תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית005/ 35/ ב/ 24מאסף שפכים צפון מערבי, קטע C-E
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית006/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב בשכונת אלדאהר - שלב א' אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית007/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב שכונת עקאדה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 003דחית בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 049/ 3ערר על דחית התנגדות לתוכנית ענ/מק/ 444 ב'
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 051/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית מק/ענ/ 589
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 058ערר על החלטה למתן היתר
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 059/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/מק/ 444ב'
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 089ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 152/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 159/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ 126
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 174/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 444 ב'
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 177/ 3ערר על דחית התנגדות לבניה למגורים
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 189/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים בגין אישור ענ/ 251
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 208/ 3ערר על דחית התנגדות להקמת מתקן סלולארי
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 220/ 3ערר על דחית תכנית ענ/ מק/ 427
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 285/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 308-307/ 3ערר על דחיית בקשה להיתר
חיפהעירוןישות כללית03/ המ/ 39בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כללית03/ המ/ 9הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית ענ/ 224 ע אב אל שבאב
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 001/ 3התנגדות להפקדת תוכנית מתאר ענ/ מק/ 745, חלוקה חדשה לחלקות
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 002/ 3הקפאת החלטה לאחר אישור היתר לתחנת דלק
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 003/ 3הרחבת שטח למבני ציבור ענ/ מק/ 705
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 027/ 3בקשה להיתר תחנת דלק
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 028/ 3בקשה להיתר תחנת דלק
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 030/ 3הקמת מבנה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 035/ 3תוכנית מתאר מס' מק/ענ/752
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 036/ 3מק/ענ/752
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 043/ 3ערר על תכנית ענ/ מק/ 758
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 059/ 3הקמת בית מגורים צמוד קרקע ורישוי מחסן וגדר קיימים
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 068/ 3תוכנית ענ/ מק/ 716
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 117/ 3תוכנית ענ/ מק/ 620 לתחנת תדלוק
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 158/ 3על תכנית ענ/ מק/ 620
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 181/ 3אישור שימוש לחומרי בניה באזור חקלאי
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 199/ 3ערר על שמאי מכריע בתיקים 162/03, 163/03, 164/03
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 231/ 3הפיכת מבנה מגורים ליחידה אחד
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 253/ 3הקמת מבנה בשטח בנוי
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 308/ 3דרך שכונתית ללא מוצא
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 344/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 345/ 3אישור לשימוש חורג ל- 3 שנים;
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 347/ 3הקמת יחידת דיור על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/ 130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 348/ 3הקמת בית בד
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 350/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 351/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 352/ 3הקמת יח"ד על שטח המיועד לשצ"פ לפי תוכנית ענ/130
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 384/ 3היתר בניה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 390/ 3שימוש חורג ממחסן חקלאי למזנון
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 062/ 3דחיית בקשות להיתרי בנייה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 077/ 3התנגדות לתכנית מק/ענ/753
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 082/ 3דחיית התנגדות לבקשה לתוספת דירת 2 קומות
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 087/ 3דחיית בקשה להיתר בנייה למבנים לאחר מתן החלטת ועדת ערר
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 090/ 3דחיית בקשה להצבת אנטנות של חברת מירס
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 093/ 3דחיית התנגדות לתכנית ענ/מק/752
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 094/ 3דחיית תכנית להעתקת תוואי דרך מאושר לתוואי קיים
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 096/ 3דחיית בקשה לבניית בית מגורים בקומת קרקע
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 102/ 3דחיית בקשה למתן היתר בנייה להצבת אנטנות תקשורת על תורן קיים של "בזק"
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 123/ 3מק/ענ/665
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 139/ 3ערר על תכנית מק/ענ/807 ועדה מקומית עירון
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 141/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 18ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את ת. חפאג/ד/1222/ענ/672 דרך 61בקטע דרךצ574
חיפהעירון, ג'תערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 186/ 3אישור תשריט חלוקה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 19ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב חיפה לדחות את ת. ענ/ 646
חיפהעירון, באקה אל ג'רביהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב חיפה לאשר את ת. חפאג/ ד/1222/ ענ/672
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 283/ 3הקמת מבנה מגורים קוטג' בשתי קומות מעל קומת מרתף
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 334/ 3בקשה למתן היתר להקמת מתקן תקשורת
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 350/ 3רישוי קירוי בכניסה למבנה בשטח קטן ומזערי
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 51ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת. ענ/ 517
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 52ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז חיפה לדחות את ת. ענ/ 517 עארה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 56ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית ענ/ 517 עארה
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 82/ 3הקמת מחסן ביתי עבור דירת מגורים
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כללית05/ המ/ 44הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק תכנית ענ/ 224
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כללית05/ המ/ 67בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב)
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 065/ 3הקמת גדר
חיפהעירון, מעלה עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 117/ 3הקמת מתקן תקשורת הכותת תורן לאנטנות
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 146/ 3ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית עירון על סירוב למתן היתר בניה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 204/ 3שינוי תוכנית מתאר מקומית מק/ע/918
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 208/ 3ערר בגין החלטה לשינוי תכנית מתאר מק/ ענ/ 918
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 214/ 3הקלה מתכנית ג/ 400, רישוי למצללת פרגולה קיימת ממתכת
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 215/ 3שימוש חורג מהיתר מס' עארה 554: הפיכת מבנה סיכה למסעדה וחנ', משרדי תחנה לחנות,
חיפהעירוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה06/ 217/ 3ערר על תכנית מק/ען/841 ועדה מקומית עירון- ואדי ערה
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 221/ 3הקמת מבנה מגורים מעל קומת עמודים
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 245/ 3בנית שתי קומות מעל קומת מסד
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 312/ 3דירת קוטג בשתי קומות מעל קומת עמודים
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 313/ 3דירת מגורים מעל קומת עמודים חלקית
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 319/ 3ביטול תשריט חלוקה
חיפהעירוןערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 48על החלטת ו. מחוזית מחוז חיפה לדחות את ת. ענ/ 620 תחנת תדלוק בכניסה לזלפה
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כללית06/ המ/ 12סעיף 197 (ב) לחוק תכנית ענ/251
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 060/ 3הקמת בית מגורים מעל קומת מרתף
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 079/ 3רישוי מחסן בקומת קרקע
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 110/ 3שינוי לתכנית מק/ענ/900
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 117/ 3שינוי לתכנית מק/ענ/900
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 125/ 3חלוקה חדשה, הקנת קווי בניה, יצירת בסיס חוקקי לרישוי מבנים קיימים
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 166/ 3שינוי תכנית מתאר מקומי ענ/1021 תחנת תדלוק פז גאי עירון
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 22לתכנית ענ/ 130 כפר קרע
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 277/ 3בקשה לרישוי דירת קוטג' ב-2 קומות מעל קומת עמודים סגורה אישור שימוש חורג. כפר ק
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 285/ 3בקה אל גרבייה- הקמת שתי יחידות דיור
חיפהעירון, כפר קרעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 305/ 3הקמת דירת קוטג' ב- 3 קומות. כפר קרע
חיפהעירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 327/ 3התנגדות להקמת מבנה 2 קומות- קומת קרקע חנות קומה א'- משרד בבאקה אל גרביה
חיפהעירון, ערערהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית ענ/607/א אתר נופש אל בורג'
חיפהעירון, בסמ"הערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 066/ 3הקמת מבנה מתנ"ס בשטח. ברטעה