תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 07/ 2תכנית שינויים לתכנית מאושרת
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 06/ 2התנגדות לבניה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 03/ 2הריסת בניין קיים ובניית בית מגורים 4 קומות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 03/ 2בקשה לקבלת טופס 4
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 06/ 2מלון סוויטות משולב עם מסחר
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 07/ 2התנגדות לתוספת 3 יח"ד לבניין קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 10/ 2לגילזציה לגג איסקורית מעל מרפסת קיימת
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 05/ 2לגיטימציה למחסן קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 10/ 2אי מתן טופס 4
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 11/ 22 קוטג'ים דו משפחתיים , 4 סה"כ יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 04/ 2אי מתן החלטה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 11/ 2בניין מגורים בן 7 קומות - 16 יח"ד והריסת מבנה קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 04/ 2תכנית שינויים ותוספות בקומות בגגות ובחזיתות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 06/ 2שינויים בבנין מגורים קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 08/ 2בניית 3 דירות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 03/ 2בקשה לתכנית שינויים - מחסן + ק.ק. על הגג, הגדלת דירה + פרגולה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 06/ 2בנין מגורים 13 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 05/ 2התנגדות לתוספת 3 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 12/ 2הקלה לצורך הבלטת מרפסות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 11/ 2תוספת מגורים + גדר +מחסן
צפוןמטה אשר, נהריהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ לאשר בתנאים ת.ג/ 12042 מסילת ברזל חיפה נהריה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 05/ 2בנין קומות + 2 יח"ד + 2 חנויות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 11/ 2הקמת גדר בחלק מגבול החלקה בחזית המזרחית
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 09/ 2בית מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 10/ 2שינוי חזית+מסעדה+דק
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 06/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 05/ 2בניין מגורים 13 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 06/ 2אי מתן החלטה תוך שלושה חודשים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 11/ 2הריסת מבנים קיימים ובניית מבנה מסחרי חדש
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 07/ 2הקטנת ערבות בנקאית בתנאי ההתר
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 11/ 2הקמת מבנה ב 2 אגפים 12 יח"ד ע +3
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 03/ 2בניית פרגולה במרפסת הגג
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 04/ 2בניין מגורים 11 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 04/ 2פריצת פתח אל מרפסת פתוחה + גגון
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 08/ 2סגירת חלונות במרפסת, שינוי מדרגות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 11/ 2הריסת מבנים וסככות בתחנת התידלוק קיימת והקמת מבנה חדש לתחנת תידלוק ומסחר
צפוןנהריהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 11ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את תכנית ג/13986 בית עלמין בנהריה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 09/ 2שינויים לבנין מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 05/ 2בניין מגורים 14 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 05/ 2התנגדות לבנין מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 07/ 2תוספת חדר בקומת קרקע
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 05/ 2הקמת קוטג' דו-משפחתי
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 03/ 2בניית קיוסק
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 05/ 2התנגדות לבנין מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 04/ 2התנגדות לבניין מגורים בן 7 יח' דיור
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 11/ 2בית מגורים משותף
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 03/ 2התנגדות להקמת דיר תומך - גדר בטון
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 06/ 2תכנית שינויים לבניין מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 08/ 2תחנת תדלוק + פיתוח + מזנון למכירת מזון
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 10/ 2תוספת לבית קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 04/ 2תוספת מרפסות וממ"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 12/ 2הקמת בית דו משפחתי חדש
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 02בקשה לשינוי פנימי בקומות ו ו- ז לשירותי בריאות כללית
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 05/ 2סגירת חלק מקומת עמודים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 12/ 2הקמת בית מגורים משפחתי דו קומתי
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 05/ 2התנגדות לתוספת 3 יח' דיור
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 04 / 2ערר על החלטה בעניין חדר מדרגות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 10/ 2שינוי יעוד סטודיו קיים למגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 02התנגדות לחיפוי חיצוני של מבנה באבן בחזיתות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 02לגטימציה לעליית גג ולמחסן
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 04/ 2תוכנית שינויים עדכון גובה גג תוספת לקיים, הריסת מחסן וביצוע פרגולה - ק. קרקע
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 08/ 2תוספת מרפסות לא מקורות ובניית 3 ממ"דים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 11/ 2מבנה מסחרי 8 קומות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה101/ 09/ 2תוספת קומה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 02תוספת לבנין קיים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 02חניה מקורה + גגון חצר כביסה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 03/ 2פריצת פתח למרפסת פתוחה + גגון
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 09/ 2מבנה מגורים 21 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 12/ 2הקמת בניין מגורים 11 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 03/ 2תוספת חניה, מרפסות, מחסן ומקלט - לגיזציה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 04/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 03/ 2חניה מקורה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 04/ 2לגליזציה למבנה עזר
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 06/ 2התקנת פרגולה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 03/ 2התנגדות למתן הקלות בבינין
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 05/ 2לגיטימציה לבניית חניה + מחסן
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 07/ 2מבנה חנייה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 12/ 2בניית קיר צמוד לחנייה של שכן
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 09/ 2תחנת תדלוק
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 07/ 2התנגדות להרחבת דירת מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 11/ 2תכנית שיוניים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 08/ 2תוספת מגורים וממ"ד לדירה בקומת קרקע
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 08/ 2תוספת הרחבת דירה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 03/ 2בקשה להיתר בדירה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 05/ 2תוספת שטח שירות
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 10/ 2בניית מרכז מסחרי+מלון
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 11/ 2בנין מגורים 12 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה129/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת ג/נה/מק/108
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 03/ 2מתן לגיליזציה למצב קיים, שינוי החזיתות וחלוקה חיזוי המבנה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 04/ 2פרגולה להצללה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 07/ 2תוספת חדר בקומת קרקע
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 05/ 2הריסת בית קיים ובניין בניין מגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 11/ 22 בתי מגורים קומת קרקע+ 4 סה"כ 17 יח"ד
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 03/ 2שינוי תכנית מפורטת
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 04/ 2תוספת יח' דיור בקומה ב' ובניית מדרגות חיצוניות לגג
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 03/ 2בקשה להיתר לבנין מגורים 5 יח"ד ק+4
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 05/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 05/ 2לגיטימציה למגורים
צפוןנהריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 05/ 2בניית מוסך + מנפקת תדלוק