תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 05/ 2רישוי למחסן חקלאי
צפוןהגלבוע, הגילבועערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 07/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 08/ 2התנגדות למבנים חקלאיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 09/ 2אי מתן החלטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 12/ 2בקשה להיתר בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 12/ 2בקשה להיתר בניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 12/ 2בקשה לבניית בתי מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 12/ 2בקשה להיתר בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 12/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 12/ 2בקשה להירת בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 07/ 2שימוש חורג למכולת
צפוןהגלבוע, הגילבועערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 02בקשה להקמת צימרים לאירוח
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית151/ 23085סככת רפת וסככת איחסון פרש
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 11/ 2היתר לא חתום
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה161/ 05/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 04/ 2מבנים חקלאיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת - אנטנה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 05/ 2בית מגורים וגדרות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 02/ 2התנגדות להקמת בית מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים197/ 07/ 2תורן לאנטנה + ביתן יביל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, דבורהבקשה ועדה מקומית20776/ 51לגיטימציה לסככות רפת קיימות + תוספת סככות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביבקשה ועדה מקומית21/ 17092תוספת סככת רפת מוצעת+ מתבן+ הריסת סככת מתבן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 09/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 03/ 2תוספת מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 03/ 2שתי יחידות מגורים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 03/ 2חריגה מהיתר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 03/ 2לגיטימציה ותוספת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 04/ 2התנגדות לבניה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 03/ 2התנגדות לבניית מגורים חדשה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 07/ 2אי מתן תוקף לתכנית נקודתית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 05/ 2אי מתן החלטה של ועדה מקומית גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 06/ 2בקשה להיתר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית48/ 23091תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלבקשה ועדה מקומית62/ 23086תוספת סככה לרפת קימת+לגיטמציה לקיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים869/ 10/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6469 ו-ג'/14131
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים899/ 10/ 2ערר בגין תכניות: ג/7079 ו - ג/ל/מק/116
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתא/ 21תכנית אב מוקבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתא/ 22תכנית אב סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתא/ 23תכנית אב תמרה (העמק)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתא/ 24תכנית אב טייבה (העמק)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתא/ 26תכנית אב עין חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתא/ 27תכנית אב מוא"ז גלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 10002שיקום מחצבה.21/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 10057תחנת תדלוק גן נר, שינוי למתאר, סנדלה03/05/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אדיריםתוכניתג/ 10187פרסום לפי סעיף 77 ו78- למושבים אדירים, ברק ודבורה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 10466כפר מקובליה - שכונה דרומית (אוחד עם תכנית ג / 10467 שכו03/07/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 10468הרחבת טמרה - שכונת מזרחית09/07/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 10471הרחבת מושב רם און28/04/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקתוכניתג/ 10508הרחבת מושב ברק, שינוי למתאר.04/09/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 10622שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נר12/08/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 10655מוטל בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 10712הרחבת ניר יפה - שכונת בנים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 10713שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים, שינוי למתאר, טמרה18/04/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 10720מרכז יעל - שכונת מגורים, שינוי למתאר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 10845שינוי תקנון קיבוץ יזרעאל23/11/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 10954מושב רם- און - נחלות01/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11046אתר שרותי דרך ותיירות, צומת בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 11069שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים - נעורה27/08/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 11152תכנית מפורטת בית אלפא05/05/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 11159תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 11285שכונת בנים ניר יפה, מתאר 119/09/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 11487אזור תעשיה גן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 11566שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך15/07/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11577שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, טייבה זועביה, מתאר 1
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 11583מרכז יעל, מתאר 1
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11663שנוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים ושנוי תואי דרך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 11664שנוי יעוד מחקלאי למבנה משק08/02/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11667שכונת הרחבה גדעונה07/07/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 11838שינוי מערכת דרכים, טייבה העמק
צפוןהגלבועתוכניתג/ 11857תיקון תוואי דרך בכביש 6021/05/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 11898תחנת תידלוק רם און02/08/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 11921מחלבת תנובה תל יוסף12/07/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 11922שינוי יעוד למגורים
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 11933חוות לולים, קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11942מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה20/02/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 12036תכנית מתאר מולדת17/05/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 12040חלוקה למגרשים ודרכים, טייבה העמק30/09/2001
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 12091הכרזה לפי סעיף 77 לתכנית מתאר ליערות הגלבוע
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 12098בית היערן, מורדות הגלבוע
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, עפולה, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12115הסדרת נחל חרוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 12117תחנת תדלוק ושרתי דרך גוש 20613 ח' 8 39
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 12132קיבוץ גבע - תכנית מתאר30/09/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 12246פיצול והוספת מגרש מגורים- מושב רם און15/05/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12330שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד01/11/2001
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12331שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד04/02/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאל20/08/2007
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 12343הסדרת נחל נין
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1237מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 1251שנוי יעוד חלקה -מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 12519שינוי אזור חקלאי למגורים, לדרך גישה וחלוקה למגרשים.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 12553תכנית מתאר מגן שאול27/08/2002
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 12670שינוי יעוד למגורים באזור עתיקות אינטנסיבי13/03/2003
צפוןהגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12767שמורת טבע נחל תבור - הרחבה
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 12910שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף31/08/2011
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשת13/03/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 12982חוות לולים, בית אלפא13/03/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 13022מבני משק מולדת22/04/2004