תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 02סככה חקלאית + מחסן
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 04/ 2בנית חנות בגדים קומת קרקע וגלריה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים003/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע וקומה א' 2 יחידות מגורים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 08/ 2קומת קרקע עמודים סגורה, קומה א' יחידת מגורים כוללת
צפוןגבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת ג/18324
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר קודם קומת קרקע עמודים סגורה למגורים קומה א וקומה ב יח
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה006/ 12/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 05/ 2איחוד וחלוקה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 08/ 2מבנה עזר מחסן וחניות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 09/ 2קירוי 3 מרפסות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 12/ 2ערר בעיניין תשריט חלוקה מס' ח-115/11
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 07/ 2שוק עירוני
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 02דיר צאן לבשר בלבד + מתבן + מחסן חקלאי + גדר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 09/ 2לגיטימציה לשינויים בבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקע עמודים סגורים לשתי יחידו דיור+חניון
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 06/ 2יחידת דיור בקומה אחת מעל קומת עמודים מוצעת
צפוןגבעות אלונים, שפרעםישות כללית02/ המ/ 63בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ג/ 7025/ שפרעם
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 04/ 2לגיטימציה לחניון קיים + סגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת מרפסת
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 07/ 2מבנה מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 11/ 2תשריט חלוקה ח-91/10
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 05/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 10/ 2בניית גדר בגובה 5.5 מטר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 12/ 2חלוקה תכנונית באעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 07/ 2ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 10/ 2לגיטימציה לקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 12/ 2קומת קרקע נגריה, קומה א' משרדים ואולם תצוגה+ממ"ק
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 29ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחות את ת. ג/ 13431 אעבלין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםישות כללית03/ המ/ 38בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 09/ 2שיפור נגישות לבנין
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 11/ 2גדר מבטון מסביב למגרש
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 12/ 2קומת קרקע נגריה, קומה א- משרדיםואולם תצוגה+ ממ"ק
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 05/ 2לגיטימציה לקומת מרתף מחסן וסגירת עמודים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 09/ 2לגיטימציה לקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 10/ 2לגיטימציה ל-2 יחידות דיור+סגירת קומת עמודים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 03/ 2התנגדות לבנין מחסנים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 09/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, אעבליןישות כללית05/ המ/ 61קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/12826
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 06/ 2בניין מגורים בן שתי קומות
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה052/ 10/ 2הקטנת קווי בניין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 07/ 2תכנית שינויים - תחנת דלק יבילה וגדר מוצע
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 11/ 2לגיטימציה לקומת קרקע יחידת מגורים ומכולת ( חנות ) תוספת יחידה בקומה א' כל קומה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 05/ 2מחסן + סככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים057/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 06/ 2קיר תומך
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים058/ 10/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים לשתי יח"ד
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 06/ 2קומת קרקע מסחר (חנויות) וקומה א'
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 03/ 2לגיטימציה לבנין קיים + תוספת
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 04/ 2חלוקה למגרשים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 06/ 2בקשה חוזרת להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 09/ 2קומת מסד
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 07/ 2תשריט 13/98
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 07/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 04/ 2בנית קיר תומך
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 10/ 2קומת עמודים סגורה
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 06/ 2מחסן חקלאי + גדר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים075/ 09/ 2שימוש חורג למשרד
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 07/ 2תוספת חדר מדרגות + תוספת דירה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 11/ 2שימוש חורג לתחנת מעבר למיון ומיחזור פסולת בניין בקרקע ובמבנים חקלאיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 06/ 2שמוש חורג בנין תעשיה במקום חקלאי
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 09/ 2חלוקה פנימית
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 08/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 12/ 2שלוש יחידות מגורים+ממ"דים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 07/ 2התנגדות להיתר בניה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 05/ 2סירוב ליתן טופס 4
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 05/ 2סככה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 07/ 2מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 02ב'שה להקמת בית מגורים בן שלוש קומות כולל חניה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 07/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, אעבליןבקשה ועדה מקומית1/ 45 / 12207בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, ביר אל-מכסורערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 40ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 14093 - ביר אל מכסור
צפוןגבעות אלונים, אעבליןישות כללית10/ המ/ 32בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמ"א/11/3/ב
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית10280/ 2לגיטמציה למבנהעזר -מוסך לחניה לרכב פרטי בקומת קרקע
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית10284/ 38מור תאמר, שפרעם
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים104/ 10/ 2תשריט חלוקה ח-18/09
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 08/ 2שימוש חורג למחסן קיים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 05/ 2סרוב לנפק טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 02בנין חדש כולל מרתף + שלוש קומות יח' דיור
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 03/ 2קיר תומך מבטון
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים109/ 06/ 2הקמת אתר לאחסנת פסולת אסבסט
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית11/ 10308שיחזור ממדרגות ישנות קיימות שנהרסו בגוש 10308 חלקה 11 בשפרעם
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית11/ 17572בית מגורים חדש
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 05/ 2בקשה להקלה
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית110/ 17572בית מגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 06/ 2הקמת מתקן שידור עפ תמא 36 א
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאבקשה ועדה מקומית111/ 17572בית מגורים
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 08/ 2לגיטימציה לגדר קיים מבטון
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים118/ 04/ 2בנין חדש שמורכב מ- 3 קומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 02דיר צאן בשטח 1559 מ"ר
צפוןגבעות אלונים, שפרעםבקשה ועדה מקומית12/ 10285לאשר עפ"י סעיף 97/ב
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 02בקשה להקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 06/ 2טופס 4
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים120/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןגבעות אלונים, שפרעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 09/ 2בית מגורים 3 מפלסים
צפוןגבעות אלונים, כפר מנדאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 02הצעת מחסן לציוד חקלאי וחדר שמירה