תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה006/ 06/ 2שינוי יעוד מחקלאי לשירותי דרך ומסחר
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 12/ 2תוספת מחסן ופרגולות
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 12/ 2הקמת 5 יחידות דיוטר
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 07/ 2בית מגורים משותף
צפוןעפולהישות כללית02/ המ/ 83בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית ג/ 7346
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 06/ 2מבנה חקלאי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה029/ 10/ 2ערר על תכנית עפ/מק/6/7748
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 10/ 2פרגולה+מדרגות ירידה לגינה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 10/ 2ערר על אגרת בנייה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 03/ 2בקשה לתוספת קומה רביעית לשני מבנים קיימים.
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 04/ 2בניית מבנה מסחרי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 10/ 2מבנה מסחרי משולב במשרדים ומגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 10/ 2תכנית שינויים ושימוש למטרת בנק
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 12/ 2תוספת יחידות דיור בבניין מגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 08/ 2התנגדות לתכנית שינויים בקומת קרקע + שינוי בתכנית הפיתוח והחניות
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 09/ 2בית משותף 7 יח"ד
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 02התנגדות להקמת בית מגורים משותף 6 יח"ד
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה088/ 07/ 2התנגדות לתוכנית
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 09/ 2הריסת מבנה קיים והקמת בנין 7 יח"ד
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית1/ 16681מבנה מגורים 32 יח"ד
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית1/ 16683בנין בן 8 קומות ל-30 יח"ד
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית1/ 16690בית מגורים + גדר
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 02תכנית שינויים למקבץ דירות לעולים
צפוןעפולהישות כללית10/ המ/ 45בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, ג/ 12567
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 05/ 2התנגדות למתן פיצויים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 07/ 2סגירת חלק מקומת עמודים למגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 02בנין רב קומות - 6 קומות מגורים + קומת מסחר + קומת חניה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 08/ 2סגירת חלק מקומת עמודים למגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית109/ 16663תוספת מגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 03/ 2ערר על שמאי מכריע
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 03/ 2ערר על שומת השמאי המכריע
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 10/ 2מעקה מברזל
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית12/ 16689בנית מבנה הספדים בית עלמין
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 05/ 2לגיטימציה לקיר בלוקים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 05/ 2התנגדות לבנית סככה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 12/ 2הסבת חנות ליחידת דיור בת 2 חדרים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 04/ 2שער חשמלי בכניסה למתחם המגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 04/ 2שער חשמלי בכניסה למתחם המגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 04/ 2שינוי מיקום פח אשפה לשטח ציבורי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 09/ 2היתר מס' 20080002
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 11/ 2תכנית שינויים לתוספת מגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 07/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 09/ 2שלט פרסום
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה למבנה קיים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 02/ 2התנגדות לתוספת בניה למבנה מסחרי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 06/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית18/ 17764תוספת יחידות לדיור
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית18/ 17769תוספת מגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 09/ 2התקנת שער חשמלי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 04/ 2שינוי בקו בנין צידי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 11/ 2מאגר מים וחדר משאבות למערכת כיבוי אש
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 10/ 2לגיטימציה לשלט
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 11/ 2תוספת קומה חמישית לבניין מאושר
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 08/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית21/ 16673שימוש חורג ממבנה מגורים למטרת מגרש מכוניות + משרד
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית21/ 16704תוספת מגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית21/ 17770הוספת מעלית, חדר מכונות,ומדרגות חרום לבנין מרפאה קיים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 04/ 2התנגדות למגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 06/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית22/ 16704תוספת בניה +לגיטמציה למבני עזר
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 09/ 26 יחידות דיור
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 09/ 2תוספת למגורים בקומת עמודים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 04/ 2ערר על תיקון חוות דעת שמאית
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית24/ 16660תוספת פרגולת הצללה במרפסת
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה241/ 06/ 2תוכנית עפ/מק/16/302
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה242/ 10/ 2ערר בגין תכנית מפורטת עפ/מק/6/5681
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 09/ 211 יחידות דיור+פיתוח
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 04/ 2התנגדות למבנה מסחרי
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 08/ 2שימוש חורג
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית25/ 16706בית מגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית25/ 17766תוספת מגורים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 04/ 2התנגדות ללגיטימציה לתוספת בנייה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 06/ 2שימוש חורג ממגורים למשרד
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 07/ 2התנגדות לגגון עץ בקומת הגג בבית משותף
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה258/ 10/ 2ערר על תכנית עפ/מק/6/5681
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה259/ 10/ 2ערר על תכנית עפ/מק/6/5681
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה260/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת עפ/מק/6/5681
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים265/ 10/ 2תוספת למבנה קיים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית268/ 16705תוספת לבית מגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית27/ 17770תוספת לבנין קיים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 09/ 2פרגולות ומחסן
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 08/ 2גדר הפרדה מבטו
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 09/ 2תעשיה וחזית מסחרית
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית281/ 16705תוספת חדר למבנה קיים.
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית287/ 16705שיפוץ בית קיים + תוספת בניה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 10/ 2מגרש מכוניות ומבנה יביל לממכר מכוניות
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 07/ 2לגטימציה לתוספת בניה
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת בניה+מחסן+רחבת דק
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים299/ 10/ 2לגיטימציה לחניה
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית3/ 16779סככת המתנה לאוטובוסים
צפוןעפולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 11/ 2מגורים ללא זכויות בנייה
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית31/ 16660גגון רעפים ומסתור כביסה
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית32/ 16707בית מגורים חדש
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית33/ 16707בית מגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית34/ 16660לגיטמציה לגג רעפים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית36/ 17767תוספת מגורים
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית38/ 17763הריסת מגורים + ןבנית בית מגורים חדש
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית4/ 16682קירוי מרפסת בגגון רעפים-לגיטמציה
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית4/ 16689סככת שיש למצבות
צפוןעפולהבקשה ועדה מקומית4/ 17765תוספת בניה