תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית002/ 15/ ק/ נ/ 24קידוח נפט במענית
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית003/ 15/ ק/ 24ציון אוויל אנד אינק - ביצוע קידוח מענית יוסף 3
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית004/ 15/ ב/ 24חיבור מט"ש מנשה 2 למט"ש עירון
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית005/ 15/ ב/ 24מתקן טיהור שפכים מחנה 90
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיבקשה ועדה מקומית006/ 15/ ב/ 24השבת קולחים מושב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית007/ 15/ מ/ 24חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 018/ 3ערר על דחית בקשה להקמת לול לגידול עופות סככה , מבנה שרות וגדר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 045/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה להקמת לולים
חיפהמנשה-אלונה, אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 078ערר על דחית בקשה להמשך שימוש חורג למסגריה במבנה מגורים
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 162/ 3ערר על דחית בקשה להקמת מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאים
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 163/ 3ערר על דחית בקשה להקמת מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםישות כללית02/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית מ/ 317
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 063/ 3בקשה להיתר בית מגורים חד משפחתי כולל ממ"ד וגדרות
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית מ/ 330 דאר אל חנון
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 205/ 3שימוש חורג בחלק המבנה הקיים עבור מוסך לאופנועיים
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 234/ 3תוכנית מ/ מק/ 67 תחנת דלק בכניסה לישוב ברטעה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 251/ 3מוסך לתיקון מכונות וכלים חקלאיים ומוסך למלאכה
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 261/ 3לגליזציה לבניה קיימת והחלפת גג
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 309/ 3בנית מבנים חקלאיים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 377/ 3דחיית התנגדות של שני חברים בעלי דעה מייעצת לבקשה להקמת מתקן תקשורת סלולארית
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 158/ 3שימוש חורג במבנה חקלאי קיים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 240/ 3בקשה להיתר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 253/ 3התנגדות לתנאי לקבלת היתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 254/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 305/ 3תכנית לתחנת תדלוק מק/36
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 073/ 3לגליזציה למחסן חקלאי
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 148/ 3ערר על תכנית מ/מק/109 ו.מ. מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 271/ 3הקמת אורוות סוסים ומתבן לפי תוכנית S15
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 286/ 3ערר על החלטת ועדה מקומית מיום 05.10.06 בגים תכנית מ/מק/109 תחנת דלק
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 53על החלטת ועדה מחוזית לדחות את תכנית מס' חד/ 1308/ מ/ 351 מסחרי ומשתלה בגו שמוא
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 126/ 3אישור תשריט וחלוקה מאדמות אום אל פחם
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 127/ 3לגיטימציה לבניה ישנה מעבר לקוי בנין
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 061/ 3בניית בית מגורים חדש 2 קומות+ 2 קומות עמודים, אום אל קטף
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 096/ 3בקשה לבית מגורים חד משפחתי כולל מחסנים וגדר להריסה, תלמי אליעזר
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 311/ 3ביטול היתר לשימוש חורג לאזור מכירת צמחים, אביאל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 373/ 3מתן רישוי לגליזציה לבריכה. משפ' אטיאס. - תלמי אלעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9047/ 3תביעת פיצויים מתכנית מ/247, מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית1 - 73/ 15/ 13קיבוץ עין שמיר - מגרש מכוניות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 134/ 3התנגדות לרישוי גדר ושער, גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 136/ 3בקשה לחנות למכירת צמחים, שדה יצחק - יעקב לזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 151/ 3לגליזציה לבית מגורים, מחסן, סככה ולשמש כנגריה. עין עירון
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8005/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247, מ/345 - מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8015/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247 - רגב נגד מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8021/ 3היטל השבחה מבקשה להיתר - משפ' מויאל, מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8023/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247 - כונס נכסים על זכויות שדה יצחק, מושב עובדים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8027/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247, משח/23, שדה יצחק - משפ' יחיאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 040/ 3הקמת מתקן מבוקר ומבודד לגידול פרגיות ונספחים מושב עמיקם
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 375/ 3תוכנית מ/235 מושב גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 8044/ 3היטל השבחה מתכני מ/245 א' והקלות, קיבוץ עמן שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 15ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית מ/ 310 - הרחבת הישוב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכנית351-0075770מי עמי - מאגר - תכנית מפורטת
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית67/ 15/ 13רישוי למבנה קיים לשמוש למסעדה.
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית68/ 15/ 13אתר פסולת גושית
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית69/ 15/ 13מחצבת ורד, מחסן לחומרי נפץ
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית70/ 15/ 13קיבוץ מענית
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית71/ 15/ 13מזור ניר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףבקשה ועדה מקומית72/ 15/ 13כבהאן מוסטפא
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית73/ 15/ 13תחנת תדלוק בעין שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית74/ 15/ 13רפיק עזב
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית75/ 15/ 13מערום עפר, גושים 12123, 12146
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןבקשה ועדה מקומית77/ 15/ 13מרכז מזון גל ים, כפר גליקסון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית79/ 15/ 13מפעל גלעם - גוש 10086 חל' 19
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית80/ 15/ 13ההסתדרות הציונית העולמית.
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית81/ 15/ 13אישו שימוש חורג לדרך הגישה לתחנת מעבר לפינוי פסולת כפר קרע
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יבקשה ועדה מקומית82/ 15/ 13שימוש חורג לאחסנת גנרטורים
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלבקשה ועדה מקומית83/ 15/ 13בשארי שרה - מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית84/ 15/ 13ליגטימציה לקיוסק קיים - חיים שושנה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית85/ 15/ 13צחור יפה ושלום - גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית86/ 15/ 13אוסטר נתן - שימוש חורג לפנצריה ומוסך
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומית87/ 15/ 13קראוס זאב ולוזקה - שימוש חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית88/ 15/ 13אבו מוך עבדאלטיף - חממה לגידול ירקות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית89/ 15/ 13חברת מקורות - שימו חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקבקשה ועדה מקומית90/ 15/ 13קובי לזר - מושב שדה יצחק לשימוש חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית91/ 15/ 13רסמי יוסף קעדאן - להקמת חממות
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 1069מרכז מושב אביאל
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 1070מרכז מושב גבעת נילי
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתג/ 1071מרכז מושב עמיקם
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חדרה, מנשה-אלונה, מנשה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1311/ חד/ 1330/ מ/ 348רצועת קווים ומתקני מים מתחנת הכח אורות רבין עד למוביל ארצי23/06/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתג/ 738מי עמי19/05/1978
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, גבעת ניל"יתוכניתג/ 920גבעת נילי24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, אביאלתוכניתג/ 921אביאל24/02/1983
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתג/ 989מצפה מענית ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתג/ 990מצפה ברקאי ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתג/ ד/ 1203דרך מס' 444 קטע מדרך מס' 581 עד להבות חביבה.02/04/2001
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתחד/ 1267/ מ/ 335דרך מס' 9 - קטע בין דרך מס' 9 לדרך מס' 6 (ת"תל 6,3/ 4)
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתחד/ 1308/ מ/ 351שטח מסחרי ומשתלה בקיבוץ גן שמואל
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשהנושאחד/ אב פארק אזוריתכנית אב פארק אזורי חדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מנשה-אלונה, עירון, מנשה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1287/ מ/ 341יערות מנשה
חיפהמנשה-אלונה, אלונה, עמיקםתוכניתחפאג/ 922עמיקם24/12/1983
חיפהמנשה-אלונהתוכניתמ/ 10/ אמרכז תעשייה אזורי מוא מנשה.
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 10/ במרכז תעשיה לאזור מנשה
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 10/ הגרנות. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר פינסתוכניתמ/ 101/ אכפר פינס.11/05/1995
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .16/02/1995
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102/ באזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 103תכנית הרחבת תחום בינוי כפר מייסר. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 104שמורת טבע עין ארובות30/11/1987
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 105/ אעין עירון20/05/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 106תוכנית מפורטת גבעת חביבה.14/07/1989