תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמרום הגליל, חזוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 08/ 2התנגדות לאיחוד וחלוקה
צפוןמרום הגליל, ספסופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 05/ 23 יח' אירוח מעץ
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 21ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז הצפון לאשר ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מ. צפון לאשר את ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 23ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז הצפון לאשר ת. ג/ 12092 קבר הרשב"י
צפוןמרום הגליל, שפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 04/ 2בנית 3 יח' ארוח בשטח 128.25 מ"ר
צפוןמרום הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 07/ 2אנטנה סלולרית
צפוןמרום הגליל, שזורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 02התנגדות להקמת תורן לאנטנה בגובה 48 מ'
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 09/ 2בנית 2 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, כפר חנניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 09/ 2לגיטימציה לשינויים במבנה קיים
צפוןמרום הגליל, ספסופהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 09/ 2לגיטימציה ל- 4 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 09/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, מירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 09/ 2לגיטימציה לקומה א'
צפוןמרום הגליל, חזוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 09/ 2לגיטימציה ל- 5 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, אביביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 10/ 2שינוי לתב"ע ג/6416, חילופי שטחים
צפוןמרום הגליל, מירוןבקשה ועדה מקומית17/ 13689שימוש חורג ל-10 שנים ממבנה מדגרה למסחר
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 11/ 2תוספת בנייה למחסן קיים+לגיטימציה למאזני גשר
צפוןמרום הגליל, אמיריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 08/ 2החלפת עמוד תאורה
צפוןמרום הגליל, שפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 04/ 23 יחידות אירוח
צפוןמרום הגליל, עלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים267/ 06/ 2בקשה לתורן לתקשורת
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 08/ 2תוספת קומה
צפוןמרום הגליל, אמיריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים327/ 08/ 2לגיטימציה לתוספת בניה למגורים
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים328/ 08/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים329/ 08/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדבקשה ועדה מקומית71/ 19542מפעל להרכבת דלתות ומשקופים עין אל אסד
צפוןמרום הגליל, דלתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים872/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג'/13852
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתביריה/ נופשג/228915/01/1987
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 10183הקצאת שטח לשכונה חדשה לבנים ממשיכים בכפר שמאי.06/07/2004
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 10184תכנית הרחבת מושב עלמה23/10/2000
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 10185הרחבת והסדרת הישוב ביריה.14/09/2003
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 10186שינוי יעוד למבני ציבור, עין אל אסד23/09/1999
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 10239הרחבת מושב ספסופה, שינוי למתאר
צפוןמרום הגליל, משגבתוכניתג/ 10305תכנית נקוז בקעת בית נטופה מזרחית.
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 10329בית ספר שדה - מירון, שינוי למתאר
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 10366מתקן הנדסי בריכות השחר, שינוי למתאר, כרם בן זמרה.
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 10656שינוי יעוד מסדנא בנוף לאזור תיירות, עמוקה
צפוןמרום הגליל, אור הגנוזתוכניתג/ 10912שינוי אופי הבינוי של הישוב אור גנוז, שינוי למתאר03/02/2003
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 11065חלוקת מגרשים מס' 5 ומס' 9 באזור תעשיה דלתון16/11/2000
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 111שפר (פרדיה ב')15/07/1954
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגלילתוכניתג/ 11150שכונה צפונית לחיילים משוחררים מג'אר04/02/2002
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 11164שינוי יעוד משטח ציבורי למגורים - ביריה24/05/2001
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11192הגדלת אזור תעשיה מושב מירון
צפוןהגליל העליון, מרום הגלילתוכניתג/ 11356שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי באתר עין אביב
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 11473שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי תחנת עלמה14/11/2004
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 11544מערך כניסה לשמורת טבע נחל עמוד06/11/2003
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11545הרחבת אזור תעשיה מפעל צאם
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 11575שפר הרחבת שטחי מגורים, מתאר 1
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 11643שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 11769יעוד שטחים פרטיים פתוחים לשטחים ציבוריים פתוחים, דלתון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11783שמורת טבע הר מירון, הרחבה 4.02/02/2004
צפוןמרום הגליל, פרודתוכניתג/ 11787קבוץ פרוד - הרחבה קהילתית24/02/2005
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 11937חיבור דרך 8966 לדרך 899 - גישה לאביבים
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 11965ישיבת בני עקיבא, מירון
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12025מתקן הנדסי באתר בריכות אביבים08/08/2007
צפוןבקעת בית הכרם, מרום הגליל, משגבתוכניתג/ 12044שמורת טבע מתלול צורים14/09/2009
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12092אתר קבר הרשב"י מירון
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 12116תחנת מידע לשירותי דרך צומת חלפתא
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 12226שינוי יעוד משטח חקלאי ללולים05/11/2002
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ 12227מבני ציבור, ספורט ומסחר במרכז הישוב
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 12270הסעפות דרכים 89/ 86625/06/2006
צפוןמרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 12328מתקן הנדסי באתר בריכת חזון21/05/2007
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 12377הרחבת אזור מבני משק, מושב כלנית
צפוןמרום הגליל, ביריהתוכניתג/ 124ביריה15/07/1954
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12428אזור תעשייה רמת דלתון15/10/2002
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12437מתחם אירוח ומסחר, צומת מירון
צפוןמרום הגליל, אביביםתוכניתג/ 12439מושב אביבים - הרחבה07/02/2007
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגליל, מג'ארתוכניתג/ 12447תחנת שיוקע למוהל ( פסולת זיתים), מגאר
צפוןמרום הגליל, כפר שמאיתוכניתג/ 125כפר שמאי
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 12564אירוח כפרי במרחב תכנון מרום הגליל10/12/2002
צפוןמרום הגליל, לבניםתוכניתג/ 12642תוכנית ג/ 12642
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12683הרחבת מושב דלתון04/09/2007
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 12851שינוי חלוקת מגרשים - מירון08/02/2005
צפוןמרום הגליל, עלמהתוכניתג/ 12865החלפת שטח חקלאי עם שטחי מגורים - מגרש 109
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13272שמורת טבע בריכות דלתון
צפוןמרום הגליל, ספסופהתוכניתג/ 13280ספסופה, מתחם תיירות
צפוןמרום הגליל, כרם בן זמרהתוכניתג/ 13291רתיכנון שכונה דרום מערבית - כרם בן זימרה17/01/2005
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 13302תחנת תידלוק ושרותי דרך - כלנית דרך 65
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13315הרחבת מושב שפר, שכונה דרום מערבית11/08/2009
צפוןמרום הגליל, עין אל-אסדתוכניתג/ 13352הסדרת תנועה ושטחי מגורים08/02/2005
צפוןמרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13354מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון16/10/2006
צפוןהגליל המזרחי, מרום הגליל, מג'ארתוכניתג/ 13365מג'אר מרכז - תכנית מתאר29/06/2009
צפוןהגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
צפוןמרום הגליל, בר יוחאיתוכניתג/ 13509תוכנית מפורטת לתחנת שאיבה בר-יוחאי
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 13605שמורת טבע נחל דישון, הר עלמון
צפוןמרום הגליל, מירוןתוכניתג/ 13638חאן מירון - מתחם תיירות ושרותי דרך
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, ראש פינהתוכניתג/ 13703שדה תעופה ראש פינה מחניים
צפוןמרום הגליל, ריחאניהתוכניתג/ 13718שימור ופיתוח גרעין הכפר ריחניה
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13723אתר קומפוסטציה - רמת דלתון
צפוןמרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13743יער מירון, מורדות מזרחיים של גוש הרי מירון
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13805מגרש תפן יוזמות באזור תעשיה דלתון:21/06/2004
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 13807מבני משק מושב כלנית:
צפוןמרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 13808תיירות משולב באומנות, עמוקה
צפוןמרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13852מלון יין בדלתון02/04/2008
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, חצור הגלילית, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 13872יער ביריה וגן לאומי נחל דלתון08/11/2006
צפוןמרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13903אתר מצודת שפר - מוקד שרותי תיירות, שפר
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 13970שמורת טבע נחל דישון וחרבת קציון
צפוןמרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 13975קידוח כלנית 7 - בין כדרים לכלנית:
צפוןמרום הגלילתוכניתג/ 13979מוסד דתי מוסלמי-מבנה קבר - גוש חלב:20/02/2008
צפוןהגליל העליון, מרום הגליל, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 13983דרך אזורית מס' 886 נחל דישון - דישון (ק"מ 54 - ק"מ 56)
צפוןהגליל העליון, מרום הגליל, מבואות החרמון, דישון, עלמהתוכניתג/ 13984דרך אזורית מס' 886 בקטע עלמה - נחל דישון