תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית001/ 16/ נ/ 24ניקוז - הטיית חלק מהנגר מתעלה 42 לים
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית017/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13פרויקט דרך 22 - עוקף קריות, גשר רחוב התל 26 BR
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית018/ הרשאה מ.ד./ 16/ 13פרויקט דרך 22 - עוקף קריות, גשר רבין 20 BR
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 023/ 3ערר על דחית התנגדות לתוספת מגורים בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 028/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת למרכז ספורט
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 034/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג מתוכנית מבית מגורים לגן ילדים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 035/ 03ערר על דחית התנגדות לתוספת בניה בקומה א' מעל קומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 062/ 3ערר על דחית בקשה לציפוי המבנה באבן לגרניטט פורצלן
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 063/ 3ערר על דחיית בקשה לפיצול 2 יח"ד נפרדות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 076/ 3ערר על דחית בקשה לשימוש חורג בדירה לצורך משרד
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 079/ 3ערר על דחית התנגדות להצבת מכולה כמחסן לחנות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 103ערר על דחית התנגדות לבקשה לשימוש חורג בחלק משטח ציבורי פתוח לניה מגוננת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 105ערר על דחית התנגדות לבקשה לשימוש חורג בחלק משטח ציבורי פתוח לניה מגוננת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 106ערר על דחית התנגדות לשימוש חורג לחניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 151/ 3ערר על דחית בקשה
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 155/ 3ערר על דחית התנגדות לשימוש חורג מדירת מגורים למרפאת שיניים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 180/ 3ערר על דחיית התנגדות לבנית להרחבת דירה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 209/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לסגירת מרפסת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 65/ 3ערר על דחית בקשה להקמת אנטנות עם עוקצים מסביב לפיר עליון
חיפהקריות, קרית מוצקיןישות כללית02/ המ/ 1הארכת מועד על תכנית ק/ 316
חיפהקריותבקשה ועדה מקומית027/ הרשאה/ מד/ 16/ 13גשר BR27 מעל תעלה 42
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 032/ 3יצירת מסגרת תכננונית להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' לפי תמא18 שינוי
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 142/ 3הריסת יח"ד 1 והקמת 2 יחידות דיור
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 264/ 3אי מתן החלטה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 265/ 3אי מתן החלטה
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 266/ 3אי מתן החלטה על התקנת אנטנה סלולארית
חיפהקריותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 267/ 3אי מתן החלטה בהתקנת אנטנה סלולרית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 275/ 3הקמת מעלית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 278/ 3בניית גג רעפים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 289/ 3היתר להצבת מתקן תקשורת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 290/ 3אי מתן החלטה לבקשת הקמת אנטנה סלולרית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 291/ 3אי מתן החלטה לבקשת הקמת אנטנה סלולרית על גג בנין מגורים
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 295/ 3הוספת ממ"ד ומרפסת קונזולית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 307/ 3תוספת בניה בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 333/ 3אי מתן החלטה לבקשת היתר התקנת מתקן תקשורת על גג מבנה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 366/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 369/ 3הוספת בניה על הגג + גג רעפים ע"פ תכנית בנין עיר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 374/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 375/ 3הקמת מעלית בחדר מדרגות
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 381/ 3אי מתן החלטה בתב"ע ק/מק213/ו'
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 383/ 3העמדת מבנה שישמש קיוסק על שטח ציבורי
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 5ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתמ"מ 6קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ בדונה בתממ/ 6 קרית ביאליק
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 7ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתממ/ 6
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 8ערר על החלטת ולק"חשפ בדונה בתממ/ 6
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 008/ 3ערר על אי-מתן החלטה ההרדנ למתן היתר בנייה להקמת בית כנסת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 010/ 3התנגדות למתן היתר בנייה למעלית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 034/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 053/ 3דחיית בקשה לשימוש חורג ביחידה כעסק ולבניית תוספת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 075/ 3אי-החלטה בבקשה להקמת מתקן תקשורת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 105/ 3דחיית התנגדות לאישור בקשה לבניית תנור הסקה וארובה בחצר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 133/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 146/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 147/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 162/ 3תביעת פיצויים בגין אישור תכנית ק/ 416 עין המפרץ
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 191/ 3ערר על דחיית בקשה לפתיחת דלת ולשימוש בגג תוספת הבנייה של קומת הקרקע כמרפסת
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 204/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 218/ 3דחיית בקשה לבניית תוספת בחזית קדמית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 232/ 3אישור בקשה לתופסת בניהבקומת קרקע ושינוי מיקום הכנסיה ושימוש חורג בדירת מגורים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 256/ 3דחיית בקשה להוספת בנייה בקומה א מעל קומת עמודים בחזית אחורית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 260/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 262/ 3דחיית בקשה לתכנית שינויים הכוללת הוספת בנייה בקומה ג ומחסן בחצר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 264/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 269/ 3דחיית בקשה לתוספת בנייה בקומת קרקע ולמשטח חניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 272/ 3שינוי חזית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 282/ 3אישור לשימוש חורג
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 288/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 290/ 3בקשה להיתר
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 311/ 3הקמת פרגולה במרפסת גג
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 326/ 3בקשה להיתר לתוספת פרגולה ומחסן בפינת החצר
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 327/ 3בקשה להיתר בנייה לפרגולה בקומה א'
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 012/ 3הוספת בניה על גג
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 020/ 3ק/168/ג'
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 028/ 3שמוש חורג בדירת מגורים כמרפאת רופאים מומחים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 034/ 3הקמת מעלית בחלל חדר מדרגות קיים
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 040/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעל קומת עמודיםעם יציאות לגג
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 042/ 3קירוי ברעפים וסגירה בתריס של מרפסת בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 048/ 3תוספת בניה בקומת קרקע
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 053/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעלקומת עמודים עם 8 יח"ד
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 056/ 3הקמת מבנה בן 4 קומות מעל קומת עמודים עם 8 יח"ד
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 058/ 3שימוש חורג ממבנה מגורים לגן ילדים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 106/ 3תוספת משטח מקורה בפרגולה בחזית קדמית
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 121/ 3בקשה להתקנת ארובה ותנור לחימום מים בחניה סגורה כולל שינויים בחצר
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 137/ 3הוספת מחסן,פרגולה ומשטח פרגולה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 145/ 3הוספת קומה ושינוי פנים ביח"ד בקומה שניה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 158/ 3בקשה להוספת בניה עם גג רעפים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 186/ 3הקמת מעלית חיצונית למבנה מגורים קיים
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 218/ 3פתיחת דלת והוספת מדרגות ירידה לחצר, הוספת משטח בטון בחזית אחורית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 275/ 3בקשה לשימוש חורג במבנה עזר על המרווח האחורי כמשרד
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 278/ 3נגדלת בניה בקומת קרקע, הזזת הפרגולה והוספת גגון לקירוי יציאה לחצר וכניסה למחסן
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 283/ 3הוספת מדרגות עליה לגג ושימוש בחלקו במרפסת פתוחה
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 284/ 3מוגש בהתאם לס' 198ד' לחוק בגין תביעת פיצויים - תכנית ק/416
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 292/ 3תוספת מרפסת קונזולית בחזית
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 322/ 3תוספת בניה בקומת קרקע עבור יחידת דיור אחת
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 332/ 3שימוש חורג מדירת מגורים למרפאת שיניים לשלוש שנים ושינוי פנים בדירה
חיפהקריות, קרית מוצקיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 003/ 3אישור מצב בניה קיים ושינוי יעוד לחלק ממבנה דו משפחתי
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 018/ 3הקמת מבנה בן 3 קומות עם יציאות לגג - 5 יח"ד בנין קיים ייהרס
חיפהקריות, קרית יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 034/ 3הוספת ממ"ד דירתי לדירה בבנין קיים
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 036/ 3תוספת מגורים עם מרפסות קונזוליות בקומה א'
חיפהקריות, קרית ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 044/ 3דיון חוזר בבקשה לפתיחת דלת מחדר מגורים לחצר והוספת פרגולה