תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 09/ 2תחנת תדלוק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 03/ 2בקשה להקמת שתי יחידות מגורים - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 03/ 2בקשה להקמת יחידת דיור - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 03/ 2בקשה להקמת יחידת דיור - הקלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 06/ 2תוספת לרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה016/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת מק/יז/18/2293
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 11/ 2תשריט חלוקה חח/15983
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 06/ 2בית צמחיה ומחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 08/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה035/ 11/ 2ערר בגין תכנית מפורטת מס' מק/יז/05/2293
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 04/ 2הקמת מתקן שידור בגובה 54 מ'
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 03/ 2בקשה להקמת מבנה חקלאי.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 08/ 2שימוש חורג לסטודיו לפיסול ועיצוב מצבות
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 11/ 2אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 06/ 2שימוש חורג ממבנים חקלאיים לסטודיו לקרמיקה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 02לגיטימציה לאווורת סוסים + מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, שפלת הגליל, כעביה טבאש-חג'אג', תמרהישות כללית05/ המ/ 75סעיף 197(ב) תכנית ג/ 2775 תמרה, ג/ 2755 ערב אל כעביה
צפוןיזרעאליםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 11/ 2תוספת יחידת דיור לבית קיים הקלה מהוראות תוכנית לבניית יחידת דיור שניה במבנה שנ
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה054/ 12/ 2תכנית מפורטת מק/יז/08/6540
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 07/ 2הקמת דיר צאן וגדר רשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 08/ 2הגבהת עמוד חשמל לצורך התקנת אנטנות לחברת סלקום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 08/ 2החלפת עמוד תאורה קיים לעמוד תאורה בגובה 20 מ' עליו מותקנות אנטנות סלקום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 1ערר על החלטת ולקחש"פ לגבי תכנית יז/מק/6540/05 ת.תדלוק בכביש 73
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 5ערר על החלטת ולקחש"פ בדונה בתכנית ג/ 15140
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 06/ 2שינוי לתכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 09/ 2שימוש חורג מלול ל- 2 יחידות
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 03/ 2בנית דיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 09/ 2טופס 5
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 05/ 2התנגדות לדיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 06/ 2הקמת שתי מחלקות סיעודיות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 06/ 2התנגדות לקירוי חניה + סגירת פטיו + הריסת מחסן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 02שמווש חורג למגרש גרוטאות
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 05/ 2דיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 11/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים +למחסן
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 11/ 2הקמת מבנה ציבורי
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 06/ 2לגטיזציה לחיבור קרוואן לבנין קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן-תורן, בקשה להיתר
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית1/ 10342בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית1/ 11395שימוש חורג במבנה קיים(מלפני 1965) ליקב ומרכז מבקרים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית1/ 17184תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהישות כללית10/ המ/ 14בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית ג/ 7346
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 07/ 2שמוש חורג לקרקע : תעשיה במקום חקלאי ל- 4 שנים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ זבקשה להיתר ללא תשריט איחוד וחלוקהעל פיסעיף 137
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'בקשה ועדה מקומית10342/ 1/ חבקשה עפ"י סעיף 137 לחוק בכעביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 13סככות רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית10601/ 4הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית10605/ 52לגיטימציה לרפת חלב+תוספתסככות
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 05/ 2היתר להקמת אנטנה סלולרית
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 08/ 2הקמת אתר תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11253/ 11תוספת סככות לרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11256/ 4לגיטימציה לרפת קימת +תוספת לסככות קימות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית11268/ 22תוספת סככות לרפת
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי + חניה + גדר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 05/ 2אי נתינת היתר בדבר תורן תקשורת במשך 90 יום
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11376/ 3קאופמן יצחק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11377/ 66שימוש חורג ממבנים חקלאים לחנות מכירת תבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית11378/ 20שימוש חורג ממבני חקלאי לחנות תבלינים
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 09/ 2היתר בניה בשטחים ציבוריים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומית11402/ 1עבודות פיתוח מתחם המנורה בגן לאומי בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית11473/ 23תוספת סככות לרפת קיימת+לגיטימציה בשטח של3067מ"ר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 11/ 2הרחבת מערכת פוטווולטאית שבהיתר על גג סככת צל לסוסים 86.4 מ"ר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 31תוספת לרפת קיימת בהיתר במדרך עוז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 32תוספת לרפת קימת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית11806/ 45לגיטימציה לרפת קיימת +סככות מוצעות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 05/ 2מגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 03/ 2בקשה למבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 07/ 2בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים + קירות פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 07/ 2דיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית12311/ 6אשימוש חורג מלול ישן לבית אבות באלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית13/ 16813תוספת סככות לרפת קיים + לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית13/ 17187תוספת סככות לרפת קיים+ לגטימציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 07/ 2מרכז נופש וספורט לגיטימציה לבנין קיים
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 04/ 2מגורים - שתי יחידות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 08/ 2התנגדות לרשת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 02/ 2לגיטימציה למבנה + הריסה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 05/ 2בית מגורים חדש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 03/ 2היתר לבנייה למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 03/ 2היתר לבנייה למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 03/ 2מגורים שתי יחידות בניה חדשה
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית15/ 11807רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 06/ 2מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 05/ 2דיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה156/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' מק/יז/03/6433
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 04/ 2שנוי יעוד מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, זרזירערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה158/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית16/ 16813תוספת לסככת רפת קימת ושינוי מבנה קיים בהיתר לאיחסון פרש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 12/ 2תוספת בניה+התקנת מערכת םוטו וולטאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 06/ 2תביעת פיצויים בגין תוכנית ג/12003
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 07/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםבקשה ועדה מקומית16839/ 2שימוש חורג בשטח חקלאי למטרת חניה לשרות המכללה האקדמית עמק יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים169/ 12/ 2שימוש חורג מסככות קיימות למשתלה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית17/ 11099סככה לעגלות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית17/ 11480תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 02/ 2דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים170/ 11/ 2בקשה להיתר למחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17305/ 316שימוש חורג משצ"פ למגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתבקשה ועדה מקומית17414/ 5שימוש חורג ממבנה עתיקות לאיחסון