תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 04/ 2סככה חקלאית בשטח של 234 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 06/ 2תוספת קומה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת ושימוש חורג ממגורים לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרםערר על החלטת ולקחש"פ01/ חש/ 11על סרוב תכנית ג/ 11923
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 04/ 2מגורים בשטח של 150 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 04/ 2הקמת אתר שידור הכולל הצבת תורן לאנטנות
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 06/ 2תוספת לבית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 10/ 2הכשרת קרקע ותיוחמה בגדר
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 02לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 07/ 2בית מגורים על קומת עמודים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 09/ 2לגליזציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 09/ 2תוספת יחדית דיור
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 05/ 2מגורים בשטח של 68 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 07/ 2שימוש חורג לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 10/ 2תוספת חנייה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 08/ 2תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד ותוספת שטח הגן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 08/ 2תכנית שינויים, שינוי מיקום הממ"דים תוספת ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 03/ 2הקמת מרכז טניס שישה מגרשים ומבנה פעילות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 07/ 2תוספות + שימוש חורג ממגורים לגן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 05/ 2מגורים מעל קומת עמודים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 07/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 09/ 2בית תפילה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 07/ 2לגיטימציה לשלושה גני ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 04/ 2גדר חקלאית
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 07/ 2מבנה קיים מגורים בקומה א' שימוש חורג בקומת קרקע שימוש ממגורים למטרת גן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 04/ 2חידוש היתר בניה 57/99+ הצעת מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים בקומת קרקע ומגורים בקומה א'
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים מוצע ותוספת ממ"דים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 08/ 2חיבור חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 08/ 2לגיטימציה לתוספת קיימת לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 08/ 2בקשה לשימוש חורג מדיר צאן ומחסן חקלאיים לשטחי אחסון
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורבקשה ועדה מקומית05/ 806שימוש חורג לחניון
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 06/ 2טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 07/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 05/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 20ערר על החלטת ו. מחוזת לתו"ב מחוז צפון לאשר את ת. ג/ 10449 מתאר ראמה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםישות כללית06/ המ/ 31סעיף 197(ב) לחוק תכנית ג/ 998 שגור
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 07/ 2סככה ומחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 07/ 2התנגדות לתוספת לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 08/ 2לגיטימציה למבנה קיים בשטח עיקרי 208 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 06/ 2שימוש חורג מסור חשמלי לחיתוך אבן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים072/ 04/ 2הקמת חממה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 08/ 2לגטימציה לשינויים בדיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 06/ 2התנגדות לגדר בגובה עד 1.80 מ' בגבול חלקה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 11/ 2לגיליזציה לסגירת קומת עמודים +ממ"ד+מרתף
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 08/ 2דיר צאן ומתבן
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 08/ 2שימוש חורג ממגורים לשימוש בית מרקחת
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 09/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה089/ 11/ 2תכנית מפורטת 49/10
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 07/ 2לגיטמציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 07/ 2תוכנית שינויים + תוספות
צפוןבקעת בית הכרםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 05/ 2חידוש החלטה ללגיטימציה למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 11/ 2תוספת יח"ד למבנה קיים+ממ"ד +אחסנה
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 10/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 04/ 2ניתוק חשמל
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 09/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 06/ 2לגיטמציה לבניין
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 06/ 2התנגדות לתוספת בניה
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 08/ 2לגיטימציה לבית קיים + מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 06/ 2תוספת ממד, חניה ומחסן
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 09/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 06/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 09/ 2תכנית שינויים לבניין מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 11/ 2תכנית שינויים להיתר מס'134/08 בשטח עיקרי של 284+7מ"ר ממ"ד+23 אחסנה+100 מ"א
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםבקשה ועדה מקומית11/ 19054בית מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 04/ 2מגורים בשטח 282 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 09/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 04/ 2לגיטימציה לבית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 06/ 2חידוש החלטה ללגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 08/ 2תוספת לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים122/ 08/ 2תוספת לבניין קיים + ממד"ים וחדרי מדרגות
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים124/ 07/ 2לגיטימציה לבניין קיים בשטח כללי של 513 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 07/ 2לגיטימציה לסגירת קומתעמודים לצורך גן ילדים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 08/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 07/ 2לגיטימציה + תוספות
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 08/ 2ארבעה ביתני קייט
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 02בקשה להקמת דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 07/ 2לגיטימציה לגן ילדים + ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 12/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 03/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 08/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 07/ 2אימתן החלטת הועדה המקומית לתוספת קומת מגורים מעל בית קיים
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 03/ 2בניית דיר צאן+מחסן חקלאי+ מתבן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 06/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ביענהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 09/ 2אי מתן טופס 4
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים140/ 07/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, דיר אל-אסדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 10/ 2גדר רשת
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 09/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים146/ 06/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 06/ 2דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 05/ 2דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 10/ 2דיר צאן מוצע+מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 02/ 2בקשה ללגטימציה למבנה חדש
צפוןבקעת בית הכרם, נחףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים ותוספת ממ"ד
צפוןבקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 02/ 2בקשה ללגטימציה לבנין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, ראמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 03/ 2מתקן שידור קיים