תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 12/ 2תוספת ליח"ד קיימת
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 02תביעת פיצויים
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 33ערר על החלטת ו.מחוזית צפון - לדחות תכנית - ג/ 11082
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 02תכנית מפורטת
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 12/ 2הריסת מבנה קיים הקמת בית בן שתי קומות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 12/ 2תוספת מגורים+ הריסת קיר
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 05/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהישות כללית05/ המ/ 29בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 03/ 2התקנת מתקן תקשורת קטן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 2ערר על החלטת ולקחש"פ לדחות את תכנית ג/ 14878
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 08/ 2חדר קירור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 03/ 2אישור תוכנית בניה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 06/ 2שימוש חורג במבנה קיים לבית קפה וגלריה במקום שיעודו מבנה ציבור מוזיאוןל- 3 שנים
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 10/ 2היתר לבנית מכינה קדם צבאית
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 08/ 2הגבלות בניה לפי סעיף 78
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 10/ 2הקמת מבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 11/ 2הסבת מסחר למסעדה+מחסן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 06/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 08/ 2בית קירור
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 07/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה לאכסנית נוער
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 02תכנית מפורטת אג/מק014/6748/
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 06/ 2הקמת אכסניית נוער
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 09/ 2תשריט לצרכי רישום
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 08/ 2הקלה לשתי יח"ד נפרדות במקום במנה דו-משפחתי הקיים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 04/ 2הרחבת דרך מאושרת במפגש הדרכים מס' 2, 4 ו- 11
צפוןאצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית13213/ 125שלב א -מלון נופש 26 יחידות בשטח כולל של 3117.22
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 09/ 2בנית מרכז מסחרי חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 06/ 2בקשה לסככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 06/ 2הקמת סככה חקלאית
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 07/ 2תכנית חלוקה לצרכי חלוקה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 05/ 2שינוי להיתר - שינוי בפיתוח ומדרגות עפר
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 10/ 2הקמת מבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 02/ 2לגטימציה לסככות ומחסנים לבית מגורים קיים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 06/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 08/ 2הרחבת פתח חזית קדמית
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 10/ 2בניית בית מגורים דו משפחתי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתבקשה ועדה מקומית17/ 13806תורן לאנטנת תיקשורת ומבנה יביל בשטחמ חקלאי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 02/ 2תביעת פיצויים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 12/ 2מחסו לציוד חקלאי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 10/ 2תוספת בקומת עמודים+מחסן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 07/ 2היתר בניה למבנה מסחרי
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים183/ 11/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 03/ 2לגיטימציה לתוספת למבנה קיים
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 11/ 2הרחבת מחסן/ מרתף דיון בהתנגדות
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 03/ 2לדחות את תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים199/ 03/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהבקשה ועדה מקומית20/ 13808בנית אורווה
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 09/ 2תוספת לדירה בבית מגורים קיים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים209/ 11/ 2בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 08/ 2בית מגורים חדש
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים216/ 10/ 2שיקום ושיפוץ דרך גישה וחניה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים221/ 10/ 2הקמת מתקן תיקשורת קטן
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 08/ 2הסבת שטח מגורים ליח' אירוח
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 02/ 2תכנית מפורטת אג/מק/022/8260 הסטת תוואי דרך לניצול זכויות הבנייה.
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 09/ 2לגיטימציה לגלריות למבנה מסחרי קיים
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהבקשה ועדה מקומית25/ 13987לגיטימציה למחסן חקלאי +חממות
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 03/ 2בקשה לשימוש חורג
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים257/ 06/ 2התנגדות להקמת מבנה מסחרי חדש בן 9 חנויות
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים261/ 11/ 2תוספת מגורים ליחידה קיימת
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 07/ 2בקשה לשימוש חורג לסככת גידול בקר ומחסן
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 09/ 2דיר צאן+מחסן חקלאי מוצע
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 07/ 2התנגדות להיתר בניית בנק
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 09/ 2לגיטימציה לפרגוד
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 11/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה ציבור לאולם אירועים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 04/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 10/ 2סלילת כביש מערכת ותעלת ניקוז
צפוןאצבע הגליל, מטולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים312/ 11/ 2שימוש חורג ממבה ציבור לאולם ארועים
צפוןאצבע הגליל, מטולהבקשה ועדה מקומית6/ 13217תוספת למבנה קיים
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים803/ 10/ 2ערר על חיוב בהיטל השבחה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 09/ 2היטל השבחה עקב אישור הקלה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 09/ 2שומת השבחה על הקלה במספר מבנים ותוספת אחוזי בניה
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8113/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכניות ג'/977 ו ג'/5626
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים812/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכנית ג/9399
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים874/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/2101, ג'/8053
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים879/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/16950
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים889/ 10/ 2ערר בגין תוכנית ג'/2645
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 08/ 2פגיעה בגין תכנית ג/ 13573
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים907/ 09/ 2תביעה מתכנית ג/8886
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מ ק/ 5626/ 103שינוי קו בנין למגרש 39 רח' נרקיס , ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 033/ 5952שיוני בקו בנין צידי, טובא
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 10052/ 088הגדלת צפיפות דיור - חצור04/11/2012
צפוןאצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתאג/ מק/ 11634/ 031שינוי קו בנין, טובא זנגריה22/03/2005
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 12103/ 047שינוי קו בנין, חצור גלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 12759/ 069החלפת שטחים ביןחניה ומוסד ציבורי, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 070שינוי בהוראות קווי בניין גוש 13855 חלקה 121 מגרש 4-חצור
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 074שינוי הוראות בנייה, חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 075שינוי קו בנין, מגרש 10, חצור הגלילית16/01/2012
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 14554/ 087תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין בסמטת כלנית - חצור הגלילית
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 15179/ 076שינוי קווי בנין במגרש 73, חצור הגלילית10/10/2011
צפוןאצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתאג/ מק/ 187/ 062בית הכנסת עת רחמים, חצור הגלילית14/06/2010
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 191/ 107אזור תעשיה צחר, מפעל תעשיה,
צפוןאצבע הגליל, ראש פינהתוכניתאג/ מק/ 191/ 157איזור תעשייה צחר - ראש פינה
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 003שינוי בקו בנין צידי, יסוד המעלה12/11/2003
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 005שינוי בקו בנין הקבוע בהוראות בדבר בינוי בתכנית ג / 2101 , יסוד המעלה.30/06/1998
צפוןאצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתאג/ מק/ 2101/ 009שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש מינימלי בהתאם להוראותסעיף 62 א א1; 62 א א7 לחוק,19/10/1999