תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 09/ 2תוספת מגורים+לגיטימציה
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 10/ 2לגיטימציה +תוספות
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 09/ 2תכנית שינויים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאישות כללית02/ המ/ 46בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 5419
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 03/ 2מחסן חקלאי
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים + חנייה מוצעת
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 08/ 2שימוש חורג למסעדה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 38ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר ת. ג/ 11610 גבעת אורנים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 27ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר בתנאים את ת. ג/ 11910
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 8ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/ 11610 גבעת אורנים
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 06/ 2בית מגורים חדש
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 08/ 2מבנה תעשיה מוצע
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר ת. ג/ 11910 מעיליא
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 05/ 2לגיטימציה לבניין קיים לשתי יח"ד + בנק
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 11/ 2דיר צאן מוצע
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים060/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 10/ 2סגירת קומת עמודים+שימוש חורג ממגורים למכולת
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 07/ 2בית מגורים מוצע
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 04/ 2תחנת משנה חברת חשמל
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 11/ 2שינויים להיתר קיים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 12/ 2בקשה לבניית בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 06/ 2אי מתן החלטה להקמת מתקן תקשורת
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 12/ 2תוספת קומה וממ"ד למבנה קיים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 02דיר צאן
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבבקשה ועדה מקומית1/ 14107אולמי תפילה לבית הלויות
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאבקשה ועדה מקומית100/ 18633מתקן טיפול בביוב ולגידול חזירים
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 07/ 2בניית ממדים על קו בנין 0
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 02ק.ק. מתפרה + קומה א' מגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 02בקשה להקמת בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 04/ 2תכנית מפורטת
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 09/ 2הקמת יחידות דיור
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 10/ 2בניין מגורים מוצע
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 07/ 2תכנית שינויים לבית
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 09/ 2לגיטימציה לבניין קיים+תוספת ממ"ד
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 06/ 2מבנה מוצע-מלאכה -מסחר להשכרה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 07/ 2בניית מעקה מעל מרפסת קיימת
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 10/ 2תוספת קומה וממ"ד לבניין קיים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 03/ 2חידוש היתר לגדר
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים172/ 10/ 2התקנת מזגנים בחזית
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 08/ 2בניית חנויות
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 02/ 2בקשה להקמת מפעל זעיר לייצור נייר טואלט
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 06/ 2בקשה לחידוש היתר למגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאבקשה ועדה מקומית18633/ 92מתקן הנדסי לשפכי דירי חזירים באזור תעשיה מעיליה בגוש 18633 חל 92
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 08/ 2בית מגורים חדש
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים195/ 09/ 2בקשה להקפאת היתר
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהבקשה ועדה מקומית19644/ 66-65/ 70-72היתר למבני ציבור ואולם ספורט, פסוטה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 02/ 2בקשה להקמת 28 יח"ד
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 02/ 2בקשה להקמת בית מגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים203/ 07/ 2התנגדות לבניה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 02/ 2בקשה לתכנית שינויים - למלאכה
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 08/ 23 יחידות דיור
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 05/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 11/ 2בית מוצע
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 08/ 2שינויים למבנה+קיר מפריד
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 07/ 2תוספת בניה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים264/ 05/ 2אי מתן החלטה ועדה מקומית
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים274/ 08/ 2פרגולה
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 10/ 2מתקן פוטו וולטאי
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים281/ 10/ 2התקנת פוטו וולטאי
צפוןמעלה נפתלי, פסוטהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 09/ 2בניית דיר צאן
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 11/ 2בקשה להיתר רפת פרות חולבות
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה305/ 05/ 2תשריט איחוד וחלוקה
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים306/ 07/ 2תוספת גגון רעפים ומחסן
צפוןמעלה נפתלי, חורפישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים46/ 03/ 2בניה חדשה למגורים
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאבקשה ועדה מקומית5/ 18755תשריט חלוקה
צפוןמעלה נפתלי, בית ג'ןבקשה ועדה מקומית54/ 19503לגיטמציה למבנה קיים
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים810/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/710 , ג/883 , ג/13565
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים811/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/710 , ג/883 , ג/13565
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים815/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים817/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים820/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים821/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג'/912,ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים822/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/912, ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, גוש חלבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים823/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/912, ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים828/ 12/ 2ערר על שמאי מוטי זייד בגין לכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים831/ 10/ 2ערר על תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים838/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6953
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים840/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/958 וג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים841/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/958 וג'/6296
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים842/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים843/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים844/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים845/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים846/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים847/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים848/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים848/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4370, ג/16653
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים849/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים849/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/5549, ג/16653
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים850/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים851/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים852/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים853/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540
צפוןמעלה נפתלי, מעיליאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים854/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6540