תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרותערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 23על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר תכנית מס' בר/ 233/ 1
מרכזשורקות, גדרותישות כללית02/ המ/ 2הארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית מח/ 96
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםישות כללית02/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 32בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבישות כללית09/ המ/ 34בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 3/ 4/ 10 מושב משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104אחוד תכניות קיימות והכנת תכנית לצרכי רישום אדמות משגב דב בספרי המקרקעין16/05/1991
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 11.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 14הסדרת מגרש המיועד למגורים בנחלה ע"י שינוי מש.פ.פ. ומגורים א' למגורים בנחלה..14/11/2004
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 15משגב דב, הסדרת שטח תחום חצר מגורים בנחלות א' ל 3 דונם,שינוי קו בנין אחורי בנחל
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 16מושב משגב דב,שכונת הרחבה של 60 יח"ד.
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 17פיצול נחלה - חיימוביץ עמליה משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 18פיצול מגרש במשק חבוט משגב דב
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 2שינוי יעוד של חלקות לבניני ציבור ושטח פרטי פתוח למגרשי מגורים שלא בנחלות ודר13/02/1992
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 5שינוי יעוד של מגרשים לשטח פרטי פתוח ושל שטח פרטי פתוח למגרשי מגורים04/12/1994
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 6שינוי יעוד קרקע מגורים בנחלה לאזור מגורים שלא19/05/1999
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 104/ 9תוכנית בר/ 104/ 916/08/2001
מרכזשורקות, גדרותתוכניתבר/ 142להגדיר את המגרש כשטח לבנייני ציבור בהתאם לשימוש הקיים.13/04/1978
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158ביטול ואיחור חלקות קיימות, קביעת יעודים ואזורים13/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 1שניוי יעוד של חלק ממגרש 301 מאזור לבניני ציבור לאזור שיכון בנים ממשיכים15/04/1992
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.24/07/2005
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 12הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 14פיצול נחלה ע"י שינוי יעוד ממגורים בנחלה למגורים א'.24/01/2007
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 2שינוי יעוד מאזור פרטי פתוח ושטח לבניני ציבור לאזור מגורים א'.31/01/1993
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 3שינוי יעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לאזור מגורים (שלא בנחלה).04/11/1997
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 5שינוי יעוד קרקע01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 7שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים וממגורים לחקלאות.01/10/2003
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 9שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', שצ"פ ולדרך.14/12/2004
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 161כפר אביב,כפר מישר,משגב דב,כפר מרדכי13/02/1986
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166רישום אדמות המושב,ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.19/02/1987
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 1שכון בנים09/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים17/05/1998
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי,שטח למבני ציבור ואזור למבני משק משותפים, לאזור מגורים.08/05/2002
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 5הקמת בריכות שחיה פרטיות06/04/2003
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174.01/09/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 1מאזור מגורים בנחלות דרך שטח פרטי פתוח, וחקלאות לאזור מגורים א' ש.צ.פ. דרכים05/01/2004
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 3שינוי ממגורים בנחלה למגורים א'(קוטג'ים צמודי קרקע) שינוי מש.פ.פ.למגורים בנחלה.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 5איחוד וחלוקה של 3 מגרשי מגורים שלא בנחלות בכפר מרדכי.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 6תכנית פיצול נחלה בכפר מרדכי
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178תכנית מתאר מקומית מס' בר/17826/06/1997
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 178/ 1.05/09/2000
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 4איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים11/04/2002
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 6/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת במערב מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 7/ 1שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת בצפון מישר.
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 178/ 8הוספת מגרש מגורים לשכונה קיימת במישר
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 187רישום אדמות מושב כפר אביב בספרי המקרקעין
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, חבל יבנהתוכניתבר/ 233/ 1כביש 410109/03/2004
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 326מושב כפר אביב - תוספת 20 יח"ד
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 10תוכנית בר/ 353/ 1015/01/1970
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 13להפריש ממגרש חקלאי שגודלו 16.785 דונם מגרש בגודל דונם30/04/1971
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 14שינוי יעוד מאזור מגורים למגרש מיוחד27/11/1986
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 17תכנית מס' בר/17/35319/08/1973
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 18חלוקה מחדש של חלקות 81-74 ויצירת חלקות נוספות, כולל דרכי גישה אליהן.19/06/1975
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 2התווית דרך ציבורית לכפר-מישר.11/07/1963
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 21חלוקת שטח (ב) מחדש. שינוי יעוד שטחים24/02/1977
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 23מישר16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 24חלוקה מחדש של קטע תכנית ב' ל-6 חלקות:01/01/1976
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 25השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 26לחלק את מגרש 13 לשני מגרשים תוך מתן זכות מעבר למגרש 13ב'01/07/1971
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 27חלוקה מחדש של המגרשים 120-105 לפי מצב קיים בשטח ומדידה.31/08/1978
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 28חלוקה למגרשים, קביעת יעדים ואזורים והתווית דרכים ושבילים
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 29שינוי ייעוד משטח חקלאי של בית ספר , לאזור מגורים03/11/1977
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 30שינוי יעוד חלקה 214 מ"שטח חקלאי" ל"מגורים בשטח חקלאי".26/06/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 33שינוי ייעוד מאזור מגורים למבנה ציבור08/09/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 35תכנון מפורט של השטח המיועד לתכנון בעתיד בתכנית תכנון עיר מפורטת...
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 36שינוי בתוואי הדרך, איחוד וחלוקה של מגרשים בהם נוגע השינוי.27/04/1980
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 37שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח צבורי פתוח לאזור בניני צבור ואזור ספורט.30/11/1978
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 38ביטול הוראות בניה של תכנית מס' בר/4/353 והמרתן בהוראות חדשות20/05/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 4לשנות את התכנון של מרכז בשיט ולקבוע את תכנונו:17/09/1964
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 41שינוי יעוד מאזור חקלאי למגרש מגורים בשטח חקלאי13/06/1985
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 42שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למרכז אזורי ומגרש חניה.24/06/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 49שינוי בטבלת האזורים בסעיף "שרותים חקלאיים" המאפשר בניה לגובה.07/06/1984
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 353/ 5להפריש 3 מגרשים כמגרש מגורים וחצר משק23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 51כפר מרדכי03/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 52תכנית מס' בר/52/353
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 353/ 53שינוי יעוד של שטח מחצית מחלקה 93 מאזור לבניני ציבור למגורים09/04/1989
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור למוסד ציבורי15/11/1990
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1התאמת תוואי כבישים פנימיים לטופוגרפיה על פי מדידה עדכנית.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1-למחיקה.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 2הקטנת קוי בנין צדדים מ- 3.5 מ' ל-3.0 מ'.13/11/1994
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתבר/ 353/ 55שנוי יעוד מגרש מס' 73 מאזור חקלאי לאזור מגורים (שכון בנים).08/10/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 56חלוקת מגרש 83 לשני מגרשים ורשומם בספרי האחוזה.14/09/1993
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57בר/57/35330/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 57/ 1כפר מרדכי10/10/1996
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 58שינוי יעוד קרקע מאזור למגורים בנחלה חקלאית לאזור מגורים לא חקלאי03/02/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 59חלוקת נחלה 80 לשני מגרשים (80 א, 80 ב) ורשומם בספרי האחוזה.19/05/1994
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6ליצור שטח ציבורי פתוח לגינון ומגרש לבנייני ציבור, בית מרחץ מקוה,23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 60חלוקת מגרש מס' 70 לשני מגרשים.28/03/1994
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 61משק 4611/06/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 62.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 63שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי משקי לאזור מגורים22/10/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 353/ 64שינוי יעוד מחקלאי למגורים בנחלה01/03/2000
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 67תוכנית בר/ 353/ 67
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6914 מגרשי מגורים - עשרת07/11/2011
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 8הקטנת רוחב כבישים פנימיים (מ-12 מ' -ל-11 מ')23/10/1967
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 9חלוקה חדשה למגרשים, שינוי יעוד מתעשיה שקטה לתעשיה קלה12/09/1968
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 417לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו להקמת מושב07/08/1952