תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 08/ 2חוקיות למחסנים עסקיים בקומת קרקע ועוד יחידה מגורים בקומה א'
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 12/ 2התאמה וחוקיות למבנה קיים, ממ"ד מוצע וגדר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 12/ 2התאמה וחוקיות למבנה קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 04/ 2דיר צאן
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 03 / 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 12/ 2הקמת גדר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 09/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 05/ 2לגיטימציה לחנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 05/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 10/ 2שינויים ותוספות לבניין מגורים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 10/ 2חיזוקים למבנה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 06/ 2סגירת ק. עמודים למסעדה חנות מחסן מוסך ושרותים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 02מגורים בשטח של 163+73 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 07/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 09/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 12/ 2היתר על הקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 06/ 2מחסן + נגריה + אולם חתונות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 06/ 2בית מגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 11/ 2אין מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים054/ 09/ 2שינוי יעוד מגורים לבית תפילה
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 11/ 2מבנה מגורים ישן מאד לפי מכתב המועצה . מוצע תוספת בק. קרקע מרפסת , ממ"ד ומדרגות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 10/ 2ביצוע עבודות למניעת סכנות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כללית06/ המ/ 5סעיף 197 (ב) לגבי תכנית ג/ 7658 ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאישות כללית06/ המ/ 6תכנית ג/ 7658 שינוי ייעוד מתעשייה לחקלאות בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 6ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 14837 בירכא
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 03/ 2מגורים בשטח 220 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 03/ 2משטח אספלט המשמש כשוק רוכלות - סככת צל מפולשת והמתנה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 10/ 2התאמה וחוקיות למצב מגורים קיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 11/ 2היתר על הקיים 98/98 תוספת 2 יחידות בקומה ב' ו ג' בשטח של 332 ממ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 04/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 06/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 03/ 2מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 2ערר על החלטת הוולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 16769 - הרחבת אזור תעסוקה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 05/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 11/ 2מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 04/ 2לגיטימציה לדיר צאן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 08/ 2הקמת אורווה לסוסים ומחסן
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 10/ 2תחנת דלק הכוללת חנות
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 08/ 2לגטימציה לסככת חניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 06/ 2אי מתן טופס 4
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 05/ 2התנגדות לבניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 08/ 2בהקמת גדר סביב מגרש חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 09/ 2תכנית שינויים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 07/ 2חיבור לחשמל
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 07/ 2תוספת יח"ד מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 05/ 2היתר לבניה למגורים
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 02בקשה לתוספת מרפסת מקורה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 02בקשה לתכנית שינויים להיתר קודם
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 05/ 2לגיטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 04/ 2שינוי יעוד ממרכז עסקים ומסחר לבניני ציבור והתווית דרך
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 02בקשה להקמת בית מגורים - חדש
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 02מגורים בשטח של 130 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 02בנית משרד ומשאבה לתדלוק סולר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 03/ 2תוספת יח"ד
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 06/ 2מכולה המשמשת כמחסן ביתי וגדר מסביב למגרש
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 07/ 2יישור שטח חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 06/ 2בית בד + מחסנים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 08/ 2לגטימציה לקיים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 12/ 2דיר צאן לגידול כבשים לבשר ומחסן חקלאי וגדר
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 05/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 09/ 2היתר למניעת סכנות ע"י תמיכת יסודות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 02/ 2בקשה להקמת חנות רהיטים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 05/ 2חוקיות לסככה מסחרית
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים153/ 10/ 2סככה חקלאית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 04/ 2פחרי אבו ריש
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 08/ 2לגטימציה לשינוי במבנה וחוקיות לסככות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 05/ 2מגורים בשטח של 108 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 09/ 2שינוי לשימוש למסעדה במקום משרדים
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 04/ 2מגורים בשטח 135 מ"ר
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 06/ 2חוקיות לבנין קיים.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 07/ 2איחוד וחלוקה ללא הסכמה, לגטימציה למבנים קיימים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 09/ 2בניית מסלעה וגדר רשת
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים175/ 08/ 2הקטנת כביש
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 04/ 2מחסן חקלאי ודיר צאן בשטח 675 ממר
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים179/ 04/ 2הקמת מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית18/ 18938מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 10/ 2בקשת הבניה אינה מתאימה למציאות
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 02/ 2לגטימציה למבנה קיים כולל שתי קומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 08/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 08/ 2בנייה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים186/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת בנין
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףבקשה ועדה מקומית18772/ 68שימוש חורגמסככה ומחסן למסעדה
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים189/ 09/ 2בנית חנויות ומעליה יחידת מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאבקשה ועדה מקומית19/ 18920מחסן חקלאי
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 03/ 2תוספת קומה (בניה)
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרבקשה ועדה מקומית20/ 18530סלילת ופיתוח לכביש מ"ס 2 בגדידה מכר.
צפוןהגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 08/ 2היתר בניה
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים.
צפוןהגליל המרכזי, אבו סנאןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 08/ 2שער חשמלי
צפוןהגליל המרכזי, כפר יאסיףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 07/ 2לגטימציה למבנה מגורים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 04/ 2חוקיות לבנין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 04/ 2חוקיות בניין קיים
צפוןהגליל המרכזי, ירכאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים210/ 04/ 2מגורים