תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 07/ 2צימרים + תוספת למגורים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 12/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 7על סרוב ולק"חשפ לתכנית ג/ 12420 כפר יאנוח
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 10/ 2שילוב של מתקן תיקשורת על עמוד חשמל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 03/ 2בקשה לתכנית שינויים בבית פרטי.
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 05/ 2תוכנית איחוד וחלוקה
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 07/ 2דיר צאן
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 06/ 2דיר צאן לבשר
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 09/ 2שימוש חורג ממגורים להסעדה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 05/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטארים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 12/ 2שינוי שימוש מהיתר מחדר מכונות לצורך מקווה להכנת כלות
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 06/ 2התנגדות לתוכנית מפורטת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053Q 04Q 2בניית גדר
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 08/ 2חניה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 04/ 2דיר כבשים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 03/ 2חניה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 08/ 2לגיטימציה מצב קיים (מחסן חקלאי לשטח עיקרי)
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 03/ 2תשריט חלוקה
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 04/ 2תוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 12/ 2לגיטימציה לבנניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 16על החלטת ועדה מחוזית צפון לאשר בתנאים את תכנית ג/11784 ש.ט מיצד אבירים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 04/ 2תוספת לבנין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 10/ 2לגיטימציה לבניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 08/ 2בניית מדרגות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחית תכנית 12971/ ג - דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'תישות כללית08/ המ/ 01הארכת מועד לפי 197(ב) על תכנית ג/ 2571
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 09/ 2סגירת קומת עמודים למגורים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 10/ 2ערר על התנגדות להיתר בניה
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 11/ 2משטח מחסן לחנייה מקורה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 07/ 2שימוש חורג למחסן
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 03/ 2לגיטימציה לכלובי תוכים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה104/ 11/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' 09/2011
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 02התנגדות לתכנית מפורטת מג/מק - 32/2001
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדת ערר106/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת סלולרי
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 11/ 2מתקן פוטוולטאי על קרקע ביעוד תעשיה, מבנה חשמל וגדר מסביב גדר
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 12/ 2בקשה למחסן חקלאי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 07/ 2דיר כבשים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 07/ 2צימרים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 02שינוי גמר חזיתות
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 09/ 2בנייה חדשה
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 10/ 2דיר צאן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 04/ 2מחסן חקלאי בניה חדשה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 10/ 2שינוי במפלסים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 12/ 2הקמת מבנים חקלאים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 07/ 2תוספת למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאיים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 06/ 2לגטימציה למגורים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 10/ 2תוספת גג לחניה
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 09/ 2לגטימציה לבניה קיימת ותוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 11/ 2התקנת מערכת פוטוולטאית
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 06/ 2דיר צאן
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 09/ 2שימוש חורג למסעדה
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים176/ 03/ 2תורן אנטנות
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 05/ 2מגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 10/ 2בית להריסה+ בניית בית מוצע
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים207/ 09/ 2מתקן תיקשורת ע"ג עמוד חשמל
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 05/ 2תוכנית מפורטת שינוי לבינוי מאושרת בנווה זיו
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 11/ 2לגיטימציה למערכת פווטו וולטאי
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 09/ 2תוספת למעון יום לקשיש
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים233/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים234/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 10/ 2בקשה לחידוש היתרים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 03/ 2ערר על דחית תביעה לפיצויים לגבי הפקעת קרקע עפ"י תוכנית ג/7856
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 09/ 2לגיטימציה לבניין מגורים קיים
צפוןמעלה הגליל, שלומיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים240/ 09/ 2שימוש חורג ממבנה שירותי דרך לבנק
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 08/ 2מתקן הנדסי
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים246/ 03/ 2'תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 07/ 2ערר על שומה מכרעת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 07/ 2ערר על שומה מכרעת
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים251/ 08/ 2תוספת מגורים
צפוןמעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 08/ 2תורן אנטנות
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 09/ 2בקשה לבניית בית מגורים
צפוןמעלה הגליל, מגדל תפןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה268/ 08/ 2תכנית מג/מק/37/2007
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים276/ 07/ 2מבנה טרומי
צפוןמעלה הגלילערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 11/ 2אי מתן החלטה
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 08/ 2לגילזטציה לבית קיים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 08/ 2בנית חדר מ.מ.ד
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים29/ 04/ 2שימוש חורג - מסעדה
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 05/ 2בקשה לבית מגורים 2 קומות
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 10/ 2ליגליזציה לבניין קיים
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 09/ 2תוספת ממ"ד
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 10/ 2שימוש חורג עפ"י סעיף 149 לחוק לבריכת שחייה קיימת בשטח של 50 מ"ר + לגיטימציה למ
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 11/ 2מחסן חקלאי
צפוןמעלה הגליל, כפר ורדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 08/ 2מגורים
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים319/ 11/ 2מגרסה ניידת+ מבנה עזר אחסנה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית37/ 18420שימוש חורג מסככה להסעדה
צפוןמעלה הגלילבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורג ממפטמה ללול
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורגממפטמה ללול
צפוןמעלה הגליל, כסרא-סמיעבקשה ועדה מקומית52/ 19198שימוש חורג - הצבת מגרסה ניידת זמנית.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים62/ 04/ 2בניה חדשה צימרים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית67/ 18373שימוש חורג מסככה לגלריה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית7/ 18376שימוש חורג לחניון+שוק ליום אחד בשבוע.