תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 11/ 2בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 06/ 2לגיטימציה למדרגות חיצוניות ממתכת
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה019/ 11/ 2תוכנית מפורטת גת / מק / 4405 / 4
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה024/ 11/ 2תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4405/ 4
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה026/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה029/ 11/ 2ערר בגין תוכנית מפורטת מס' גת/מק/4/4405
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 5ערר ע ל החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/10305 תכנית ניקוז בית נטופה מזרח
צפוןהגליל התחתון, מצפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 06/ 2התנגדות לרפת
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה096/ 10/ 2תכנית איחוד וחלוקה
צפוןהגליל התחתון, שרונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 08/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןבקשה ועדה מקומית1/ 16593הקמת מבנים חקלאים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 10/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה102/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/5907/2
צפוןהגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה105/ 10/ 2תכנית מפורטת גת/מק/4/4384
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה106/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה107/ 10/ 2ערר על תכנית גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, כפר קישערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה112/ 10/ 2תכנית גת/מק/4/4384
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה113/ 10/ 2עררעל תכנית גת/מק/2/4477
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומית13/ 15136בניית תוספת לרפת
צפוןהגליל התחתוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה132/ 08/ 2תכנית מפורטת לאפשר הקמת תחנת תדלוק
צפוןהגליל התחתון, מצפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומית15087/ 1מתן לגיטימציה לרפת קיימת+תוספת לקיים בשטח של 3436 מ"ר.
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית15120/ 8בניית רפת תוספת סככות לרפת
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומית15128/ 40תוספת סככות לרפת קיימת
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית15366/ 54תוספת לרפת קיימת
צפוןהגליל התחתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 05/ 2התנגדות לבניית מחסן חקלאי
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית17/ 15120סככת רפת
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 06/ 2הקמת מתקן שידור קטן - אנטנה - לפי תמ"א 36
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 11/ 2אתר תקשורת ע"ג עמוד חשמל
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומית2/ 15365פטור מהכנת תוכנית מפורטת לבנית מפטמה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומית2006/ 0128מתן לגיטימציה לסככת רפת, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית21/ 15120תוספת לרפת כקירוי בין שתי סככות קימות.
צפוןהגליל התחתון, אילניהבקשה ועדה מקומית22/ 15152שימוש חורג במחסן קיים למגורים
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדת ערר221/ 03/ 2היתר בניה
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 02/ 2בקשה להקלה מגובה הבנין והיתר לשימוש חורג לתקופה של 5 שנים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית23/ 15121סככת מפטמה+מתבן+מבנה עזר
צפוןהגליל התחתון, ארבלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה287/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/4382
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה288/ 10/ 2ערר בגין תכנית מפורטת כפר זיתים
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 05/ 2התנגדות לשימוש חורג - פצריה בבית מגורים
צפוןהגליל התחתוןבקשה ועדה מקומית40/ 15051שימוש חורג בקרקע לחניון אוטובוסים וביתן שמירה.
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומית41/ 15121תוספת לרפת קימת
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים802/ 09/ 2היטל השבחה מתכנית ג/8094
צפוןהגליל התחתון, אילניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים926/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןהגליל התחתון, אילניהבקשה ועדה מקומיתאילניה2009 / 0179שימוש חורג בקרקע חקלאית לשימושים לא חקלאיים
צפוןהגליל התחתון, ארבלבקשה ועדה מקומיתארבל 2010/ 0146הקמת רפת חלב+מכון חליבה+סככה לכלים חקלאיים+גדר רשת
צפוןהגליל התחתון, מצפהישות כלליתבגץ/ נצ/ 07 / 7694אשכולות הגליל נגד ועדה מחוזית צפון, מועצה ארצית
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 10000הקצאת שטח למבני צבור באזור התעשיה, מרכז כדורי24/07/2001
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 10034תכנית מתאר, בית רימון11/04/2000
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 10430תוספת מגורים בתחום הנחלה החקלאית, מצפה26/08/2003
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 10490צימר במושב ארבל, שינוי למתאר18/04/2000
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתג/ 10530תחנת כח - פארק תעשיה גולני, שינוי למתאר.17/01/2002
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10632אילניה - מקטע מגורים א', שינוי למתאר
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10633אילניה - מגורים מקטע ב', שינוי למתאר.25/01/2006
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 10634אילניה- מגורים מקטע ג', שינוי למתאר.21/12/1999
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 10638העלאת אחוזי בניה במגרש מס' 10 - מסד19/03/2006
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 10749שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים מיוחד ושצ"פ, שרונה06/12/1999
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 10755מרכז רבין - כדורי
צפוןהגליל התחתון, טבריהתוכניתג/ 10911שכונת מגורים משולבת במסחר טבריה - צומת פוריה03/08/2000
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 10949שינוי יעוד קרקע23/10/2000
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 10952מגורים לבן ממשיך בכפר קיש
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 10988תכנית מתאר מקומית בנושא יחידות אירוח בישובים כפריים בגליל תחתון01/03/2001
צפוןהגליל התחתון, בית רמוןתוכניתג/ 11072דרך גישה לבית רימון
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 112כפר חיטים ב'19/03/1953
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 11286שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, כפר קיש, מתאר 118/04/2000
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 11324תשריט למחלף גולני12/01/2006
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
צפוןהגליל התחתון, טבריהתוכניתג/ 11336תכנית הסדרה לדרך מס' 77 צומת גולני פוריה28/01/2002
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 11451יחידות אירוח בנחלה חקלאית, שדב אילן
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11457תכנית למלונאות, נאות חיטין, כפר חיטים
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 11458בית עלמין, טבריה24/05/2001
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 11614עוקף כפר קמא20/11/2006
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתג/ 11615תוכנית מפורטת לשימור סג'רה אילניה, מתאר 1
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11625מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה31/07/2008
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 11628שינוי יעוד מקרקע חקלאית (נחלה) למגורים13/02/2003
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 11633יחידות אירוח, מושב שרונה19/09/2002
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 11760בטול תחנת תדלוק והשבת מגרש לתעשייה באזור תעשייה גולני
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 11825מושב ארבל - מגורים17/01/2002
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 11855דרך מס' 767 - קטע שדמות דבורה21/05/2002
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 11864מגורים - שינוי לתוכנית ג/3126, מצפה09/08/2001
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 11988צמרים בנחלה מגרש 14 - קמחי27/05/2003
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 1200כביש גישה למצבת מסדר "אל הנבואה"27/04/1972
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 12039שינוי יעוד משימוש מעורב למסחר ותעשייה, אזור תעשייה גליל תחתון20/12/2001
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12058מוסד בית קשת
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 12191משטח גולף- כפר חיטים13/03/2003
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםתוכניתג/ 12197כפר הזתים- משפחת הרצליק27/01/2004
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12297שמורת טבע, אלוני בית קשת
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתג/ 12298שכונה מגרש 3227/05/2003
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 12388מצפה, הרחבת מגורים
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 12400הסדרת נחל תבור קטע מאגר גזית
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתג/ 12499מרכז מסחרי מושב שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, כפר קישתוכניתג/ 12524הרחבת כפר קיש28/01/2002
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 12525שימור טיפוחת ופיתוח היער והחורש במרחב ערי נצרת רבתי
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתג/ 12562הרחבת מצפה נטופה04/08/2002
צפוןהגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 12622מרכז תיירות ונופש - חיטין
צפוןהגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 12767שמורת טבע נחל תבור - הרחבה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתג/ 12801יחידות ארוח שדמות דבורה
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתג/ 12839הרחבת בית קשת06/11/2003
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתג/ 12844הרחבת אזור תעשיה - מחלבה.
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 12894כביש גישה קבר יתרו23/09/2004
צפוןהגליל התחתוןתוכניתג/ 12895רמת ארבל - ישוב קהלתי חדש