תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 03/ 2בקשה להקמת דיר צאן ומחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 05/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 05/ 2מתקן שידור מוצע לחברת פלאפון
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 07/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 04/ 2בית מגורים חדש בשטח של 254.3 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים006/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 03/ 2בקשה ללגטימציה לבניין קיים + תוספת 3 יח"ד
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 06/ 2בקשה להיתר לקוטג' 370.45 מ"ר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 07/ 2בניית קיר בטון
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 02בנין מוצע משתי קומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 07/ 2התנגדות אישור לבניין מוצע עסקים ליד בניין קיים ובמקום בניין מוצע להריסה בשטח
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה013/ 09/ 2תכנית גלג/15/08/12906
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 04/ 2מוצע מבנה חדש ולגיטימציה חמבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים018/ 12/ 2בניין מוצע למגורים,+חדר שירות
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים019/ 08/ 2לגטימציה לקומת קרקע
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 04/ 2תכנית חלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים025/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים026/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 08/ 2התנגדות לסגירת קומת עמודים + מרפסת רעפים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 10/ 2תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים034/ 12/ 2לגיטימציה לתוספת פרגולה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 03/ 2תביעת פיצווים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 12/ 2תוספת יחידת מגורים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 10/ 2לגטימציה לשינויים במבנה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 06/ 2התנגדות לסלילה ופיתוח כביש
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת ממ"דים וחדר מדרגות
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 05/ 2דיר צאן + מתבן ולגיטימציה למחסן חקלאי
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 08/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 9ערר על החלטת וולקח"שפ מיום 9/5/05 הדונה בתכנית ג/ 14512
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 08/ 2תחנת תדלוק
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים053/ 10/ 2בניין מוצע למגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 05/ 2סגירת קומת עמודים ולגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 07/ 2התנגדות להיתר
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים063/ 09/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 07/ 2לגיטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 10/ 2בניין מוצע 4 קומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 08/ 2תוספת שתי קומות מעל לקיים + תוספת בקומת קרקע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים068/ 11/ 2בניין מוצע לתעשייה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 05/ 2תוספת ממ"ד + 3 יחידות דיור מוצעות מעל הקיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים069/ 10/ 2יחידת מגורים מעל קומת עמודים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 02מגורים בשטח של 308 מ"ר
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 10/ 2לגיטימציה לבנין קיים ותוספת
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 12/ 2שוק אלבלאן לתצוגת מוצרים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים074/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים + מוצע סגירת קומת עמודים ותוספת מוצעת מגורים בשטח
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 02לגיצימטיה לסגירת קומת עמודים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 05/ 2תוכנית שינויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 09/ 2תוספת קומת מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 12/ 2תכנית שינויים למבנה קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 08/ 2תכנית שינויים לבנין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה091/ 07/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים + תוספת 3 יח"ד
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 06/ 2שדרוג תחנת דלק קיימת הריסות ובניית בריכת שחייה פרטית ומבנה מסחרי
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 10/ 2חתימות של המתנגדים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 06/ 2הצעת שתי יחידות דיור מעל קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 05/ 2לגיטימציה למבנה קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 03/ 2דיר צאן לבשר ומחסן חקלאי וגדר
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים098/ 10/ 22 מבנים בעלי 3 קומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 03/ 2סככה חקלאית
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים099/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382בית מגורים חדש
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומית1/ 19382לגיטמציה לבנין מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 4ערר על החלטה ו מחוזית צפון בתכנית ג/ 10598 - עראבה- הרחבה לתכנית מתאר
צפוןלב הגליל, סח'ניןישות כללית10/ המ/ 43בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמא/ 10/ג/3
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 02התנגדות לתשריט חלוקה מחדש
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 10/ 2טופס 5
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 02בקשה לתוספת מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים101/ 08/ 2בניין חדש דו משפחתי 4 יחידות מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה101/ 11/ 2ערר בנושא תכנית מפורטת גלג/20/10/12906/
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 03/ 2התנגדות לבנית קוטג' שתי קומות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים102/ 04/ 2לגיטימציה לשנוי בבניין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 02בקשה לתוספת יח"ד לבנין קיים מורכב משתי קומות מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 07/ 2תוספת לקופח ויח' מגורים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים107/ 08/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית107/ 19281תוספת מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןבקשה ועדה מקומית108/ 19313בית מגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 05/ 2היתר למגורים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 09/ 2תוספת קומת מגורים מעל בנין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 12/ 2תוספת לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 02בנין מוצע 3 קומות
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 08/ 2תוספת קומה מעל קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 08/ 2תכנית שינויים לבניין קיים
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 10/ 2מבנה דו משפ' וחניה
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 12/ 2הקלה בגובה בניין+ מספר דירות
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים123/ 04/ 2לגיטימציה לבניין קיים ותוספת 3 יחידות דיור
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים126/ 11/ 2תוספת חנות לבנין קיים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 04/ 2תביעת פיצויים
צפוןלב הגליל, סח'ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 06/ 2אי מתן החלטה
צפוןלב הגליל, דיר חנאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים129/ 11/ 2המצאת תשריט חלוקה
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131/ 03/ 2דירת מגורים