תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 11/ 2שינוי בגובה קירות תומך לבית בשלבי בניה - חליווה חיים בפוריה עלית (בתחום תוכנית
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 06/ 2פיצויים בגין תוכנית ג/12265
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 04/ 2מכלאה מקורה
צפוןעמק הירדןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 02לגיטימציה למחסנים חקלאיים
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 06/ 2המשך לשימוש חורג לקיוסק
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 12/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןעמק הירדן, גנוסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 06/ 2העתקת מתקן תקשורת ססלולארית
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 10/ 2התנגדות להצבת טורבינת רוח
צפוןעמק הירדן, חוקוקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 06/ 2אתר תקשורת סלולוארית
צפוןעמק הירדן, שער הגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 06/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (מאוחד)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 05/ 2התנגדות לבית מגורים חדש
צפוןעמק הירדןערר על החלטת ועדה למימי חופין09/ מ/ 2ערר על החלטת הועדה וולחוף - לתכנית מס' ג/ 15981- חניון ציבורי, בית ירח
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 02שיקום אתר טורבינות גז
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 05/ 2בית מגורים
צפוןעמק הירדן, אלמגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 05/ 2התנגדות לסעיף בהיתר בנוגע לכתב שיפוי
צפוןעמק הירדןבקשה ועדה מקומית10/ 15163טילת
צפוןעמק הירדן, אלמותבקשה ועדה מקומית10/ 15315שימוש חורג למבנה משק ותיירות
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 02בקשה להקמת קיר גבול עם שכן + חניה
צפוןעמק הירדן, מסדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 07/ 2לגיטימציה למתחם "מיטב מסדה"
צפוןעמק הירדן, שער הגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 07/ 2לגיטימציה לכלבו ונופש, פיצריה, חנות נעלים ומעדניה
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 07/ 2לגיטימציה למסעדה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 03/ 2תשריט חלוקה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 06/ 2סרוב הועדה לאשר תשריט חלוקה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 06/ 2בית מגורים חדש
צפוןעמק הירדן, אלמותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים167/ 11/ 2בית מגורים חדש בהרחבה
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 10/ 2התקנת טורבינת רוח לייצור חשמל
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים190/ 02/ 2התנגדות לתכנית מתאר מקומית 4668-1
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 08/ 2בקשה לתוספת קיר תומך
צפוןעמק הירדןבקשה ועדה מקומית2/ 15113שימוש חורג בקרקע חקלאית לצרכי תירות ונופש
צפוןעמק הירדןבקשה ועדה מקומית2000/ 00/ 110מנגש ספינות בחוף גולן
צפוןעמק הירדן, מעגןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 03/ 2בקשה להקמת תחנת דלק
צפוןעמק הירדןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 03/ 2הקמת תחנת דלק
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 09/ 2היתר בניה
צפוןעמק הירדן, כנרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים298/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןעמק הירדן, אהלובקשה ועדה מקומית3/ 15163שימוש חורג לתחנת תידלוק בגוש15163 ח"ל3 בכנרית
צפוןעמק הירדןבקשה ועדה מקומית7/ 15459תוספת למפעל בלוקים
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים861/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4668, ג/12265, ג/2261
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים875/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12265 ו-ג'/2261
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתא/ 28תכנית אב גינוסר
צפוןעמק הירדןתוכניתא/ 54תכנית אב מוא"ז עמק הירדן
צפוןעמק הירדןישות כלליתאזור תיירות חמת גדראזור תיירות חמת גדר
צפוןעמק הירדן, מעגןתוכניתג/ 10075כפר הנופש - מעגן
צפוןעמק הירדן, אהלותוכניתג/ 101אהלו (תל הקרק)26/09/1946
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10150תיירות ונופש - צפון קיבוץ אלומות, שינוי למתאר.01/02/2001
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10151קיבוץ אלומות15/06/1999
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10253שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים ומבני ציבור, שינוי למתאר, פוריה עילית
צפוןעמק הירדן, האוןתוכניתג/ 103האון08/10/1951
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 10330מבני ציבור בצומת אפיקים , שינוי למתאר23/10/2000
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 10358קסמי כנרת מקטע 6 שינוי לתמ"א / 13. מצפון לאכסניית פוריה.
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 10369שינוי יעוד מחקלאי למלונאות ונופש, שינוי למתאר, צומת אלומות
צפוןעמק הירדן, אלמגורתוכניתג/ 10398תוספת דרך לתממ / 2 / 9 דרך מס' 8182 אלמגור - ראש פינה
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 10591צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ01/02/2001
צפוןעמק הירדן, כנרת (קבוצה)תוכניתג/ 10593שינוי יעוד מחקלאי למגורים, קיבוץ כנרת, שינוי למתאר29/04/2002
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 106תכנית חלוקה "פיקא" -מ. כנרת
צפוןעמק הירדן, מסדהתוכניתג/ 10662תכנית מתאר קיבוץ מסדה05/07/1999
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 10670מורדות פוריה , מקטע ,6 כנרת
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 108רפרצלציה פיק"א כנרת08/10/1951
צפוןעמק הירדן, אפיקיםתוכניתג/ 10837תכנית מתאר קיבוץ אפיקים
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10838שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים, שינוי למתאר,פוריה עילית12/07/2000
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 10843תכנית מתאר מקומית למוא"ז עמק הירדן.
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 10889דגניה ב' - הרחבה קהילתית, שינוי למתאר
צפוןעמק הירדן, שער הגולןתוכניתג/ 10915תכנית מס' 10915 , חוות לולים, שער הגולן03/02/2000
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 10928פוריה - כפר עבודה
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 10969אשדות יעקב איחוד25/01/2000
צפוןעמק הירדן, פוריה-נוה עובדתוכניתג/ 11027יעוד שטח לאזור מגורים מיוחד - עמק הירדן14/03/2000
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11154חוות לולים - אשדות יעקב איחוד28/04/2010
צפוןעמק הירדן, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 11160כפר עבודה - פוריה03/05/2001
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11241חוף סוסיתא, מקטע 9.5 , עין גב04/09/2003
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 1133 - צפוןשינוי יעוד חלק מחלקה 103 בגוש 15308 - מ. כנרת21/08/1971
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 11399פינת האגם, צפון מערב הכנרת30/05/2002
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 11401גן לאומי - כפר נחום (הרחבה)31/08/2005
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 11415תחנה לחקר הדגה, משרד החקלאות,13/03/2007
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 11464שינוי לת.א. ג / 7396 וג / 8022 הגדלת מגרשים21/06/2000
צפוןעמק הירדן, בית זרעתוכניתג/ 11593הרחבת אזור תעשיה בקבוץ בית זרע, מתאר 121/12/2000
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 11682תכנית מפורטת שנוי לתכנית ג/2261
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 11720אזור גנוסר דרום - הרחבת שטחי איחסון
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11763תחנת שאיבה לביוב - שינוי נקודתי לתמ"א 1306/04/2003
צפוןעמק הירדן, תל קצירתוכניתג/ 11790תכנית מתאר מקומית קיבוץ תל קציר,12/11/2001
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 11791נופש עורפי למרגלות הר האושר
צפוןעמק הירדן, כנרתתוכניתג/ 11806שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כנרת
צפוןעמק הירדן, אשדות יעקב (אחוד)תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחד17/01/2005
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתג/ 11812תכנית מתאר מקומית, דגניה ב'30/09/2001
צפוןעמק הירדן, חוקוקתוכניתג/ 11813תכנית מתאר מקומית חוקוק21/03/2002
צפוןעמק הירדן, פוריה עליתתוכניתג/ 11854דרך מס' 768 קטע פוריה פוריה עלית30/05/2002
צפוןעמק הירדן, אלמותתוכניתג/ 11858קביעת הוראות להקמת מלון, דירות נופש ומרכז מסחרי ושרותי דרך, צומת אלומות
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדןתוכניתג/ 11865מטמנת אתר טליה ( חג"ל)26/08/2004
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 11866מתקן הנדסי בהר האושר23/05/2004
צפוןגולן, עמק הירדןתוכניתג/ 11899מקטע מס' 1 חוף גולן02/06/2004
צפוןעמק הירדן, עין גבתוכניתג/ 11980חוות לולים , עין גב ( ראה ג/ 12705)
צפוןעמק הירדן, גנוסרתוכניתג/ 12073-שכונה קהילתית , גנוסר08/12/2005
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 12120מחצבות כנרת - פוריה , הרחבה14/12/2004
צפוןעמק הירדןתוכניתג/ 12129מתקן טיהור שפכים ביתניה19/12/2002