תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלבקשה ועדה מקומית002/ 34/ ב/ 24תכנית אב לביוב טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 009ערר על דחית בקש להקמת בניין בן 2 קומות מגורים קומת מסד ועליית גג
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 061/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת יח"ד לבית קיים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 071/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 093ערר על תוכנית מכ/מק/655
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 128ערר על דחית בקשה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 143/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לפיצוח מגרש ולמשטחי בטון
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 188/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה להגדת עליית גג ומרפסת גג
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 193/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לבנית פרגולות בקומת קרקע וקומה א'
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 213/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לבנית פרגולות בקומת קרקע וקומה א'
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 015/ 3לגליזציה למחסן ויציאה לגג
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 016/ 3לגליזציה לסגירת מרפסת
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 025/ 3לגליזציה מדרגות ממרפסת
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 057/ 3רמפה, דלת כניסה וגגון
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 114/ 3תנאים לאישור בקשה לחידוש תוקף החלטה של ועדה מקומית
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 124/ 3תוספת של מרפסת
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 126/ 3היתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 136/ 3לגליזציה למרפסת ותוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 137/ 3לגליזצהי למרפסת ותוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 149/ 3לגליזציה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 150/ 3לגליזציה לתוןספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 233/ 3שיפוץ גג, החלפת גג אסבבסט
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 241/ 3הקמת מבנה דו קומתי למלאכה ותעשיה זעירה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 298/ 3הריסת בנין
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 302/ 3לגליזציה לתוספת בניה תוך תנאים מגבילים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 354/ 3הקמת מרפסות מקורות והרחבת חדרי שירות
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 387/ 3דחיית בקשה להקמת מתקן תקשורת סלולארית על גג בית אבות
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 040/ 3ערר על דחיית תביעת פיצויים בשל פגיעת דירות מתכנית מכ/345ב
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 065/ 3ערר על דחיית התנגדות לתכנית מכ/מק583א
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 068/ 3ערר על החלטה להשהות דיון בבקשה להיתר לתוספת בנייה עד למילוי תנאים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 145/ 3ערר לפי תכנית מכ/632 ו.מ. מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 178/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 181/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 182/ 3השהיית בקשה לקבלת היתר בניה לתוספת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 184/ 3בקשה ללגליזציה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 201/ 3דחיית בקשה להיתר לבניית מרפסת וקיר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 205/ 3בקשה להיתר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 216/ 3דחית התנגדות ללגליזציה לחלק מרפסת, כניסה נפרדת ועבודות פיתוח
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 225/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 271/ 3הקלה לתוספת שתי קומות
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 274/ 3שמאי מכריע, תביעת פיצויים תכנית מכ/345 ב'
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 314/ 3תביעת פיצויים על תוכנית מכ/5823 - ועדה מקומית מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 321/ 3אישור תוספת ביה לדירה קיימת
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 340/ 3בקשה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 343/ 3היתר לגליזציה ותוספות בניה
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלישות כללית05/ המ/ 49בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) לחוק ת מכ/345/ב
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 038/ 3ערר על אי מתן החלטה ועדה מקומית מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 054/ 3לגליזציה למרפסת לא מקורה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 059/ 3שינויים בהיתר בניה 5226 מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 102/ 3לגליזציה לקיר אבן ומשטח בטון
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 120/ 3בקשה לאישור שינויים לתוספת לדירת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 173/ 3בקשה לתוספת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 188/ 3בקשה לתוספת בניה למגורים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 189/ 3תוספת מגורים ופיתוח שטח
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 198/ 3לגליזציה ותוספת למבנה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 225/ 3חניה ומדרגות לגינה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 232/ 3לגליזציה תוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 299/ 3ערר בענין תביעת פיצוייםתכנית מכ/632
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 309/ 3תביעת פיצויים עקב אישורה של תכנית מכ/632 גבעת נשר, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 015/ 3בקשה להיתרק לתוספת ליח"ד קיימת
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 032/ 3לגליזציה לפרגולה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 128/ 3בקשה לאישור עלית גג ופרגולה - רח' חצב 3, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 155/ 3אישור תכנית בינוי הכוללת הקלות למעט הקטנת מרווח בין הבתים. יפה נוף נשר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 237/ 3בקשה להיתר לתוספת מגורים. רח' ששת הימים 50/1, טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 312/ 3בקשה להתר להצבת אנטנה- רח' התעשייה 37 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 089/ 3התנגדות להקמת מתקן שידור קטן ותורן תאורה, סמוך לאיצטדיון נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 097/ 3בקשה לתחנת דלק זעירה , דרך בר יהודה, נשר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 257/ 3התנגדות לתוספת בניה בקומת קרקע כולל ממ"ד, ששת הימים 15 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9022/ 3תביעת פיצויים מתכנית מכ/מק/583 א', מורדות הכרמל - פנחס פלד
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9023/ 3תביעפיצויים מתכנית מכ/583, מורדות הכרמל - פלד פנחס
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 011/ 3לגליזציה לגג רעפים בקומת קרקע. רח' שי עגנון 4/1, טירת הכרמל. שרביט אסתר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 042/ 3התנגדות לבניית ממ"ד , רח' הנוריות 27/2 נשר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 045/ 3שימוש חורג לגן ילדים. טירת הכרמל (א.מ. השקעות מעון בית חלומותיי)
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 046/ 3התנגדות ללגליזציה לבניה הקיימת, רח החלוצים 4 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 070/ 3קירוי מרפסת על ידי גג רעפים. רחוב הצבעוני 15/4 נשר.
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 072/ 3לגליזציה לפרגולה. בני תורה 93, רכסים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 106/ 3התנגדות להקמת אנטנה סלולרית על עמוד תאורה, דרך בר יהודה נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 248/ 3ערר על שמאי מכריע, תיק קודם 161/00, מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 335/ 3תוספת בקומה א', לגליזציה לפרגולה ולמדרגות פתוחות. רח' המגינים 30, נשר (וקנין ל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9001/ 3תביעת פיצויים מתכנית מכ/472, מורדות הכרמל - פוליכרום
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 194/ 3סגירת קומת עמודים רח' העליה 15א', נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 235/ 3אי מתן החלטה - רח' כליל החורש 2, נשר (מיכאל בובר, שי בן דוד)
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 243/ 3תוספת פרגולה בקומת פנטהאוז, קיימת התנגדות שכנים, לוטם 2 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 244/ 3תוספת פרגולה בפנטהאוס וגגון, קיימת התנגדות שכנים, לילך 8 נשר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 262/ 3התנגדות לביצוע כבישים, מערכת ניקוז, ביוב, חשמל, תאורה - ז'בוטינסקי טירת הכמרל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 300/ 3התנגדות להקמת בית מגורים חדש 54 יח"ד (דיון עקרוני), ז'בוטינסקי טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 353/ 3הארכת מועד עד 06/11/2010 רח' החלוצים 4, נשר (לכיש עודד, אליס גולדמן)
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 415/ 3בקשה להקמת בניה ל6 יח"ד. רח' הרדוף 16, טירת כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 418/ 3תוספת מגורים, חדרי שינה. רח' האלון 14, נשר (אמיר קפואנו)
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8034/ 3היטל השבחה מבקשה להיתר חצב 11, רכסים (חזיז אהוד) - מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8038/ 3היטל השבחה בגין מימוש זכויות, חצב 5 רכסים, (סילבר אליהו) - מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 033/ 3בקשה לתוספת בנייה על הגג דרך הרב 4 רכסים
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 047/ 3תוכנית מכ/מק/474/ב שינוי הוראות וזכויות בניה רח' העצמאות 2 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 050/ 3התנגדות ללגליזציה לחניה מקורי , הגפן 12 רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 055/ 3רח' הגפן 12, רכסים לגליזציה לחניה מקורה. שמעון עמר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 164/ 3תוספת מרפסת גזוסטרה מפלדה. רח' חבצלת 12, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 219/ 3תוספת שטח לבית קיים, החלפת גג, פתוח שטח, קיבוץ גלויותץ 29 נשר
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 255/ 3לגליזציה למרפסת רח' גיורא 45 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, טירת כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 263/ 3הקמת מבנה חדש למסעדה ומזנון בתחנת דלק פז רח' הרצל 82 טירת הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 328/ 3תוספת לדירה קיימת על הגג+שינויי פנים רח' השקמה 35 נשר