תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 47על החלטת ו. מחוזית מחוזהמרכז לדחות את ת.נת/ 600/ א/ 27 נופש ותיירות בנתניה
מרכזנתניהישות כללית06/ המ/ 35סעיף 197 (ב) לחוק תכנית נת/ 547/ 30
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף לתכנית נת/555/א/13 נתניה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה למימי חופין06/ מ/ 4ערר על החלטת הוולח"ף לתת תוקף לתכנית נת/64/800
מרכזנתניהישות כללית09/ המ/ 10בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית נת/ 750/ 7 נתניה
מרכזנתניהישות כללית09/ המ/ 10/ גבקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית נת/ 750/ 7 נתניה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 18ערר על החלטה ועדת מחוזית מרכז בתכנית נת/ 600/ א/ 40 - "מתחם גרידיש"
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 28ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז בתכנית מח/ 280 - נתניה - מקטע סירונית- ארגמן
מרכזנתניהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 32ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז לתכנית מח/ 280 - ארגמן- נתניה
מרכזנתניהתוכנית16/ 114/ 16/ ארח' הרצל מערבית לככר ציון. תכנית מספר- 16/114א09/11/1967
מרכזחוף השרון, נתניהתוכניתמח/ 195שמורת טבע ימית - פולג.
מרכזחוף השרון, לב השרון, נתניהתוכניתמח/ 202תוכנית מח/ 202
מרכזדרום השרון, חוף השרון, נתניהתוכניתמח/ 231נחל פולג.
מרכזנתניהתוכניתמח/ 280שימור מצוקי חוף נתניה שלב א מקטע סירונית - ארגמן.
מרכזחוף השרון, נתניהתוכניתמח/ 6סלילת כביש,הקמת גשרים, גשרונים,תעלות ,גדרות קירות וכן חפירה,סגירה וביטול דרכים23/03/1972
מרכזנתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 466שדרוג מט"ש נתניה
מרכזנתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 502בניית תחנת שאיבה לשפכים.
מרכזנתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 520חבור ביוב בן מאסף ביוב מערבי למאסף ביוב מזרחי.
מרכזנתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 024/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 219/ 4סירוב למתן היתר לתחנת תדלוק לפי תמ"א 18
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 02/ 252/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 02/ 322/ 4ערר על דחית התנגדות לתכנית נת/ מק/ 537/ 29/ א
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 02/ 333/ 4ערר על דחיית התנגדות בתכנית נת/ מק/ 537/ 29/ א
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 016/ 4דחיית התנגדות לבניית מרפאה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 079/ 4סירוב מתן היתר למתקן שטיפת מכוניות וחניון
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 127/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 128/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 147/ 4דחיית התנגדות לבניין מגורים בן 5 קומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 189/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בדירה למרפאת שיניים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 196/ 4דחיית התנגדות לבניית מחסן
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 517/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 539/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולארית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 668/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה בבית משותף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 691/ 4דחיית התנגדות לגן ילדים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 705/ 4סירוב בקשה להיתר למבנה תעשייה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 03/ 736/ 4דחיית התנגדות להקלות במספר יח"ד וקומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 005/ 4דחיית התנגדות לתוספת למגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 009/ 4סירוב היתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 1008/ 4דחיית התנגדות למרפסות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 1019/ 4סירוב לסגירת עמודים מבנה עזר ומחסן
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 04/ 104/ 4סירוב לדון בתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 203/ 4אי-מתן החלטה בבקשה למתן היתר למתקן סלולרי
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 208/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 211/ 4דחיית התנגדות להקלות שונות לבניית 28 יח"ד
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 214/ 4דחיית התנגדות להקלות לבניית בניין בן 7 קומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 224/ 4אי מתן החלטה בבקשת היתר לשינויים במלון
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 04/ 241/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת קומות ויח"ד
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 242/ 4דחיית התנגדות להגדלת מבנה עזר
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 270/ 4דחיית בקשה להיתר ושימוש חורג לבית אבות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 301/ 4דחייה חלקית של התנגדות לבנייה למגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 309/ 4סירוב לבניית קיר תומך
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 316/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 04/ 361/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת קומות ויח"ד
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 568/ 4דחיית התנגדות לתוספת קומה על בית משותף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 620/ 4דחיית התנגדות לתוספת עליית גג
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 624/ 4סירוב לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 683/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר לבניין מגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 969/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה למגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 991/ 4דחיית התנגדות להיתר וקביעת תנאים להיתר
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 05/ 008/ 4ערר על אישור תכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 12/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 178/ 4דחיית התנגדות לבניית בית בן 3 קומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 214/ 4סירוב לבניית עליית גג
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 241/ 4דחיית התנגדות לתוספת בניה למגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 243/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 251/ 4ערר על אישור פתיחת גדר ומעבר מכונית בבית משותף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 280/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 313/ 4סירוב חלקי להקלה בקו בניין
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 324/ 4דחיית התנגדות חלקית לשינויים בדו משפחתי קיים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 05/ 340/ 4סירוכב לדון בתכנית בסמכות מקומית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 344/ 4דחיית התנגדות למרפסת
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 35/ 4דחיית התנגדות להיתר
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 368/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר ל - 8 חדרים במקום בריכה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 377/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 393/ 4סירוב לתחנת תדלוק
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 432/ 4סירוב לתכנית שינויים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 433/ 4דחיית התנגדות לבקשה לתוספת קומת על גג בית משותף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 441/ 4דחיית התנגדות לפיצול דירת גג ל - 2 יחידות דיור
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 460/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 61/ 4דחיית התנגדות להיתר לבית מגורים דו מפשחתי
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 06/ 033/ 4דחיית התנגדות לתכנית שינויים ורחבת כיבוי אש
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 296/ 4שימוש חורג לאנטנה סוללרית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 34/ 4דחיית התנגדות להקלות בקו בניין
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 422/ 4התנגדות חברי ועדה מקומית לאישור תכנית נת/מק/2/615
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 06/ 441/ 4דחיית התנגדות לשינויים ותוספת שטח מגורים בדירה קיימת
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 034/ 4התנגדות לשינויים בבניין מגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 035/ 4דחיית התנגדות למעלית
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 041/ 4נת/ 537/ 30
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 042/ 4נת/ 30/ 537
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 043/ 4נת/ 537/ 1
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 049/ 4הקמת תחנת מעבר לפסולת
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 080/ 4דחיית התנגדות להריסת מבניה והקמת בניין בן 5 קומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 122/ 4דחיית בקשה להריסה ושינויים חיצוניים ופנימיים בבית מגורים
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 145/ 4דחיית התנגדות להריסת בניין מגורים ושינויי בקווי בניין
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 200/ 4דחיית התנגדות למעלון
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 214/ 4התנגדות לבניית מעלון בבית משותף
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 224/ 04דחיית התנגדות לבקשת הקלה בניית 4 יח' קוטג'
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 253/ 04דחיית התנגדות לתוספת קומות , יח"ד ומרתף חניה
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 07/ 276/ 4שמאי מכריע בעקבות ערר 167-06