תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית/ 7/ מע/ מק/ 7609/ 02חלוקת חלקה 159 , עין מאהל29/04/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 12/ 2סככה חקלאית+ מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 03/ 2הקמת מתקן שידור
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 04/ 2בניה חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה003/ 08/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 05/ 2מגורים + מסחרי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 07/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 11/ 2בעניין תשריט חלוקה מס' 6/ח17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 05/ 2דחית היתר להקמת מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 17עלסרוב תכנית ג/ 10177
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 10/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 05/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 03/ 2מסחר-בית עסק/חנויות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 09/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 04/ 2תכנית בנוי לדיר צאן
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 04/ 2תכנית בינוי - דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 10/ 2הקמת בניין חדש
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 03/ 2בקשה להקמת מבנה חקלאי.
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 07/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כללית02/ המ/ 43בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 1313 יפיע
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 3על סרוב תכנית ג/ 10922 כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 03/ 2תוספת למגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 05/ 2לגיטימציה לבניה בקרקע חקלאית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' 6/ח/17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 03/ 2בקשה ללגטימציה למבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 11/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17511/13 /מ
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 06/ 2התנגדות לתוכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 08/ 2מגרש חניה למכירת מכוניות - שימוש חורג מתכנית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי (קוטג'ים) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 04/ 2סרוב למתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 11/ 2תוספת מקלט , חדר מדרגות וחניה בקומת קרקע + תוספת 2 יח"ד חדשות בקומה א' ו ב'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 09/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 04/ 2הקמת בית מגורים חדש על קומת מרתף
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 06/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 03/ 2התנגדות להקמת יחידת מגורים חדשה.
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 04/ 2מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 11/ 2שימוש חורג למגרש למכירת רכב + קונטינר (משרד) ופרגולה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 06/ 2ניתוק חשמל
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 11/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 03/ 2בקשה להקמת גדר
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 05/ 2תוכנית אב טיפוס למבנה
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 06/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 07/ 2התנגדות לתוספת יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 08/ 2תוספת בנין מסחרי ומשרדים חדש
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 07/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 09/ 2מגורים+משפחתון
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים052/ 12/ 2לגיטימציה לתוספת לפרגולה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 03/ 2חנות חומרי בנין - שינוי יעוד מבנה קיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 06/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 12/ 2קיר מוצע באורך של 28 מ'
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 09/ 2תוספת 2 קומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 10/ 2שימוש חורג מהיתר ותוספת קומה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 07/ 2בניה חדשה למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 09/ 22 יח' מגורים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 09/ 2שימוש חורג למגרש
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 02יחידת דיור חדשה
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 04/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה060/ 05/ 2תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 04/ 2סירוב לספק טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 08/ 2תנאי בהיתר בניה שלא הופיע בהחלטה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה062/ 09/ 2שינוי בהוראת בנייה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 11/ 2תוספת מקלט , חדר מדרגות וחניה בקומת קרקע + תוספת 2 יח"ד חדשות בקומה א' ו ב'
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 08/ 2לגטימציה למחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 08/ 2חידוש החלטה בתנאים קודמים
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 07/ 2מגורים - 2 יחידות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 06/ 2התנגדות לתכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 08/ 2בית מגורים 2 קומות
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 08/ 2תשריט חלוקה 10/ח/18/10469
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 06/ 2סרוב לטופס 4
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 09/ 2בקשה לגדר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת ושינויים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 10/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, אכסאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 03/ 2בקשה להיתר- לגיטימציה + שינויים
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 03/ 2תוכנית בינוי 8/ מע/ 0096 - שטח להקמת דיר צאן, מתבן, מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 11/ 2סככה לגידול פטריות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 08/ 2התנגדות לתכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, משהדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 11/ 2העדר הסדרת דרך גישה
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 04/ 2תוכנית בנוי דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 02תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 04/ 2תוכנית חלוקה
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה089/ 08/ 2חלוקה ללא הסכמה ושינוי קוי בנין והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 10/ 2תוסםת מגורים בקומה ד'
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 11/ 2קונטינר לא קבוע לאחסון כלים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 04/ 2מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, עילוטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 10/ 2לגיטימציה לסגירת חלק מקומת עמודים למגורים+תוספת יח"ד
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 11/ 2אין רישום בטאבו
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 10/ 2שינויים בהיתר