תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, הראלערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 36ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאשר תכנית מי/ 876
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 11ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - מי/ 520 / ט -שכונת הר סנסן
ירושליםמטה יהודה, זכריהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 9על סרוב ולק"חשפ לסרב תכנית מי/ מק/ 932
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 25ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את תכנית מי/ 873 מקב,ת מבוא ביתר
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 27ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את ת. מי/ 873
ירושליםמטה יהודה, אשתאולישות כללית03/ המ/ 1בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מי/ 590/ ד
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 5ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי ת. מי/ 300/ א עין ראפה עין נקובא
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 46ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את ת. מי/ 606/ ב
ירושליםמטה יהודה, שרשערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 54ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את ת. מי/ 606/ ב מושב שורש
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 51על החלטת ועדה מחוזית לת"וב ירושלים לאשר את תכנית מי/ 838 מושב אבן ספיר
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 61ערר על החלטה ועדה מחוזית י-ם לתכנית מי/ 584/ ג - הר איתן
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 5ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לתכנית מי/ 584/ ג - מטה יהודה- הר איתן
ירושליםירושלים, מטה יהודה, אורהתוכנית101-0054130מרכז תעסוקה אורה - ירושלים
ירושליםמטה יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 55ערר על החלטת ועדה מחוזית י- ם בתכנית מי/ 1025 - מבנים חקלאיים בחוות שורש
ירושליםירושלים, מטה יהודה, אורהתוכנית11710כביש אורה משואה
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכנית151-0053397תחנת תדלוק בכניסה למושב תרום
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכנית151-0075754תיירות במושב נחם, משק 78
ירושליםמטה יהודהתוכנית151-0077297א"ת הר טוב, חילופי שטחים להסדרת מגרש ציבורי
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןבקשה ועדה מקומית20030019שימוש חורג ממבנה לול קיים לאחסנה. משק 14, מסילת ציון
ירושליםמטה יהודה, עגורבקשה ועדה מקומית20040266שימוש חורג למגורים ואולפן טלוויזיה ביתי בעג'ור
ירושליםמטה יהודה, בקועבקשה ועדה מקומית20040296הקמת חממה לגידול ירקות + גדרות
ירושליםמטה יהודה, נחשוןבקשה ועדה מקומית20090663אולם ארועים בפארק מיני ישראל
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכנית505/ בהתכנית נקלטה במספר שגוי - ראה תכנית מס' מי/ 505 / ב
ירושליםמטה יהודה, טל שחרתוכנית770/ דהתכנית נקלטה במספר שגוי - ראה תכנית מס' מי/ 770 / ד
ירושליםמטה יהודה, כפר אוריהישות כלליתאת/ 08/ 10763ברגר יעקב נגד חיים שמואלי מכפר אוריה והועדה המחוזית
ירושליםמטה יהודהישות כלליתג/ 10/ 11/ אגן לאומי הרי יהודה (תיקון) לפי תמא 23/ 16/ א/ 1/ 1/ 1 רכבת
ירושליםמטה יהודהישות כלליתג/ 10/ 11/ בגן לאומי הרי יהודה (תיקון) לפי תתל 16 כביש מס' 1
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתג/ 70מבוא ביתר27/05/1954
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהישות כלליתג/ יר/ מי/ 462גן לאומי הרי יהודה (תיקון)
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתגי/ 59סריס03/01/1952
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתגי/ 83קרית יוסף (נחלת יצחק)14/07/1955
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתגמ/ 555המוביל הראשי15/11/1956
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ 112מחלף הראל25/05/1995
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ 122מחלף הראל
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ 241הרחבת שטח למבנה ציבור וקביעת אחוזי בניה לישיבת טלז- קרית יערים.
ירושליםמטה יהודה, הראלתוכניתהל/ במ/ 111טלז סטון21/06/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 187איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53.01/12/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 197קביעת קוי בנין חדשים01/12/1998
ירושליםמטה יהודה, כפר הנוער-קרית יעריםתוכניתהל/ מק/ 236הרחבת שטחים לבניני צבור31/12/1998
ירושליםמטה יהודהבקשה ועדה מקומיתהקמת גינה ציבורית בשטח יעהקמת גינה ציבורית בשטח יער עפי מי/ 200
ירושליםירושלים, מטה יהודהתוכניתזבלתוספות לשם הרחבות - רח' הבושם - שכ' י"א - מבשרת ציון
ירושליםירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 1יער סטף
ירושליםירושלים, מטה יהודהתוכניתי/ מי/ 2פארק נופי ירושלים בין נחל שורק שלמון רכס עמינדב בין נחל שורק בצפון לנחל רפאים
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתיג/ 104תכנית מפורטת למושב עובדים,חלוקת אזורים11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתיג/ 105מושב צפרירים11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתיג/ 106תכנית מפורטת למושב עובדים15/09/1960
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתיג/ 108תכנית מפורטת למושב עובדים - הרחבה27/11/1958
ירושליםמטה יהודה, שואבהתוכניתיג/ 109מושב שואבה27/11/1958
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתיג/ 110צלפון, מרכז אזורי11/02/1960
ירושליםמטה יהודהתוכניתיג/ 116תכנית מתאר להרי יהודה
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתיג/ 119מחצבות30/07/1964
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתיג/ 126תכנית מס' יג/12627/08/1964
ירושליםמטה יהודהתוכניתיג/ 128מערת התאומים29/12/1966
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתיג/ 134תכנית מפורטת05/03/1964
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 136מוצא27/02/1964
ירושליםמטה יהודה, עמינדבתוכניתיג/ 152איתור לבית עלמין05/08/1976
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתיג/ 34נווה אילן06/10/1950
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתיג/ 35חלוקת שטח לחצי חקלאי ובעלי מקצוע,מושב עובדים12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, צרעהתוכניתיג/ 36צרעה, כפר דירבן12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, מסלת ציוןתוכניתיג/ 37/ אמסילת ציון25/11/1954
ירושליםמטה יהודה, בית מאירתוכניתיג/ 38סדור קרקעות לישוב כפר העבודה.26/04/1951
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתיג/ 40נתיב הל"ה, בית נטף20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתיג/ 41רמת רזיאל04/09/1951
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלתוכניתיג/ 41/ אתכנית מפורטת למושב עובדים06/01/1955
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתיג/ 42גבעת יערים12/04/1951
ירושליםמטה יהודה, זנוחתוכניתיג/ 44/ אתכנית מפורטת למושב עובדים20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, רמת רחלתוכניתיג/ 45קיבוץ רמת רחל16/07/1953
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתיג/ 46תכנית מפורטת לכפר עבודה20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, מטעתוכניתיג/ 52מושב מטע22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתיג/ 54תכנית מפורטת למושב עובדים22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתיג/ 56מושב עובדים תרום20/09/1951
ירושליםמטה יהודה, מחסיהתוכניתיג/ 57תכנית מפורטת מס' 5722/11/1951
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתיג/ 58עגור03/01/1952
ירושליםמטה יהודה, איתניםתוכניתיג/ 60איתנים22/11/1951
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 61פיתוח שטח למשקי עזר19/11/1959
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתיג/ 69מוצא עלית02/10/1952
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתיג/ 81ישעי
ירושליםמטה יהודה, גפןתוכניתיג/ 88מושב גפן23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, תירושתוכניתיג/ 89תירוש23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתיג/ 90מושב שדות מיכה23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתיג/ 93לוזית23/08/1956
ירושליםמטה יהודה, צלפוןתוכניתיג/ 96תכנית מפורטת למושב עובדים28/02/1952
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתיג/ 99מושב אדרת11/12/1958
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 02/ 017/ 1התנגדות לשימוש חורג
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםימ/ 03/ 154/ 1אי תן החלטה
ירושליםמטה יהודהבקשה ועדה מקומיתים/ 10199הקמת קו חשמל מתח גבוה לרכבת ישראל
ירושליםמטה יהודהבקשה ועדה מקומיתימ/ מי/ רשגז/ 3001בקשה למתן היתר בניה להקמת מערכת ההולכה של הגז הטבעי, מכלול יבשתי
ירושליםמטה יהודה, גיזונושאישוב קהילתי בן 500 יח"ד בהקמת ישוב קהילתי בן 500 יח"ד במושב גיזו
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמי/ 01/ 103/ 1דחיית התנגדות לתכנית
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 01/ 184/ 1בקשה לבניית בריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, נוה מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 005/ 1דחיית בקשה לבניית בית חדש למגורים
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 025/ 1התנגדות לשימוש חורג
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 038/ 1בקשה לבריכת שחיה
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 064/ 1בקשה להיתר בניה לבית חדש
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 070/ 1התנגדות להקמת מרכז יום לקשיש
ירושליםמטה יהודה, רמת רזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 074/ 1בקשה להיתר בניה
ירושליםמטה יהודה, נטףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 092/ 1בקשה לבניה חדשה למגורים
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 111/ 1התנגדות לשימוש חורג מחממה לנגריה
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 134/ 1התנגדות לשימוש חורג ממחסן למגורים
ירושליםמטה יהודה, נחושהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמי/ 02/ 135/ 1התנגדות לשימוש חורג ממחסן לנגריה