תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 03/ 2תוספת יחידת דיור
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 06/ 2התנגדות להיתר למגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 10/ 2הקמת חממה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 10/ 2התנגדות להיתר בנייה
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 09/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 09/ 2לגיטימציה לסככה חקלאית
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 05/ 2התר למגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 12/ 2הקמת יחידת דיור מעל מינימרקט
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 11/ 2היתר בניה לרפת ולסככה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 09/ 2לגיטימציה לסככה קיימת
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 07/ 2התנגדות למחסן
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 29ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר תכנית ג/ 9104 כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר תכנית מס' ג/ 9401 כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 06/ 2הקמת מבנה קבלת תיירים ומסעדה
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה021/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 12/ 2תוספת 3 יח"ד לבניין קיים+לגיטימציה, סה"כ 5 יח"ד, מכלת וחנות רהיטים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 09/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 09/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 03/ 2בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורישות כללית03/ המ/ 28בקשה להארכת מועד להגשת ת. פיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 4748
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 1ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית ג/ 13064 מ. צלייני בערב אל שיבלי
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 11ערר על החלטת ולק"חשפ לסרב לת. ג/ 13277 כפר תבור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה 33
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 09/ 2הקמת 2 יחידות דיור
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 06/ 2הקמת בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 06/ 2הקמת בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 08/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 09/ 2בקשה למכולת ולחנות אביזרי רכב
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 11/ 2בקשה להיתר מס' 103/10
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 07/ 2תשריט חלוקה 53
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 11/ 2בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 10/ 2הקמת 2 יח"ד מעל קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 04/ 2פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק שרותי דרך ופיתוח שטח
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 09/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 05/ 2לגיטימציה לסככת אריזה
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 09/ 2הקמת בית מגורים מוצע
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 09/ 2בניית בית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 09/ 2הקמת בית מגורים+ממד+חדר מדרגות
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 03/ 2בית קוטג' שלוש קומות
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 09/ 2פרוק מבנה תחנה קיימת ובנית תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 11/ 2ערר על בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 11/ 2ערר על בקשה להיתר מס' 30/09
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 12/ 2הקמת בית מגוריםכתוספת לבנייןקיים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 04/ 2גדרות ומשטח בטון
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 07/ 2הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, מגדלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה046/ 10/ 2בינוי תחנת דלק
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 12/ 2בקשה לשימוש חורג לבית קפה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 12/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומאנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 11/ 2ערר על אי רצון לדון בבקשה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 1ערר על החלטת ולקח"שפ מיום 4/1/05 לדחות את ת. ג/14533 ת. תדלוק בכניסה לטורען
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 3ערר על החלטת לוקח"שפ לסרב לתכנית ג/ 13656 תחנת תדלוק ושרותי דרך בעילבון
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 5ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב את תכנית ג/ 13663 נב"ט יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את ת. ג/13663 נב"ט ביבניאל
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 07/ 2תשריט חלוקה 174
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 12/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 03/ 2התנגדות לאישור בנייה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 05/ 2הקמת בית מגורים על קומת עמודים מפולשת
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 05/ 2התנגדות לתחנת דלק
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 07/ 2הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 12/ 2בקשה להיתר בניה
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןישות כללית06/ המ/ 11בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/10554
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 12/ 2ערר בעניין תשריט חלוקה תח/בו/240
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 10/ 2הקמת חנות לפרחיםמבנה מוכן+הצללת רשת+גדר
צפוןהגליל המזרחי, נוף הגליל, אום אל גאנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 10/ 2לגיטימציה לחניה+מדרגות+פרגולה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 09/ 2שימוש חורג מדיר ללול
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 05/ 2תחנת תדלוק
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 10/ 2הריסת קיר
צפוןהגליל המזרחי, כפר קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 06/ 2בנין מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 08/ 2התנגדות לפתיחת פתחים קיימים בקיר משותף
צפוןהגליל המזרחי, עילבוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 10/ 2מבנה למרכת ניטור מים
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 09/ 2הקמת בית מגורים
צפוןהגליל המזרחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 11/ 2ערר על תשריט חלוקה מס' 63
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 07/ 2לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע
צפוןהגליל המזרחי, אל בטוף, רומת הייבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 08/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 09/ 2הקמת דשר רשת קיים
צפוןהגליל המזרחי, דבוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 09/ 2אי מתן טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 10/ 2סגירת קומת עמודים למגורים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 11/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 06/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, בועיינה-נוג'יידאתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 04/ 2הקמת סככה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 06/ 2הקמת מחסן חקלאי וגדר רשת תייל מעל קיים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, טורעאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 08/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 08/ 2לגטימציה לסככה
צפוןהגליל המזרחי, מג'ארערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 08/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, כפר תבורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 09/ 2פרגולה עם קירוי