תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםהראל, אבו גושישות כללית02/ המ/ 37בקשה להארכת מועד ס. 197 תכנית מ.י.113/ א
ירושליםהראל, קרית יעריםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את ת. הל/ 227/ א
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכנית152-0083295מתחם מגורים ומלונאות בישוב קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכנית152-0083295מתחם מגורים ומלונאות בישוב קרית יערים
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ 2/ 11אתר לאומי הקסטל
ירושליםהראל, מבשרת ציוןישות כלליתא/ הל/ 122אתר לאומי הקסטל (תיקון) לפי תכנית מס' הל/ 122
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתה/ מי/ 200/ בהכרזה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 111/ אתוספת יח"ד והוספת שטחים לשימושים שונים - קרית יערים20/06/2002
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 113איחוד וחלוקה וקביעת בינוי בהתאם לנספח - אבו גוש28/04/1994
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 113/ בפתרון צרכי הדיור של אבו-גוש ע"י ציפוף הבניה והוספת קומות ואחוזי בניה. אבו-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 115/ אשינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי להשלמת שטח מסחרי מאושר ותוספת זכויות, אבו גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 117קביעת בינוי למרכז מסחרי - אבו גוש18/08/1996
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 118בית כנסת "ישמח משה" - בין רח' החצב לרח' רמב"ן - מבשרת ציון30/04/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 120ניצול גג רעפים למגורים - רח' הברוש - מבשרת ציון13/07/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 124שינוי קו בנין - רח' הכלנית - מבשרת ציון08/05/1997
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 125הריסת סככה ותוספת לשטח מסחר - רח' החצב מבשרת ציון05/02/1995
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 126שינוי יעוד משפ"צ לאיזור מגורים, איחוד וחלוקה - מבשרת ציון31/03/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 129תוספת שטח ושינוי קו בנין - מבשרת ציון20/06/1996
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 130בינוי לבי"ס ומעון יום - מבשרת ציון14/11/1996
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 131תוספת זכויות בניה - ישיבת דחסידי בעלזא- קרית יערים09/06/1996
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 132תכנית מפורטת למתחם 5 ע"פ מי / במ / 113 א - אבו-גוש25/02/1997
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 133חלוקת מגרש וקביעת אחוזי בניה -מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 135חלוקת חלקה קיימת ל2- חלקות - מעוז ציון05/07/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 136אחוד וחלוקה וקביעת אחוזי בניה מירביים -מבשרת ציון
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 138תכנית מפורטת למתחם 6 ע"פ מי / במ / 113 א - אבו גוש21/06/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 140אחוד וחלוקה מחדש וקביעת בנין להריסה - מבשרת ציון27/08/1998
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 145שינוי יעוד שטח למגורים וחלוקה מחדש - רח' נחשון - מעוז ציון.
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 147קביעת בינוי לתוספת בניה וקביעת הוראות לשמוש חורג למרפאה -רח' אבינדב 6 - טלז ס19/08/1997
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 148איחוד וחלוקה וקביעת אחוזי בניה מירביים - רח' האורן 34 - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 149שינוי יעוד וקביעת אחוזי בניה מירביים - רחוב הפלמ"חמבשרת ציון29/08/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 152שינוי יעוד שטח לדרך וקביעת הוראות חלוקה חדשה - אבו - גוש28/04/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 156איחוד מגרשים והגדלת שטח מגרש - מעוז ציון ב'25/03/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 161חלוקה לשני מגרשים - מבשרת - רח' האפרסק30/09/2001
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 162חלוקה חדשה ושינוי הוראות הבניה-מגרש 11 א -אבו גוש
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 165איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע לאיזור מגורים - מעוז ציון א
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 167קביעת בינוי להרחבות דיור - קריית טלזסטון21/08/1997
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 170הקצאה ותחום מחדש של מגרשים ליעודים שונים - אזור התעשיה - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 173חלוקת מגרש לשניים וקביעת שמוש לבית כנסת - רח' החצב - מבשרת ירושלים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 174הגדלת מס' יחידות הדיור בחלקה 142 - קרית יערים31/10/2004
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 175תוספת זכויות בניה לשטחי שרות - רח' הסנונית 5 - מבשרת ציון05/04/1998
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 180הגדלת אחוזי בניה וקביעת בינוי - אבו-גוש10/05/1998
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 181תוספת בניה להרחבות דיור - קרית טלזסטון27/10/1998
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 181/ אקביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת הדירות הקיימות בבנין מס' 107 - קרית טלז סטון21/09/2003
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 184הגדלת אחוזי בניה ומספר הקומות - אבו גוש23/09/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 185בית כנסת בני יוסף - רח' הערבה מעוז ציון ב'30/06/1999
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 198הגדלת שטחי שרות מותרים בקומת המרתף וקביעת קווי בניה חדשים - רחוב הזמיר - מב
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 198/ אשינוי יעוד שטח לאזור מגורים 1 מיוחד, הגדלת שטחי שירות בקומת מרתף. הזמיר, מבשרת
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 199שינוי יעוד והגדלת אחוזי בניה - כפר אבו גוש.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 212קביעת בינוי לשטחי שרות תת קרקעיים והגדלת המרתפים- רח' הגלבוע - מבשרת.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 213שינוי יעוד למגורים ותוספת אחוזים - מבשרת ציון.21/08/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 215שינוי וקביעת יעודי קרקע חדשים - שכונה י' - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 217תיקון לתכנית מי / במ / 113 א - אבו גוש23/09/1999
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 220/ אשינוי יעוד אזור למגורים מיוחד ב' וקביעת מספר יח"ד מירבי ל-4 +חזית מסחרית.א-גוש
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 221/ אתוספת זכויות במגרשים - אבו גוש.07/01/2002
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 227שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניני מגורים ודיור מוגן - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 227/ אשינוי יעוד שטח לשטח לדיור מוגן ו/או מגורים. רח' יצחק, רח' אבינדב-קרית יערים.17/09/2008
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ טקביעת שטח מירבי למחסנים - טלז - סטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ יהגדלת זכויות בניה ותוספת קומה - טלז - סטון17/06/1997
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 232/ יאקביעת בינוי לאיזור מסחרי - קרית יערים
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 233קביעת חלוקה חדשה, קווי בנין ודרכים חדשות - אבו גוש31/10/2004
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 234הגדלת שטחי השרות המותרים בקומת המרתף - רח' דרור 30 - שכ' מבשרת ציון13/03/2003
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 235קביעת חלוקה חדשה וקביעת קווי בנין - אבו גוש
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 238שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "שיקום שכונות"- טלז סטון - קרית יערים.12/07/2001
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 240שינוי יעוד משפ"צ לבניני ציבור וקביעת בינוי לבית כנסת "קול אליהו"- צומת רח' ה23/10/2000
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 241/ אהרחבת שטחים למבני ציבור, איחוד וחלוקת מגרשים, שכ' נחלת יעקב, הריף 11-5, טלסטון
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 241/ ברח' הרי"ף - נחלת יעקב - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 242שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות "חיזוק שכונות" לשםהרחבות - טלז סטון - קרית יער12/07/2001
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 243שינוי יעוד להקמת צימרים - אבו גוש.12/07/2001
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 247שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניני ציבור ותוספת יח"ד למגורים - קרית יערים.16/04/2001
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 248שינוי יעוד לאזור מלאכה - דרומית לכביש מס' 1 - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 250/ בשינויים ותוספות לתכנית המתאר המקומית - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 250/ דתוספת שטחי בניה והגדרת מספר יח"ד במגרשים - מבשרת ציון07/01/2002
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 253הגדלת שטחים וקביעת קוי בניה חדשים -שביל האילנות 2 - מעוז ציון א23/10/2000
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 259הגדלת השטחים העיקריים ושינוי בקווי בניין - רח' הכלנית - מבשרת ציון
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 261הגדלת השטח העיקרי ותוספת קומה מעל מספר הקומות המותר - אבו גוש09/11/2004
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 266הגדלת שטחים, שינוי קוי בנין ותוספת קומה - קרית יערים (טלזסטון)27/01/2005
ירושליםהראלתוכניתהל/ 267שינוי יעוד מאזור יעור לאזור מגורים קביעת חלוקה וקוי בנין חדשים - מוצא עלית
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 270הגדלת שטח שירות בקומת מרתף ברח' הדרור 35 שכונה ד' - מבשרת ציון
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 272הגדלת שטחי שירות ומחסנים בקומת המרתף רח' הכרמל 29 - מבשרת ציון06/04/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 275חלוקת חלקה ל-2 והגדלת שטחים עיקריים - מעלה הקסטל
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 276חלוקה חדשה הגדלת השטח העיקרי במגרש החדש וקביעת קווי בנין חדשים - אבו גוש19/12/2002
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 280הגדלת תוספת שטחים ותוספת קומה ברח' הכלנית 46 - מבשרת ציון
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 282שינוי יעוד קרקע וקביעת מספר הקומות לשלוש קומות מעל מרתף. אבו-גוש, שטח בנוי.27/01/2005
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 283הגדלת אחוזי בניה ל 120% ע"י הוספת קומה. אבו גוש.
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 284קביעת שימושים בשטח למבנה ציבור,הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה - קרית יערים
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 287תוספת מבנה ותוספת קומות על מבנה קיים - רח' הרב בלוך - טלז סטון15/07/2002
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 299שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת חזית מסחרית. השלום, אבו גוש
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 302שינוי אחוזי בניה ותכסית וקביעת קו בנין למרתף חניה - רח' צבר 17 שכונה ג' מבשרת17/07/2001
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 304הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות ותוספת קומה רח' ברוש 13 - מבשרת
ירושליםהראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 306תוספת קומה חלקית מעל הקיימות - רח' אבינדב 14 - קרית יערים.27/01/2005
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 310הפיכת שטח לדרך ויצירת חלקות חדשות - שכ' אבו-גוש.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 314הגדלת שטחי בניה ותכסית - רח' השושנה - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 317תוספת קומה מעל המותר, קביעת קוי בנין חדשים והגדלת השטחים העיקריים - מבשרת ציון13/02/2003
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 318תוספת קומה לבנין לשם הרחבות דיור- הכלנית 61, מבשרת ציון
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 320חלוקה חדשה וקביעת קווי בנין חדשים - אבו גוש
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 320/ ישינוי סעיף בתכנית מי / 320 ט - ח הארזים - מבשרת ציון02/01/1996
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 324קביעת חלוקה חדשה וקביעת קוי בנין מרביים במגרש - אבו גוש14/11/2002
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 325קביעת הוראות בניה חדשות - רח' השלום - מבשרת ציון.
ירושליםהראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 326/ אתוספת שטח למגרשים והסדרת גבולות מגרשים קיימים - מבשרת ציון.31/08/2005
ירושליםהראל, אבו גושתוכניתהל/ 328הקמת מבנה מסחרי וחלוקה חדשה - אבו גוש.31/10/2004