תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 100/ 56אזור תעשיה פארק חמ"ד - תמר ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ 02/ 200/ 1ישוב שיזף
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית10/ מק/ 1018מתקנים הנדסיים נווה זוהר04/09/2009
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית10/ מק/ 3003כיבוי אש - ספיר21/01/2004
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 02/ 251מיצד חצבה20/01/1999
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 284תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 02/ 293אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 302שמורת טבע עשוש (הרחבה) - ערבה תיכונה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 02/ 304ישוב חדש פארן ב'
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 309מנחת עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 310ספא ''ערבה בצל ההר''19/11/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 113/ 1תוואי מסילת הברזל - הר-ההר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 122מרכז אזורי ספיר11/08/1977
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןתוכנית30/ 03/ 178/ 5הגדלת השטח למבני משק מושב פארן14/06/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 301כריית פוספטים חלקה א-6
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 306הרחבת מושב עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 308חאן דרך הבשמים צופר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 311חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 312הרחבת מושב צופר
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 03/ 316אתר פסולת יבשה ספיר22/08/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 317חמי מואה
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צוקיםתוכנית30/ 03/ 322צוקים (מספר קודם 30/ מק/ 3025)
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, פארןבקשה ועדה מקומית30/ 06/ 23הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי מושב חצבה24/05/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב עין יהב25/03/2012
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ מק/ 3006מושב עין יהב31/01/2007
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתד/ 10/ 03/ 242גשר מעל נחל פארן12/07/2000
דרוםערבה תיכונה, הערבה התיכונהישות כלליתש/ 7/ 62 - Aשמורת טבע מכתשים עין יהב מתוקף תוכנית 10/ 02/ 191- להשלים
דרוםחבל אילות, ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתתממ/ 4/ 14/ 70תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה25/08/2009