1992
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 7שינוי מאזור מגורים, לאזור בניני חברה (בניני ציבור)10/03/1994
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 8בניני ציבור.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 145ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש...קביעת תעלות ניקוז... ביטול דרכים....
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.23/01/1977
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 1קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.04/05/1975
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 15/ 10ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".10/04/2006
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 11דרך גישה לקבוצת שילר25/11/2010
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 2שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים,קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 3שינוי גבולות,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות04/06/1981
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 4שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.20/10/1983
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.24/05/1988
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 15/ 9תוספת שטח למגורים עבור תוספת חברים בקבוץ עד שנת 2020 (כ-50 יח"ד).18/05/2005
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 157הקצאת חלק מהחלקה לצרכי מסחר30/06/1983
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 164/ אהתכנית כוללת את תכנית בר / 164 עפ"י החלטת ישיבה.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 170שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה,קביעת הוראות בניה.30/06/1985
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פים28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18/ 3השלמת תקנון לגבי חממות בקבוצת שילר16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 188/ 1.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.28/01/1993
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנר03/06/1993
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 2הקמת קטע ממפעל, הגבלות בניה ועיבוד חקלאי בשטח התוכנית.22/01/1959
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים16/03/1972
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 1השלמת תקנון לגבי חממות במושב בניה16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 2בטול חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים.05/05/1994
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 3שינוי יעוד ממגורים לשטח פרטי פתוח.שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים.09/10/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 4קביעת זכויות בניה באיזור המגורים .26/06/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 8הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים04/12/2008
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 20/ 9תוספת מבנים לאירוח כפרי (כשימושי פל"ח) במגרש למגורים וקביעת זכויות בניה עבורן.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 225קביעת אזור תעשיה ומסחר. כל החמר הועבר לבר / 232.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23תכנון כולל22/12/1966
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23/ 1השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232אזור תעשיה ומסחר.09/07/2000
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 1הסדרת מערך הדרכים והתנועה אל תחום התכנית ובתחומה07/09/2004
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 232/ 3/ 1מעבר לכלי רכב למתחם תחנת הדלק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, חבל יבנהתוכניתבר/ 233/ 1כביש 410109/03/2004
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 24בית עלמין גבעת ברנר31/05/1962
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242מתקני טיפול בשפכים מרחב ברנר - גדרות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 245דיור מוגן + תחנת דלק.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.06/08/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 260/ 1תחנת דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266/ 1משק 24 - משפחת גרנד - גיבתון22/12/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 283מאזור חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך. הוראות בדבר הקמת תחנת תדלוק ציבורית.
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 286לקבוע הנחיות תכנוניות להקמת בריכות01/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 288הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.30/05/2006
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 290אזור תעשיה ותעסוקה מיוחד, ש.פ.פ, ש.צ.פ. שטח לרצועת דלק, דרכים.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 293הגדרת תכליות ושמושים עפ"י תממ/3 (מרכז שירותים כפרי דומם).
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 1בית עלמין במושב עובדים קדרון28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 3שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר.21/03/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 324קבוץ גבעת ברנר.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 330שינוי יעוד לתחנת תדלוק - ע"פ תמא/ 18.
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ 331/ 1מתחם לוגיסטי "פרדס"
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ 368בניה (יבנה הדרומית)26/03/1953
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 4הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים10/03/1960
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים,24/09/1980
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 1שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט16/06/1983
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 12הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.21/05/2007
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16הסדרת שטח לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתוך ש.צ.פ.ע"י שינוי מש.ב.צ ודרך לש.צ.פ.
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16/ 1הסדרת מגרש לבריכת שחיה בקדרון
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 2הרחבת ישוב28/07/1996
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגורים29/08/1999
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 6תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי מקצוע18/04/2000
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...31/07/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 47תכנית מס' בר/4714/03/1968
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)21/06/1962
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 52ביטול דרך, הפיכת שטח הדרך המבוטלת לשטח חקלאית.30/11/1961