תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 03/ 226חלוקת שטחים מחדש18/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית6/ 03/ 227ברור חיל07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפה14/11/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 3אזור תעשיה כסייפה03/06/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 4שינוי לתכנית מיתאר בית ספר ( חט"ב) כסייפה06/10/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 5אזור מלאכה ותעשיה זעירה - כסייפה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 6שכונה 41 כסייפה08/09/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 7שכונה 43 - כסייפה16/02/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 255/ 8מרכז פיתחת שלום13/05/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 4תכנית מתאר חוות גידול יענים המהווה שינוי לתכנית מתאר 7 / 02 / 30214/07/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 6קטע דרך 234 אורים14/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגב23/02/1984
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 10פארק תעשיה שער הנגב23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 11מרכז אזורי איבים30/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 12מטווח אזורי קיבוץ ניר עם11/01/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 15מכון טיפול בשפכים תעשייתיים וסניטריים א.ת. שדרות ושער הנגב09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 16בריכה לאגירה ואדוי מי תמלחת09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 17תחנת תדלוק ואורחן "צומת סעד"23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 02/ 303/ 2שינוי תוואי כביש רוחמה02/08/1988
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 20קרית חינוך שער הנגב10/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 21תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזה19/03/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 23הרחבת קיבוץ גבים08/05/2002
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 24מתנ"ס אתגרים ע"ש אל"מ נביה מרעי ז"ל21/05/2002
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 02/ 303/ 26תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 28אזור BIG - ניר עם - שער הנגב31/08/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 3אתר הנמחה ניור עם12/11/1989
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 30מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה14/12/2004
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 31פארק תעשיה - "עוז - שלום" - שמעונים
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 34הרחבת תחנת תשלוק - גבים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 37אתר שמחה מקורות23/07/2007
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 38אתר קבורה מיוחד17/07/2006
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, סעדתוכנית7/ 02/ 303/ 44תחנת שאיבת מים ''סעד''
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 46פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 5יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל03/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 7תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גבים28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 8שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעון05/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 13שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת תדלוק ושירותי דרך, ליד קיבוץ כרמים.28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 18מכון טיהור שפכים רהט05/01/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצרים27/03/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 20תחנת תדלוק צומת דבירה21/12/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 9שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד להבים28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 1תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבות19/06/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 2אזור תעשיה דרומית לבית הגדי27/02/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 4קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 5התווית דרך גישה דרומית לנתיבות09/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 6קרית חינוך ומוסדות ציבור - עזתה30/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתה26/03/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 398צומת גילת - תכנית מיתאר מקומית09/12/1997
דרוםשמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 103/ 2קיבוץ דביר28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 106/ 2תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 109אזור תעשיה שער הנגב07/07/1977
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גבים17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גבים31/10/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקי11/09/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 5אזור תעשיה קיבוץ גבים12/10/2008
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114ת.ב.ע.מ משק קבוצי מפלסים.23/11/1950
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 1/ אקיבוץ מפלסים18/03/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 4קיבוץ מפלסים09/05/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 5קיבוץ מפלסים09/11/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 128/ 2מפעלע שער הנגב08/05/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 128/ 3אזור תעשיה שער הנגב15/04/1992
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 128/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה מפעלי שער הנגב
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 2קיבוץ אור הנר28/01/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 3שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנר28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 129/ 6מאגר קולחי שדרות26/03/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 7מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131מושב יכיני19/02/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 1מיקום מקלטים - מושב יכיני30/08/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 3הרחבת מושב יכיני24/09/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 4כפר סטודנטים יכיני03/06/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות27/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153שמורת טבע - רוחמה כוכר16/06/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153/ 1שמורת טבע - רוחמה17/01/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 154שמורת טבע ניר עם07/12/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 155שטחים חקלאיים בברור09/05/1968
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 3שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים01/06/2010
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 158/ 1שינוי לתכנית מפורטת חוות חקלאיות שקמים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 162מרכז חינוך - שער הנגב27/07/1972
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 186/ 3מרכז מ.א אשכול (תחנת תדלוק)09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195ניר עם - מרכז השכלה16/10/1977
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 1ניר עם26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עם17/06/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 3/ אתחנת דלק ניר עם17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 4קיבוץ ניר עם10/03/1985