תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 08/ 2דחיית מתן היתר
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 08/ 2דחיית היתר מתן היתר
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 08/ 2דחיית מתן היתר בניה
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 08/ 2דחיית מתן היתר בניה
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 08/ 2דחיית מתן היתר בניה
צפוןגולן, קלעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 10/ 2בניית קיר גדול
צפוןגולן, קלעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 11/ 2גו"ח 202000/2
צפוןגולן, חד-נסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 05/ 2לגיטימציה למתקן שידור קיים
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 07/ 2היתהר למבנים בחוף לבנון
צפוןגולן, אלוני הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 05/ 2הצבת אנטנה
צפוןגולן, חד-נסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה213/ 06/ 2התנגדות לתוכנית גו/מק/11120/ 02
צפוןגולןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 11/ 2ניתוק חשמל
צפוןגולן, נוה אטי"בישות כלליתבג"ץ / 10/ 3972אילן מילס נגד ועדה מחוזית מחוז צפון וכו'
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 10056פיתוח נופש תוך שמירת טבע ונוף, ארץ פלגי מים12/08/2004
צפוןגולן, חד-נסתוכניתג/ 10096תכנית מתאר לישוב חד-נס16/12/2010
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 10097רמת מגשימים - הרחבת הישוב22/11/1999
צפוןגולן, קדמת צביתוכניתג/ 10306הרחבת קדמת צבי, שינוי למתאר29/02/2004
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 10404הקצאת דרך גישה ממנחת פיק לאזור תעשיה בני יהודה, פיק31/10/1999
צפוןגולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 10478מעלה גמלא - הרחבה, שינוי למתאר02/02/2004
צפוןגולןתוכניתג/ 10480גן לאומי קלעת נמרוד, שינוי למתאר04/08/2002
צפוןגולןתוכניתג/ 10698שמורת גמלא21/08/2000
צפוןגולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 10769הרחבת מעלה גמלא
צפוןגולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 10770מעלה גמלא, הרחבת מגורים ב'
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 10771מושב רמות - רמות ב'
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 10772רמות ב' - שלב א', מושב רמות
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 10773הרחבת כנף - שלב א'
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 10774הרחבת כנף
צפוןגולן, קלעתוכניתג/ 11020ישוב קהילתי קלע אלון
צפוןגולן, חד-נסתוכניתג/ 11120תכנית מתאר חד נס - הרחבה17/01/2005
צפוןגולן, אפיקתוכניתג/ 11121מרכז תחבורתי תעופתי אפיק24/06/2003
צפוןגולןתוכניתג/ 11134תכנית מס' ג / 11134 - מזח עגינה בחוף גולן30/05/2000
צפוןגולן, קלעתוכניתג/ 11246ישוב קהילתי - קלע אלון12/03/2001
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 11302תחנת תדלוק ושרותי דרך ברמת מגשימים
צפוןגולןתוכניתג/ 11355שינוי לתכנית מתאר מחוזית רמת הגולן תמ"מ 2 / 3 - מלונית מי גהה, מתאר 1
צפוןגולןתוכניתג/ 11370מאגר צור
צפוןגולןתוכניתג/ 11418מחצבת טוף תל פארס09/08/2006
צפוןגולן, יונתןתוכניתג/ 11546מושב שתופי יונתן - הרחבה והסדרה, מתאר 107/03/2002
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 11574מדרשת הגולן, מתאר 1, חיספין03/02/2003
צפוןגולןתוכניתג/ 11792מאגר משושים
צפוןגולןתוכניתג/ 11793מערך כניסה לשמורת גמלא12/12/2007
צפוןגולןתוכניתג/ 11811מרכז מבקרים וחניון יום - בריכת המשושים25/07/2006
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 11850תכנית מתאר לתיירות, נופש וספורט, כנף26/08/2004
צפוןגולן, אורטלתוכניתג/ 11852קיבוץ אורטל04/02/2002
צפוןגולן, עמק הירדןתוכניתג/ 11899מקטע מס' 1 חוף גולן02/06/2004
צפוןגולן, כפר חרובתוכניתג/ 11924כפר חרוב31/07/2003
צפוןגולן, גשורתוכניתג/ 11925גשור - הרחבת קהילתית01/11/2001
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמות22/07/2009
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 12170מבוא חמה- שטח חקלאי מיוחד
צפוןגולן, אניעםתוכניתג/ 12171תוכנית מתאר מושב אניעם21/09/2003
צפוןגולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 12327הסדרת מגרשי מגורים, רמת מגשימים20/06/2002
צפוןגולן, נאות גולןתוכניתג/ 12335מושב נאות הגולן - הרחבה16/02/2006
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 12336מושב קשת - הרחבה קהילתית18/03/2003
צפוןגולןתוכניתג/ 12358מצפים ומצפורים08/02/2005
צפוןגולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 12359חוות לולים, מעלה גמלא16/01/2003
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 12363הוראות פתוח מושב רמות
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12429מכלול תיירות מושב אליעד04/08/2002
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 12430תכנית מתאר מושב נוב13/09/2001
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 12431בית ספר דליות ליד מושב רמות13/09/2001
צפוןגולןתוכניתג/ 12477חוף כורסי מערבית לכביש 9213/09/2005
צפוןגולן, נטורתוכניתג/ 12478נטור - כפר נטורה23/09/2004
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 12560קיבוץ מרום גולן19/09/2002
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12565מתקן בטון אל על
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 12566אליעד - מגורים05/04/2005
צפוןגולן, חספיןתוכניתג/ 12644שכונה דרום מזרחית - חיספין31/12/2002
צפוןגולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 12645אזןר חקלאי מיוחד, לולים, כנף09/03/2004
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 12737גבעת יואב - מגורים שכונה דרומית25/01/2006
צפוןגולן, כנףתוכניתג/ 12771הסדרת מגרשי מגורים - מושב כנף13/03/2007
צפוןגולן, אניעםתוכניתג/ 12773שמורת בטע יהודייה - אתר מרכז המבקרים
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 12834אתר קומפוסט, מזרחית למושב נוב08/08/2007
צפוןגולן, יונתןתוכניתג/ 12864שמורת טבע, תל פארס, מזרחית למושב יונתן08/01/2008
צפוןגולןתוכניתג/ 12935שמורת טבע עיינות פחם, ליד מושב קשת17/04/2005
צפוןגולן, מעלה חרמון, קצריןתוכניתג/ 12936תמ"מ/ 2 / 3 שינוי מס' 2 - שמורות טבע וגנים לאומיים ושמורות נוף
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12953שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, ליד כפר יובל17/04/2005
צפוןגולן, מבוא חמהתוכניתג/ 13032קיבוץ מבוא חמה - הרחבה קהילתית24/04/2006
צפוןגולן, שעלתוכניתג/ 13049תכנית מתאר שעל09/08/2006
צפוןגולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 13163שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה12/10/2008
צפוןגולן, קדמת צביתוכניתג/ 13224הרחבת קדמת צבי01/06/2010
צפוןגולן, גבעת יואבתוכניתג/ 13279מלונית -בר קייט, גבעת יואב
צפוןגולן, אלי-עדתוכניתג/ 13298דרך גישה - אליעד30/12/2004
צפוןגולן, עין זיוןתוכניתג/ 13307שכונת עמידר חלוקה למגרשים17/07/2003
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 13314תכנית מתאר לקיבוץ אל-רום15/03/2005
צפוןגולן, עמק הירדןתוכניתג/ 13477שמורטת טבע סוסיתא - הרחבה30/04/2006
צפוןגולןתוכניתג/ 13503הסתעפות דרכים 87/92 - צומת יהודיה05/06/2008
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 13585שינוי בגודל המגרשים בשכונה הקהילתית21/06/2004
צפוןגולןתוכניתג/ 13604שמורת טבע , נחל אל על23/11/2005
צפוןגולןתוכניתג/ 13606שמורת טבע, רכס בשנית12/01/2006
צפוןגולן, מעלה חרמון, בוקעאתהתוכניתג/ 13607שמורת טבע, יער אודם
צפוןגולן, נובתוכניתג/ 13608שמורת טבע , אירוס ביצות, נוב23/11/2005
צפוןגולן, רמותתוכניתג/ 13610רמות- חלוקת נחלה מס' 31
צפוןגולן, אורטלתוכניתג/ 13629מאגר אורטל16/12/2010
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 13630מאגר דינור
צפוןגולן, בני יהודהתוכניתג/ 13640מרכז בני יהודה
צפוןגולן, נוה אטי"בתוכניתג/ 13642שוק איכרים בצפון רמת הגולן28/06/2006
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 13649תכנית מתאר אלוני הבשן05/03/2009
צפוןגולן, הגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 13908שמורת טבע נחל עורבים\ הרחבה12/01/2009
צפוןגולן, אבני איתן, אלי-עד, גבעת יואב, כנף, נאות גולן, נוב, קדמת צבי, רמותתוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולן23/10/2006
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 13980שמורת טבע הר אביטל- הר בנטל
צפוןגולן, קשתתוכניתג/ 14143מיפעל מיצים מושב קשת:
צפוןגולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009
צפוןגולן, אל-רוםתוכניתג/ 14152מתחם תיירות חקלאית, אלרום