תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 17בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תא/ 2606
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 26בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכנית מיתאר ג'
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 27בקשה להארכת מועד ס. 197)ב) תכנית תא/ 1200
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 58בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 59-2646
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית02/ המ/ 80בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכניות תא/ 2660 , תא/ 2506
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית03/ המ/ 21בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 44/ 3285
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית03/ המ/ 37בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 40ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר את ת. תא/ 3000
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 29ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר את תכנית תא/ 2378/ א נמל יפו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 30ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650 ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 31ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 33ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 34ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650/ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 36ערר על החלטת ו. מחוזית תל אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז תל-אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 38ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 39ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז תל-אביב לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 40ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 41ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז ת"א לאשר בתנאים את ת. תא/ 2650/בשימור אתרים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 42ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאש4ר אטת תכנית תא/ 2650/ ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 43ערר על החלטת ו. מחוזית תל-אביב לאשר בתנאים תכנית תא/ 2650/ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 47ערר על החלטת ו. מחוזית תל -אביב לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650/ב
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 12הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ 2660
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 13הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.תא/ 1112/ ג
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 14הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197(ב) תא/ 1112/ ג
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 15הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) תא/ 1112/ ג
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 17בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 18בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 19בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 20בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 22בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 23בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ע"פ ס. 197 (ב)
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 47בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב)ת. רש/446
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 48בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) ת. 352/ א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 50בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים סץ 197(ב) לחוק ת. ד/ח/ 237/ב/בי/352/א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 58בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תא/2205
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 68בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) תא/2500
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית05/ המ/ 7הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ 1112/ ג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 2תכנית תא/ 2187 / ב מלון פורום פאלס
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 28ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לאשר בתנאים את תכנית תא/ 2650 ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 36ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז תל-אביב לאשר את תכנית תא/2650/ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 37ערר על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב תל-אביב לדחות את ת. הר/1941/א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית06/ המ/ 8סעיף 197 (ב) לחוק לגבי תכנית רש/ 446
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 7ערר על החלטת הוולחו"ף לדחות בקשה לשימוש חורג במבנה תאב/ 30404
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 21על החלטת הוועדה המחוזית לתו"ב תל-אביב לאשר את תכנית תא/ 3248 מתקן ספורט מכבי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 40ערר על החלטה ועדת מחוזית ת"א לתכנית תא/ 3627 - מגורים מתחם אסותא
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 59ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז בתכנית תא/ 2971- חניון בכיכר רבין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 62ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א בתכנית תא/ 3596 - מתחם ליבר
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית10/ המ/ 10בשקה להארכת מועד לפי סעיף 197, 10/ המ/ 10
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית10/ המ/ 27בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, 2532/א
תל-אביבתל אביב-יפותוכנית1071שינוי לתכנית מפורטת מס' 44602/07/1970
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה למימי חופין11/ מ/ 5ערר על החלטת הוולחו"ף לתכנית מס' תא/ 1950 - מתחם הדוליפנריום
תל-אביבתל אביב-יפונושא155/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל-אביבתל אביב-יפונושא169/ 34/ 50אישור 2 חוזים בין עיריית תל-אביב לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל-אביבתל אביב-יפונושא171/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבתל אביב-יפונושא190/ 32/ 50אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין יוסף ויהודית כלב
תל-אביבתל אביב-יפונושא194/ 32/ 50אישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין מר דימור אבי
תל-אביבתל אביב-יפונושא208/ 34/ 50חוזה חכירה בין עיריית תל אביב לבין יונטייד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבתל אביב-יפונושא223/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית ת''א לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבתל אביב-יפונושא237/ 34/ 3/ 50אישור הפקעה למטרה ציבורית לפי סעיף 189 לחוק
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית266/ 34/ 3/ 50החכרת שטח תת קרקעי מתחת לכיכר ציבורית (השעות היפות) ג' 7003 ח' 5
תל-אביבתל אביב-יפונושא301/ 34/ 50התייעצות עפ"י סעיף 195 לחניה תת קרקעית בתחום שצ"פ
תל-אביבתל אביב-יפונושא305/ 34/ 50הסכם בין עיריית תל אביב לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא319/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב לבין אלו"ט
תל-אביבתל אביב-יפונושא320/ 34/ 50בקשה לאשור חוזה לפי סעיף 195 (1) לחוק
תל-אביבתל אביב-יפונושא332/ 34/ 50אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחב' סולומו
תל-אביבתל אביב-יפונושא339/ 34/ 50אישור חוזה בין עיריית ת"א יפו לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא342/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אקי"ם
תל-אביבתל אביב-יפונושא344/ 34/ 50אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3484/ 87/ 7שימוש חורג ממחסן לחנות ספרים ברח' לבנון 286 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3489/ 87/ 7מועדון כושר, בני אפריים 228
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3502/ 87/ 7פטור מתקן חניה, בן יהודה 120
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3506/ 87/ 7הקלה ברחוב שטרית בכור 6
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3507/ 87/ 7הקמת מאצרה לחומרי הדברה רח' נ"ד 1
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3508/ 87/ 7בקשה להקלה לתוספת בניה - טיפת חלב ברח' הקשת 8 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3509/ 87/ 7הקטנת תקן חניה טרומפלדור 24 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3510/ 87/ 7תחנת תדלוק פנימית למוניות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3511/ 87/ 7הקטנת תקן חניה ברדיצבסקי 4 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3512/ 87/ 7בקשה לפטור חניה רחוב ישראליס 5 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3513/ 87/ 7בקשה להקלה לגודל מגרש
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3514/ 87/ 7מכללה אקדמית ברח' רבנו ירוחם 14 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3515/ 87/ 7רוזאניס 20 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3516/ 87/ 7ערר עלהחלטת הוועדה המקומית לסירוב פיצול יח"ד דיזנגוף 278 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3517/ 87/ 7נחלת בנימין 48
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3518/ 87/ 7בקשה לשימוש חורג משטח פרטי פתוח לחנייה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3519/ 87/ 7פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3520/ 87/ 7"יער בראשית" גני יהושע
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3521/ 87/ 7בקשה להקלה למבנה יבול לשנה מכולות קירור
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3522/ 87/ 7פטור מתקן חניה ברח' אחד העם 77 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3530/ 87/ 7בקשה לאישור תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3531/ 87/ 7ערר על תנאים - מגרש כדורגל
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3532/ 87/ 7ערר על סרוב מתן היתר להסדרי חנייה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3533/ 87/ 7פטור מתקן חניה שלומציון המלכה 7
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3534/ 87/ 7סלקום רח' גורדון 70 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3535/ 87/ 7בקשה להיתר לאנטנה סוללרית
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3536/ 87/ 7סלקום ישראל, נחלת בנימין 1 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3537/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה קרויס 6 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3538/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה