תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 07/ 2התנגדות למתקן לטחינת קמח ומחסן חדש וסילוסים חדשים
צפוןמטה אשר, כלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 04/ 2לגיטימציה לסככה קיימת + מחסן חקלאי
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 07/ 2תורן אנטנות
צפוןמטה אשר, נהריהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 11/ 2מתקן התפלה למים בארות מליחים + קוי צינורות מים מלחים מבאות וקו מי תמלחת
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 261. יצירת מסגרת תיכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקטע קריות -
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 03/ 2בקשה למתן הקלה
צפוןמטה אשר, עכוערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 49ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז הצפון לאשר את תכנית ג/15798 מס"ב עכו נהריה
צפוןמטה אשר, עכוערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 50ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז הצפון לאשר את תכנית ג/15798 מס"ב עכו נהריה
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 4ערר על סרוב הוולקחש"פ לאשר את תכנית ג/ 14857 שימוש חורג למסחר בבן עמי
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 10/ 2היתר בניה
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 09/ 2בקשה להיתר
צפוןמטה אשר, יסעורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 08/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 08/ 2תוספת עליית גג, פרגולה ושיפוץ הבניין הקיים
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 06/ 2קו תמלחת זמני
צפוןמטה אשר, כפר מסריקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 10/ 2מתקן הטפלה למים
צפוןמטה אשר, עברוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 10/ 2כביש גישה למטמנת עברון
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 05/ 2לגיטימציה לתוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 09/ 2אי מתן החלטה
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןבקשה ועדה מקומית11/ 18254בית מגורים חדש
צפוןמטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 05/ 2הקמת תורן תקשורת
צפוןמטה אשר, שיח' דנוןבקשה ועדה מקומית11א/ 18254בית מגורים חדש דו משפחתי
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 05/ 2בניית גדר
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 10/ 2בקשה לשימוש חורג, הסבת חלק ממבנה מגורים ל-2 יחידות אירוח
צפוןמטה אשר, גשר הזיוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה125/ 10/ 2ערר על תכנית חא/מק/5/2010
צפוןמטה אשר, גשר הזיוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה126/ 10/ 2ערר על תכנית מס' חא/מק/6/2010
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 10/ 2בקשה לגידור אתרכולל כניסה והצבת מבנה יביל
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 09/ 2בית מגורים חדש
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת 4 סככות קיימות + תוספת בניה
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 08/ 2בית מגורים מוצע
צפוןמטה אשר, עין המפרץבקשה ועדה מקומית14/ 18032סככת רפת
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותבקשה ועדה מקומית14/ 19960סככות רפת
צפוןמטה אשר, אחיהודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 05/ 2שימוש חורג בקרקע חקלאית
צפוןמטה אשר, רגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןמטה אשר, מזרעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 11/ 2שימוש חורג להצבת שלטים
צפוןמטה אשר, שבי ציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 07/ 2תוספת בקומה שלישית והקלה בגובה הבנין
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 02/ 2התנגדות להקמת בית חדש
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 02/ 2התנגדות להקמת בית מגורים חדש
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011, חוף בצת
צפוןמטה אשר, בצתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי תב/25/2011
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומית18211/ 1לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווהל-3 סוסיםבשטח 78.12 מ"ר בלימן
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 02/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומית20/ 18551שימוש חורג למחסן חקלאי קיים כקיוסק ותוספת פרגולה בחזית
צפוןמטה אשר, בית העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 06/ 2התקנת אנטנות על תורן קיים
צפוןמטה אשר, לימןבקשה ועדה מקומית2005017518211/ 1 לגיטימציה לסככה קיימת עבור אורווה
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותבקשה ועדה מקומית21/ 18483לגיטמציהלמצב קיים ושימוש חורג למשרד ומחסן חקלאי.
צפוןמטה אשר, עראמשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 07/ 2מדרגות + ממ"ד בקומת קרקע
צפוןמטה אשר, בן עמיערר על החלטת ועדת ערר223/ 03/ 2מתן הקלה מהוראות בנייה
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 03/ 2בקשה למחלפון קבוע
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 08/ 2גדר
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, אפקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 08/ 2בקמת מתקן תיקשורת סלולארי
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 10/ 2תוספת בניה לבית מגורים קיים
צפוןמטה אשר, כבריערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 07/ 2עבודות פיתוח ותשתית בית עלמין נהריה
צפוןמטה אשר, מזרעהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 07/ 2לגיטימציה ל- 2 מרפסות מקורות בקומת קרקע ובקומה א'
צפוןמטה אשר, נתיב השירהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים308/ 08/ 2הצבת תורן
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים319/ 10/ 2תוספת בניה לבית מגורים קיים שטח עיקרי 55.60 מ"ר +פרגולה בשטח 29.8 מ"ר +עבודות
צפוןמטה אשר, בית העמקבקשה ועדה מקומית36/ 18480רפת
צפוןמטה אשרבקשה ועדה מקומית4/ 10416תחנת תידלוק
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים85/ 04/ 2תוכנית מפורטת
צפוןמטה אשר, נס עמיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים904/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמטה אשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים928/ 07/ 2תביעת פיצויים מתכנית ג/8287
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכנית98/ 0201בקשה להקמת מבנה לארווה + מתבן+ לגיטימציה למחסן מושב בן עמי
צפוןמטה אשר, אחיהודבקשה ועדה מקומיתאחיהוד 2006/ 0075שימוש חורג ממבנים חקלאיים ומחסן עצים
צפוןמטה אשר, בן עמיבקשה ועדה מקומיתבן עמי 2006/ 0460אורווה לסוסים בשטח 487.21 מ"ר וסככת טרקטורים בשטח 249.28 מ"ר
צפוןמטה אשר, בצתבקשה ועדה מקומיתבצת 2007/ 0010שימוש חורג למבנה לול כמסעדה
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10065יעוד שטח לתחנת תדלוק, בכביש גלעם-אפק, שינוי למתאר
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 10076מכון טיפול בשפכים אתר קוקוי ב' - כפר מסריק
צפוןמטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 10159תחנת תידלוק ושרותי דרך, גשר הזיו
צפוןמטה אשר, לימןתוכניתג/ 10162שנוי יעוד משטח ציבורי למגורים "בנה ביתך". לימן05/06/2008
צפוןמטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 1027 - צפוןקיבוץ השומר הצעיר להתיישבות שתופית בע"מ - קיבוץ יחיעם
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 10300תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעודי קרקע, חלוקה והוראות פיתוח, ראש הניקרה30/03/2000
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 1031שבי ציון
צפוןמטה אשר, געתוןתוכניתג/ 1041תכנית מפורטת מס' 104103/02/1972
צפוןמטה אשר, רגבהתוכניתג/ 10417הרחבת תחום המגורים - רגבה22/11/1999
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1042בית עלמין -מצובה31/05/1973
צפוןמטה אשר, נתיב השירהתוכניתג/ 1043תכנית מס' 104306/07/1972
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 10497כביש מס' 70, צומת אחיהוד, כניסה צפונית לתמרה, דרך המחצבה, שינוי למתאר.21/05/2002
צפוןמטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 10582אדמית - הרחבה קהילתית21/08/2000
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10586בי"ס אזורי לתחבורה, שינוי למתאר, אפק.
צפוןמטה אשר, אפקתוכניתג/ 10599אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתאר01/02/2001
צפוןמטה אשר, מזרעהתוכניתג/ 10653שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, שינוי למתאר, מזרעה.
צפוןמטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 10790מתחם שרותי תדלוק, דרך ומסחר -קיבוץ בית העמק02/04/2001
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 10811"מילואות דרום" - שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור משולב בתעשיה, מלאכה, תעסוקה
צפוןמטה אשר, בצתתוכניתג/ 10881חוף בצת - אזור קיט ונופש17/01/2002
צפוןמטה אשר, בן עמיתוכניתג/ 109בן עמי02/12/1954
צפוןמטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 10926שכונה קהילתית - קיבוץ לוחמי הגטאות25/06/2001
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11000כברי - אזור מסחרי
צפוןמטה אשרתוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר04/08/2002
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 11044מפעל מים - כברי
צפוןמטה אשר, מצובהתוכניתג/ 1107כביש גישה מכביש כברי לכביש מצובה03/02/1972
צפוןמטה אשר, כבריתוכניתג/ 1108מוצא לביוב -קב' כברי13/08/1970
צפוןמטה אשר, עברוןתוכניתג/ 11080קיבוץ עברון28/11/2001
צפוןמטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 11093שבי ציון13/02/2003
צפוןמטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 1112ראש הנקרה
צפוןמטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 11124דרך מס' 899 קטע חוצה שלומי10/04/2006
צפוןמטה אשר, אילוןתוכניתג/ 11146חוות לולים - קיבוץ אילון