תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 07/ 2אתר לצילום כלות
צפוןמשגב, הרריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 09/ 2דרך חקלאית
צפוןמשגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 09/ 2הקמת בורות סופגים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' 1/14182
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 03/ 02סככה חקלאית - מחסן חקלאי
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 04/ 2שינוי יעוד מחקלאי למגורים
צפוןמשגבערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 8על סרוב תכנית ג/ 10903 צורית גילון
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 03/ 2בנית דיר צאן + מחסן
צפוןמשגב, אבטליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 05/ 2תכנית שינויים לגיטימציה למצב קיים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 03/ 2בקשה להקמת מחסן חקלאי.
צפוןמשגב, חרשיםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 12ערר על דחיית על החלטת ו. מחוזית לדחות ת. ג/ 12790
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 12/ 2שימוש חורג מתעשייה למסחר
צפוןמשגבערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 74ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים את ת. ג/ 14045 גן לאומי נחל צלמון
צפוןמשגב, סלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 03/ 2בנין מוצע משתי קומות מעל קומת מרתף
צפוןמשגב, צוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 07/ 2התנגדות למגורים
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 10/ 2לגיטימציה למסלעה
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 10/ 2מבנה חקלאי
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה081/ 07/ 2דחיית תכנית מפורטת להקטנת שטח מגרש מינימלי והרחבת דרך קיימת ומאושרת
צפוןמשגב, צוריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 03/ 2כלוב תוכים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 33ערר על החלטת וועדת מחוזית צפון בתכנית ג/ 18264 - חוות זלדשטיין
צפוןמשגב, סלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 10/ 2היתר בניה למגורים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 5ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 14093 - ביר אל מכסור
צפוןמשגבערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 53ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון לתכנית ג/ 16242- מחצבת חנתון
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 08/ 2דיר
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 06/ 2לגיטימציה + תוספות
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 07/ 2דיר צאן
צפוןמשגב, מורןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 05/ 2מגורים
צפוןמשגב, סואעד(כמאנה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 07/ 2לגיטימציה למגורים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 05/ 2אתר שידור סלולרי
צפוןמשגב, הר חלוץערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 11/ 2הוספת אנטנה לשידור סלולרי על עמוד חשמל קיים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים160/ 04/ 2סככה חקלאית
צפוןמשגב, אשבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים163/ 10/ 2תוספת בניה לדיר צאן
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 05/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןמשגב, כמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 04/ 2בנין חדש
צפוןמשגב, מכמניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 05/ 2התנגדות לתוכנית שינויים
צפוןמשגב, מכמניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 05/ 2התנגדות ללגיטימציה למבנה חקלאי
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 02/ 2בקשה ללגטימציה למבנה חקלאי
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה200/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מש/מק/4/10619
צפוןמשגב, מצפה אבי"בערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 10/ 2תוספת למגורים
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 04/ 2התווית קו חשמל
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה208/ 10/ 2תכנית מש/מק/3/10619
צפוןמשגב, שורשיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 05/ 2כלוב תוכים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 03/ 2סככה חקלאית
צפוןמשגב, הרריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןמשגב, יודפתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 05/ 2בקשה לשימוש חורג: בית קפה
צפוןמשגבבקשה ועדה מקומית24/ 17694שתי יחידות דיור מוצעת
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 07/ 2מתבן מוצע ליד דיר צאן
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 06/ 2תביעת פיצויים
צפוןמשגב, כמאנהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה267/ 08/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 05/ 2התנגדות לאישור תכנית חלוקה
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 04/ 2מגורים
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים310/ 05/ 2התנגדות להיתר לחניה
צפוןמשגבבקשה ועדה מקומית34/ 17695לגיטמציה לבית מגורים חדש
צפוןמשגבבקשה ועדה מקומית43/ 17695תוספת יח" דיור
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8102/ 11/ 2היטל השבחה בגין הקמת מערכת פוטו-וולטאית
צפוןמשגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים841/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/10534
צפוןמשגב, חוסנייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים902/ 08/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןמשגבתוכניתא/ 51תכנית אב כאוכב
צפוןמשגב, סלמהתוכניתא/ 52תכנית אב סאלמה
צפוןמשגב, הר חלוץתוכניתג/ 10077שיקום מחצבת הר חלוץ23/09/2004
צפוןמשגב, יעדתוכניתג/ 10080יעד - מושב עובדים, אגודה שתופית להתיישבות חקלאית14/10/1999
צפוןמשגב, תובלתוכניתג/ 10129תובל - איזור ספורט09/09/1999
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10143מיסוד ושיפור תוואי דרך למצפה אבי"ב, שינוי למתאר.17/01/2000
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 10163שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תייות ונופש - בכביש אבטליון - עראבה, שינוי למתאר
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10164כבישי גישה, מצפה אבי"ב - תכנית המתאר.
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 10181דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית22/03/2004
צפוןמרום הגליל, משגבתוכניתג/ 10305תכנית נקוז בקעת בית נטופה מזרחית.
צפוןמשגבתוכניתג/ 10332כמאנה, שינוי מס' 14 לתמ"מ 2
צפוןמשגב, יודפתתוכניתג/ 10338תכנית הרחבת הישוב יודפת, שינוי למתאר.23/10/2000
צפוןמשגב, אבטליוןתוכניתג/ 10382אתר מלונאות ונופש באבטליון, שינוי למתאר
צפוןמשגב, סלמהתוכניתג/ 10409מגרש כדורגל, שינוי למתאר, סלאמה
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 10460שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, מצפה אביב
צפוןמשגבתוכניתג/ 10534פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.25/01/2006
צפוןמשגבתוכניתג/ 10545תכנית מתאר ראס אל עין10/12/2001
צפוןמשגבתוכניתג/ 10585שכניה - אזור חממות, שינוי למתאר.18/04/2000
צפוןלב הגליל, משגב, עראבהתוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבה22/08/2012
צפוןמשגב, חוסנייהתוכניתג/ 10619תכנית מתאר מקומית חוסנייה11/12/2003
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 10716כמון - אתר קרוואנים, שינוי למתאר,14/03/2000
צפוןגבעות אלונים, משגב, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 10735שכונת עוואדה, גבעת מכמן מערב, ביר אל מכסור
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 10768שינוי יעוד לאתר לשרותי דרך - תחנת תדלוק, טל אל
צפוןמשגב, לוטםתוכניתג/ 10814אזור משק קיבוץ לוטם19/03/2006
צפוןמשגב, הר חלוץתוכניתג/ 10902הר חלוץ, שינוי למתאר,04/09/2003
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 10903צורית - שינוי לג / במ / 175
צפוןמשגבתוכניתג/ 10904כאוכב - תחנת שאיבה מס' 114/03/2000
צפוןמשגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 10938צומת כניסה למחצבת שגב, שינוי למתאר
צפוןמשגב, טל-אלתוכניתג/ 10939שטח לתעשיה, מסחר וספורט, שינוי למתאר, טל אל
צפוןמשגב, צוריתתוכניתג/ 10968שינוי יעוד בישוב צורית26/06/2003
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 10971יובלים - תוספת מגרש לשכונת יובלים מזרח 1997
צפוןמשגב, יובליםתוכניתג/ 10984שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח שרותי דרך צומת יובלים
צפוןמשגבתוכניתג/ 11106אזור לחוות לולים, משגב
צפוןמשגב, כמוןתוכניתג/ 11133דרך מקומית מס' 8556, קטע אזו"ת כרמיאל מכמנים צומת מכמנים -כמון30/05/2002
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 11234"נופי הגליל", מצפה חרשים
צפוןמשגב, מצפה אבי"בתוכניתג/ 11273מצפה אביב - שינוי לג / במ / 234, מתאר 1,19/09/2000
צפוןגבעות אלונים, משגבתוכניתג/ 11274דמיידה (דבוקה מזרחית), מתאר 1
צפוןמשגב, הרריתתוכניתג/ 11308בריכת ההרית - שינוי לג / במ / 29, מתאר 130/12/2001
צפוןמשגב, מנוףתוכניתג/ 11327מנוף שלב ו', מתאר 1, משגב23/11/2000
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 11376כביש גישה לפלך
צפוןמשגב, חרשיםתוכניתג/ 11501נופי הגליל, מתאר 1
צפוןמשגב, פלךתוכניתג/ 11507פלך - תכנית הרחבה, מתאר 114/09/2003