תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומית005/ 2011גשר נהר הירדן
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 07/ 2חידוש היתר למבנה לול
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומית13/ 22641תוספת למפעל תעשיתי
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומית162/ 22660שימוש חורג לחציבה
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףבקשה ועדה מקומית2/ 22761שימוש חורג מחממה חקלאית למסעדה
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 07/ 2מבנה יביל + אנטנה על מתקן קיים
צפוןעמק המעיינות, שלוחותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים307/ 05/ 2הקמת מערך קומפוסטציה לחומרים אורגניים
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומית4/ 20962בניית מבנה משרדים בגוש 20962 חלקה 4 בסחנה
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)בקשה ועדה מקומית6/ 20965לגיטמציה ושימוש חורג למבנה בלול השלמה להיתר בניה מס' 3782 - מבנה לול
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומית9/ 20879דרך
צפוןעמק המעיינותתוכניתא/ 53תכנית אב מזרח הגלבוע
צפוןעמק המעיינותתוכניתבב/ מק/ 001/ 2007שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0 , שלוחת צבאים12/04/2010
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתבב/ מק/ 200608תשתיות 2006 ( שינוי תקנוני) מירב
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבב/ מק/ 3נוי יעוד בין שטח פרטי פתוח לשטח למגורים, שדה תרומות21/11/2000
צפוןעמק המעיינותתוכניתבב/ מק/ 4תוכנית בב/ מק/ 416/12/2002
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבב/ מק/ 6שינוי בקו בני צידי, שדי תרומות16/12/2002
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבב/ מק/ 7שינוי יעוד מאזור חלקאי לאזור מבני ציבור, עין הנציב27/11/2003
צפוןעמק המעיינות, שלוחותתוכניתבב/ מק/ 7958/ 1כביש גישה לשלוחת צבאים
צפוןעמק המעיינותבקשה ועדה מקומיתבבש/ 20040092היתר בניה לחממה - הקלה מקו בניין.
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתבבש/ מק/ 10החלפת שטחים, מגרש 58, מושב רוויה27/09/2006
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתבבש/ מק/ 11שינוי קו בנין דרך מס' 4 - ו-8, קיבוץ מירב31/08/2006
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתבבש/ מק/ 12איחוד וחלוקה של מגרש 18, שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתבבש/ מק/ 15איחוד וחלוקה בשטח תעשייה , מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתבבש/ מק/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ חמדיה
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתבבש/ מק/ 18שינוי קו בנין, מעלה גלבוע18/08/2009
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבבש/ מק/ 6074החלפת קרקעות חקלאי למגורים ולהיפך , עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתבבש/ מק/ 6074/ 01איחוד וחלוקה - עין הנציב
צפוןעמק המעיינות, טירת צביתוכניתבבש/ מק/ 8איחוד וחלוקה מחדש, טירת צבי19/02/2006
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתבבש/ מק/ 9איחוד וחלוקה, פלכר, כפר רופין26/08/2008
צפוןעמק המעיינותתוכניתבש/ 9/ 20879דרך
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 1047כביש מס' 41 קטע עוקף שדי תרומות
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 105גשר22/07/1954
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10505בית עלמין והנצחה, מעוז חיים
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10506קיבוץ מעוז חיים19/06/2006
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 10507שינוי יעוד דרך לשטח תעשיה ומבני משק, שינוי יעוד ממגורים לדרך ושטח מבני משק,03/07/2003
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 10509מחצבת דושן, שינוי למתאר08/02/2005
צפוןעמק המעיינות, גשרתוכניתג/ 10510קיבוץ גשר
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 10791מכון אזורי לטיפול בשפכים - בקעת בית שאן13/09/2001
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 10884נווה איתן - בית החינוך המשותף, שינוי למתאר
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 10885כפר רופין - הרחבת ישוב , שינוי למתאר03/05/2001
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 10886קיבוץ נווה איתן - הרחבת יישוב14/02/2002
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 10917ניר דוד - גן גורו03/11/2005
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 11068קיבוץ נווה אור05/01/2006
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 11170תכנית מפורטת מלכישוע
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11187גשר השלום - אתר הנצחה14/06/2007
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11301איתור ויעוד שטחים למטרת חציבת אבן, והקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב, מחצבת דושן
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 11366תחנת דלק ושירותי דר מושב רחוב01/11/2001
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11377כביש עוקף בית שאן08/06/2005
צפוןעמק המעיינות, נוה אורתוכניתג/ 11378שרותי דרך מסחר ומלונית נווה אור
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 1145 - צפוןשינוי 1 לתכנית 343 - קיבוץ חמדיה04/11/1982
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11706פארק תעסוקה וסחר, שער הירדן20/06/2002
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11707הרחבת שמורת עין ג'ינדה
צפוןעמק המעיינות, רחובתוכניתג/ 11708מושב רחוב, הרחבה קהילתית28/11/2001
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 11710שינוי מספר 20 לתמ"מ 2 שער הירדן
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 11933חוות לולים, קיבוץ בית אלפא
צפוןעמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 12013שמורות טבע נחל הקיבוצים30/12/2004
צפוןעמק המעיינות, מירבתוכניתג/ 12075מירב מפעל נרות עציון16/01/2003
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, עפולה, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12115הסדרת נחל חרוד
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 12190תכנית ניקוז - הסדרת נחל עמל קדום
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 12245שיקום התעלה ההיקפית (מודע)
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 12346הסדרת נחל תבור תחתון
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12500רשפים - הרחבה קהילתית29/03/2007
צפוןעמק המעיינות, מלכישועתוכניתג/ 12505הרחבת שטח למבני ציבור - מוסד גמילה, מלכישוע13/03/2003
צפוןעמק המעיינות, רשפיםתוכניתג/ 12507עין מודע08/02/2005
צפוןעמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ 12508בריכת מים ליד תל תאומים23/07/2007
צפוןעמק המעיינות, נוה איתןתוכניתג/ 12646נווה איתן - תעשייה ומבני משק22/04/2004
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 12738שמורת טבע גלבוע מזרחי
צפוןהגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12767שמורת טבע נחל תבור - הרחבה
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 12774הרחבת מחצבת רויה/שמורת טבע גלבוע מזרחי.14/11/2004
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 12776מבני משק - לולים
צפוןעמק המעיינות, מעלה גלבעתוכניתג/ 12909חווה לטורבינות רוח, גלבוע
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 12910שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף31/08/2011
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 12959פונדק מעיין שדה תרומות
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 13019בית ספר ביכורה גישה וחניה16/01/2003
צפוןעמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 13197שיקום נחל בזק מכביש 90 ועד כביש המערכת
צפוןעמק המעיינות, בכורהתוכניתג/ 13331מרכז ביכורה - מסחר24/02/2005
צפוןעמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 13332מאגר מיים ודייג
צפוןבית שאן, עמק המעיינותתוכניתג/ 13333תוואי דרך מס' 90
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 13353נחל חרוד , מזרח01/12/2011
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 13376מחצבת מעלה אלישע
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 13505כפר אקולוגי מיכל בהר יצפור - מפורטת
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 13510מגורים 27 מגרשים08/06/2005
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 13561תעלת הגנה ירדנה - בית יוסף
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 13562נחל יששכר מכביש 90 מערבה
צפוןעמק המעיינותתוכניתג/ 13567יערות גני חוגה
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 13568יער בית השיטה - רמת יששכר26/11/2009
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, עפולה, הגילבועתוכניתג/ 13673דרך יער ראשית גבעת המורה - רמות יששכר
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 13685הרחבת מחצבת בית אלפא ( סחנה)12/10/2008
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 13806מאגר מים ודייג - שדה אליהו
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 13909הרחבת מחצבת דושן09/08/2006
צפוןעמק המעיינות, כפר רופיןתוכניתג/ 14185כפר רופין-מדגה:19/06/2006
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14265שדי תרומות מגרש 85
צפוןעמק המעיינות, מירב, מלכישוע, מעלה גלבעתוכניתג/ 14284תכנית מתאר מזרח הגלבוע
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14297שדי תרומות- מגרש 8508/02/2005
צפוןעמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 14352שדה אליהו - מבני משק ותעשיה
צפוןעמק המעיינות, רויהתוכניתג/ 14353תחנת ביכורה-דוויה05/03/2009
צפוןעמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 14358מסוף גבול נהר הירדן-מעוז חיים05/02/2006
צפוןעמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14359שדי תרומות - הרחבת מגורים 69 יח"ד29/03/2007