תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, כפר חייםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 37ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - עח/ 139/ 9/ א
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 3ערר על החלטת ו. מחוזילת מרכז לאשר תכנית מח/ 110 כביש 444 צפון
מרכזעמק חפר, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים את ת. מח/ 137/ א
מרכזעמק חפר, שרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית מ. המרכז לדחות את תכנית מח/177
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. מס' עח/15/35 בית יצחק
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 10ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית עח/ 138/ 1/ 1- "נקודת חן" - הדר עם
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתגמ/ 530שינוי יעודי קרקע09/02/1956
מרכזעמק חפר, אביחילתוכניתיד/ 7024קביעת קוי בנין ל"חצרות אנגליים" עפ"י התשריט.18/12/1994
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתמח/ 119דרך מס' 444 קטע מגן יאשיה עד דרך 581.05/01/2004
מרכזלב השרון, עמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 137כביש מס' 57 עוקף כפר יונה בין צומת השרון למחלף כביש 444.
מרכזלב השרון, עמק חפר, שרוניםתוכניתמח/ 137/ אכביש 57 - עוקף כפר יונה24/03/2010
מרכזלב השרון, עמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 159מחלף "צומת השרון" מערכת דרכים 4-57 (573).
מרכזעמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 177דרך 571 קטע מזרחי, בין מפעלת מעברות לכביש 5714,
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתמח/ 207דרך 581 בקטע עין החורש -דרך 444.
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
מרכזעמק חפר, בורגתה, חניאלתוכניתמח/ 235קטע דרך מס' 562 בן דרך מס' 57 ועד חניאל.08/11/2010
מרכזעמק חפר, שרונים, אליכיןתוכניתמח/ 253מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 459מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.
מרכזעמק חפר, אלישיבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 480בית חזון אלישיב מערכת ביוב מרכזית
מרכזעמק חפר, עין החורשבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 484קבוץ עין החורש מערכת ביוב מרכזית.
מרכזעמק חפר, בית ינאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 521איסוף וסילוק ביוב - בית ינאי.
מרכזנתניה, עמק חפר, כפר ויתקין, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 531רשת איסוף שפכים,תחנה וקו סניקה לסילוק שפכים.
מרכזעמק חפר, חופיתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 545תחנת שאיבה חופית.
מרכזעמק חפר, בית ינאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 546תחנת שאיבה בית ינאי.
מרכזעמק חפר, אלישיבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 547תחנת שאיבה אלישיב
מרכזעמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 577חיבור שפכי עמק חפר מזרח למט"ש נתניה.
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 583חבצלת השרון וצוקי ים - תכנית אב לביוב.
מרכזעמק חפר, בורגתהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 607תחנת שאיבה בורגתה
מרכזעמק חפר, מכמרתבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 613בית ספר "רמות חפר"
מרכזעמק חפר, יד חנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 614שדרוג מט"ש יד חנה
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 619ביוב גבעת חיים איחוד
מרכזעמק חפר, חבת ציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 621חיבת ציון - תכנית ביוב כללית
מרכזעמק חפר, בית הלויתוכניתמשמ/ 10עח25/10/1987
מרכזעמק חפר, עין החורשתוכניתמשמ/ 11עח18/08/1986
מרכזעמק חפר, ידידיהתוכניתמשמ/ 111שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזעמק חפר, אמץתוכניתמשמ/ 113עח18/04/1990
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתמשמ/ 12שינוי משבצות חקלאיות20/11/1986
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתמשמ/ 123שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990
מרכזעמק חפר, גבעת חיים מאוחדתוכניתמשמ/ 13שינוי משבצות חקלאיות20/11/1986
מרכזעמק חפר, בית ינאיתוכניתמשמ/ 138שינוי משבצות חקלאיות22/03/1996
מרכזעמק חפר, בארותיםתוכניתמשמ/ 139שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןתוכניתמשמ/ 148שינוי משבצות חקלאיות06/01/1999
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתמשמ/ 15/ 1שינוי משבצות חקלאיות06/04/2003
מרכזעמק חפר, גאולי תימןתוכניתמשמ/ 15/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, מכמרתתוכניתמשמ/ 16/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, אחיטובתוכניתמשמ/ 17עח29/01/1987
מרכזעמק חפר, המעפילתוכניתמשמ/ 18עח20/11/1986
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתמשמ/ 19שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפרתוכניתמשמ/ 2עח אדמות חקלאיות אזור 124/12/1985
מרכזעמק חפר, בורגתהתוכניתמשמ/ 20שינוי משבצות חקלאיות27/07/1988
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתמשמ/ 22שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפר, חרב לאתתוכניתמשמ/ 22/ 1עח איחוד וחלוקה של חלקות בהתאם למצב החזקה הקיים.09/05/2001
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתמשמ/ 23שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתמשמ/ 24שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, גבעת שפיראתוכניתמשמ/ 24/ 1שינוי גבולות קדמיים18/11/1999
מרכזעמק חפר, גן יאשיהתוכניתמשמ/ 25תכנון כולל29/01/1987
מרכזעמק חפר, בית חרותתוכניתמשמ/ 27שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזעמק חפרתוכניתמשמ/ 29שינוי משבצות חקלאיות20/11/1986
מרכזעמק חפר, בחןתוכניתמשמ/ 3עח31/03/1986
מרכזעמק חפר, מדרשת רופיןתוכניתמשמ/ 35שינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפרתוכניתמשמ/ 4שינוי משבצות חקלאיות20/11/1986
מרכזעמק חפר, משמר השרוןתוכניתמשמ/ 5/ עחשינוי משבצות חקלאיות30/11/1986
מרכזעמק חפר, העגןתוכניתמשמ/ 6שינוי משבצות חקלאיות20/11/1976
מרכזעמק חפר, כפר ויתקיןתוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, עלשתוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתמשמ/ 8/ 2עח06/01/1999
מרכזעמק חפר, כפר חייםתוכניתמשמ/ 8/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתמשמ/ 9/ 1/ עחעח02/07/1989
מרכזעמק חפר, כפר מונשתוכניתמשמ/ 9/ עחשינוי משבצות חקלאיות11/05/1987
מרכזעמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתנת/ 2.03/07/1947
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתנת/ 409בית יצחק15/10/1959
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעח/ 02/ 330-331/ 4התנגדות לתכנית המשנה ייעוד מקרקע חקלאית לגן אירועים
מרכזעמק חפר, גאולי תימןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 034/ 4סירוב להיתר לתוספת לבית מגורים
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 059/ 4סירוב חלקי להקלה בגובה גדר
מרכזעמק חפר, בת חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 702/ 4קביעת תנאים לדיון בבקשה לתוספת חצר שירות
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 04/ 612/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולארית
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 102/ 4תנאי של הריסה להיתר של בית מגורים
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 250/ 4סירוב היתר לרפת
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 399/ 4סירוב לאשר היתר לבית מגורים
מרכזעמק חפר, ידידיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 444/ 4סירוב היתר לרפת
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 467/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזעמק חפר, אחיטובערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 483/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזעמק חפר, גבעת חיים אחודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 530/ 4אי מתן החלטה בבקשה להיתר
מרכזעמק חפר, כפר מונשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 05/ 86/ 4סירוב היתר למתקן תקשורת
מרכזעמק חפר, כפר חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 202/ 4דחיית התנגדות להקלה בגובה גדר
מרכזעמק חפר, אלישיבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 07/ 232/ 4דחיית התנגדות להקמת תורן לאנטנה ומבנה יביל
מרכזעמק חפר, ביתן אהרןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 08/ 033/ 4התנגדות למרכז מסחרי
מרכזעמק חפר, הדר עםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהעח/ 08/ 262/ 4התנגדות לתכנית עח/138/ 9
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 08/ 270/ 4תתל/ 3
מרכזעמק חפר, בית יצחק-שער חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 09/ 149/ 4התנגדות לשינויים
מרכזעמק חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 09/ 9039/ 4תת"ל 3
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 10חופית20/07/1972
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 12חופית21/02/1974
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 13חופית25/02/1982
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 14חופית06/10/1983
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 15חופית25/10/1990
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה05/09/2000
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 19.23/10/2001
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 19/ 1יצירת זכות מעבר לכלי רכב והולכי רגל בש.צ.פ.
מרכזעמק חפר, חופיתתוכניתעח/ 1/ 22תוכנית עח/ 1/ 2231/12/2002