תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים שכולל 2 יחידות דיור
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 10/ 2תוספת בנין חדש
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים004/ 11/ 2דיר צאן לבשר בשטח של 500 מ"ר + מתבן בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאי לאיחסון ציוד
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 05/ 2התנגדות למגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים005/ 10/ 2הקמת בניין 2 קומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 11/ 2ערר בהקשר לטופס 4
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים013/ 12/ 2אתר תיקשורת ע"ג עמוד חשמל
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 12/ 2לגיטימציה לחממה+תוספת סככה חרלאית
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים015/ 12/ 2הפקעת דרך מס' 19
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים ב- 2 קומות+תוספת קומה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים020/ 09/ 2התנגדות לבניה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 07/ 2תוכנית מפורטת שג/45/05
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 09/ 2בנין הכולל קומת מסחר
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 04/ 2בקשה לדיר לגידול צאן + סככה חקלאית + מחסן לאיחסון כלים חקלאיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים031/ 10/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 07/ 2דירי צאן לבשר + מתבן+ מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 10/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 03/ 2מתקן שידור קטן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים033/ 10/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים035/ 10/ 2סככה חקלאית+מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 09/ 2משתלה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 07/ 2שימוש חורג לשימוש בקרקע במגרש לסחר במכוניות משומשות + משרד
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים042/ 05/ 2לגיטימציה למחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים044/ 04/ 2הקמת מתקן תקשורת
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 03/ 2ערר על ביטול היתר
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 11/ 2בניה חדשה, חממה+סככה חקלאית
צפוןיזרעאלים, שפלת הגליל, כעביה טבאש-חג'אג', תמרהישות כללית05/ המ/ 75סעיף 197(ב) תכנית ג/ 2775 תמרה, ג/ 2755 ערב אל כעביה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים051/ 10/ 2הקמת חממה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים061/ 09/ 2הקמת בניין חדש
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים064/ 07/ 2התנגדות לשינויים ותוספת קומה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 11/ 2מחסן חקלאי לאיחסון ציוד חקלאי + חממה בשטח 990 מ"ר - סה"כ שטח הבניה 330 מ"ר
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים073/ 11/ 2סככה חקלאית לסוכך על תוצרת חקלאית בשטח של 100 מ"ר + מחסן חקלאילאיחסון ציוד חקל
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים080/ 08/ 2לגטימציה לקירות תומכים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 10/ 2ערר גל גבולות מפרידות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 02בקשה להקמת 7 יח"ד
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 05/ 2התנגדות לתוספת קומה לבנין קיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 07/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 12/ 22 דירי צאן+מתבנים+מחסנים חקלאיים- סה"כ שטח 1860 מ"ר
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 02בקשה להקמת תחנת תדלוק
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 49ערר על החלטה ועדה מחוזית צפון בתכנית ג/ 16001 - תכנית מתאר כאבול
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 10/ 2דיר צאן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 08/ 2תוספת דיר צאן
צפוןשפלת הגליל, שעבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 10/ 2לגטימציה לתוספות ושינויים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים119/ 08/ 2לגיטימציה לקיים + תוספת קומה א'
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים127/ 05/ 2התנגדות לתוספת מגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 04/ 2חוקיות לתורן בגובה 14 מ'.
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 10/ 2טופס 5
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים156/ 04/ 2מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים173/ 07/ 2אי מתן החלטה בבקשה להיתר בניה
צפוןשפלת הגליל, שעבערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה174/ 12/ 2ערר בגין תכנית מפורטת שג/מק/19/10
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 09/ 2בקשה לבניית 2 בתים
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 07/ 2בית מגורים בן שתי קומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים200/ 10/ 2טופס 5
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 02/ 2לגיטימציה לדיר צאן + מחסן חקלאי לאחסון כלים וציוד חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומית20120110בקשה לשימוש חורג ומחסן חקלאי קימים לפי היתר מס" 45/04 למכירת צמחי בית וגן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים202/ 10/ 2דיר צאן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 06/ 2בניה חדשה של שתי יח"ד בשתי קומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים206/ 06/ 2מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים208/ 07/ 2הצבת מתקן תקשורת משותף
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 07/ 2דיר צאן + מתבן + מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים214/ 09/ 2בניין חדש 3 קומות+עליית גג
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 09/ 2הוספת קומה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים227/ 10/ 2דיר צון
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים228/ 11/ 2לגיטימציה לבניין קיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים229/ 07/ 2התנגדות לבניין חדש
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים242/ 11/ 2אי מתן טופס 4
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 10/ 2דיר צאן לבשר+מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים248/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים הכולל 2 יחידות דיור מעל קומת עמודים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים249/ 09/ 2תוספת מתקן אספקה וסככת אחסון חצף
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 10/ 2דיר צאן לבשר +מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 06/ 2התנגדות ללגיטימציה לבית קיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 04/ 2בניין חדש
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים262/ 04/ 2התקנת מתקן תקשורת הכולל תורן לאנטנות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 10/ 2לגיטימציה לבניין קיים בשלוש קומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 04/ 2סרוב הועדה המקומית לאשר בנין מחסנים על שטח חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 06/ 2שינוי פני קרקע ע"י חפירה ומילוי + מחסן חקלאי מוצע
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים284/ 08/ 2שטח חקלאי
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 05/ 2סככה חקלאית ושימוש חורג בסככה מוצעת
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים289/ 11/ 2בקשה להיתר מחסן חקלאי
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 09/ 2חלוקת משנה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 09/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים302/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים305/ 10/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן ע"י תמ"א 36 תכלול אנטנת סלקום מבוקשת ע"ג עמוד חשמל ומבנה
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים310/ 11/ 2הפקעת דרך מאושרת מס' 14
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים320/ 11/ 2לגיטימציה לשינויים מהיתר+לגיטימציה לסגירת ק. עמודים +תוספת שטח וממ"ד לקיים
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים33/ 03/ 2הקמת מתקן שידור קטן
צפוןשפלת הגליל, תמרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים333/ 08/ 2בנין חדש
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומית35/ 18566סככה חקלאית
צפוןשפלת הגליל, שעבבקשה ועדה מקומית37/ 19769חוקיות לבנין קיים.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכנית3901הרחבת מוקד תיירות -טמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים839/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/6958
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתא/ 40תכנית אב תמרה
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתא/ 41תכנית אב כבול
צפוןשפלת הגליל, שעבתוכניתא/ 42תכנית אב שעב
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 10128בית אבות תמרה11/03/1999
צפוןשפלת הגליל, כאבולתוכניתג/ 10261הרחבת אזור תעשיה כבול, שינוי למתאר