תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרעננהישות כללית02/ המ/ 44בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמא/ 23/ א
מרכזרעננהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 48ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. רע/ 1/ 511
מרכזרעננהישות כללית05/ המ/ 24בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
מרכזרעננהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות את ת. מס' רע/ 1/ 330/ ט - רעננה
מרכזרעננהישות כללית10/ המ/ 42בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, מח/ 115
מרכזרעננהישות כללית10/ המ/ 7בקשה להארכת מועד לפי 197, רע/ במ/ 2001
מרכזרעננהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 1ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז - רעננה- בתכנית רע/ 2015 - שכונת מגורים
מרכזרעננהתוכניתגמ/ 710מטרת התכנית אינה רשומה בתקנון30/04/1964
מרכזרעננהתוכניתחש/ 75קו דלק בני ציון רעננה
מרכזכפר סבא, רעננהתוכניתמח/ 115מחלף כפר סבא רעננה צפון.27/02/2006
מרכזחוף השרון, רעננהתוכניתמח/ 121תוכנית מח/ 121
מרכזחוף השרון, לב השרון, רעננה, שרוניםתוכניתמח/ 171דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף רעננה צפון ומחלף השרון
מרכזדרום השרון, הוד השרון, חוף השרון, כפר סבא, רעננה, רמות השביםתוכניתמח/ 183הגבלות שדה התעופה בהרצליה
מרכזחוף השרון, רעננה, רשפוןתוכניתמח/ 203מחלף שמריהו מזרח ומחלף רשפון.
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננהתוכניתמח/ 54/ ב.15/03/1993
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננה, כפר מל"לתוכניתמח/ 54/ דדרך מס' 531.31/12/2002
מרכזרעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 462מכון טיהור רעננה, טיפול משלים בקולחים-סינון.
מרכזרעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 578תכנית אב לביוב רעננה
מרכזרעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 589רעננה - שדרוג המט"ש
מרכזרעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 612מערכת ביוב, רעננה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 00/ 307/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 198 לחוק
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 02/ 325/ 4סירוב לשימוש חורג ממגורים לבית ספר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 02/ 339/ 4סירוב להקלה בקו בניין אחורי
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 02/ 366/ 4דחיית התנגדות להרחבת דיור ולשיקום שכונות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 017/ 4סירוב מתן היתר למתקן תקשורת
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 03/ 048/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 03/ 082/ 4סירוב לתכנית המשנה קו בניין
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 144/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 180/ 4הוצאת היתר לא חוקי לבניין משרדים ומסחר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 03/ 200/ 4דחיית תכנית לתוספת יח"ד ואחוזי בנייה המותרים בהקמה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 654/ 4סירוב לשימוש חורג למשרד ייעוץ בבית מגורים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 03/ 715/ 4דחית בקשה להיתר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 1015/ 4התנגדות להיתר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 1016/ 4דחיית בקשה להיתר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 212/ 4החלטה ליתן היתר ליד שרה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 264-263/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לסטודיו פילאטיס במחסן
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 272/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 355/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 734/ 4דחיית התנגדות לבניית קוטג' הכולל הקלות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 740/ 4ערר על תנאים להיתר למגורים בעניין גובה וחנייה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 747/ 4דחיית התנגדות לתוספת בנייה לבית משותף
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 935/ 4ערר על חיוב בציפוי אבן
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 983/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לממכר דברי מאפה במבנה תעשייה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 04/ 990/ 4דחיית התנגדות לבמיית חדר על הגג
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 168/ 4דחיית בקשת הקלה של בליטת מרפסת
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 190/ 4סירוב לביטול חניה ובניית גדר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 210-202/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 219/ 4סירוב לתוספת בנייה בבית קיים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 220/ 4סירוב לאשר הקלות של קווי בניין, יח"ד וקומות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 229/ 4דחיית התנגדות להקלות של תוספת יח"ד ואחוזי בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 233/ 4דחייתה תנגדות להקלות ותוספות יח"ד ואחוזי בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 259/ 4סירוב שמוש חורג לממכר פרחים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 296/ 4סירוב היתר לבית בן 4 יח"ד
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 310/ 4דחיית התנגדות לבניה למגורים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 316/ 4ערר על תנאים להיתר בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 33/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 350/ 4ערר על קביעת מפלס 0.00
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 388/ 4סירוב הקלות לבריכה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 400/ 4סירוב שימוש חורג לאולם כנסים ואירועים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 418/ 4סירוב להצללה וקירוי חורף
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 422/ 4דחיית התנגדות למעלית
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 428/ 4דחיית התנגדות לשפוץ בית קיים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 431/ 4דחייתה תנגדות לתוספת ושינויים בבית קיים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 436/ 4סירוב לקירוי חניה ופרגולה והגבהת קירות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 533/ 4דחייתה תנגדות לבית מגורים הכולל בריכה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 536/ 4דחייתה תנגדות לבית גמורים הכולל בריכה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 540/ 4דחיית התנגדות לבית מגורים הכולל בריכה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 555/ 4סירוב לתוספת בניית פרגולה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 557/ 4סירוב לתוספת בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 85/ 4ערר על אישור שימוש חורג ממגורים לבי"ס
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 05/ 93/ 4סירוב לבית מגורים לבע"ח בקרקע חקלאית
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 166/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה תוספת ושינויים לבית פרטי
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 229/ 4דחיית התנגדות להיתר למוסך
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 281/ 4סירוב לתוספת ושינויים בדירה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 282/ 4סירוב לסככת חניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 06/ 419/ 4תוספת שטח עיקרי בקומה א'
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 428/ 4דחיית התנגדות לסגירת מרפסת ופרגולה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 446/ 4דחיית בקשה לתוספת בניה מרפסת
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 06/ 487/ 4דחיית בקשה להיתר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 012/ 4דחיית בקשה להקמת תחנת דלק
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 078/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג במרכז מסחרי כבי"ס לבנות בית יעקב
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 092/ 4דחיית בקשה להקמת בריכת שחייה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 154/ 4דחיית התנגדות לבקשה להיתר
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 195/ 4דחיית התנגדות להקלה בבית פרטי
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 199/ 4בקשה להיתר בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 07/ 240/ 4רע/ מק/ 441
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרע/ 07/ 241/ 4רע/מק/441
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 259/ 04אי מתן החלטה בבקשה לקבלת היתר בניה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 295/ 4דחיית התנגדות להריסה ובנית יח"ד + בריכת שחיה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 322/ 4תוספות לבית חד קומתי
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 07/ 421/ 4שינויים ותוספת לבית משותף
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 038/ 4התנגדות לשימוש חורג עבור 2 מסעדות
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 161/ 4התנגדות לשימוש חורג עבור גן ילדים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 164/ 4התנגדות לשימוש חורג ממסחר לתעשייה
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 171/ 4התנגדות לתוספת מעלית
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 254/ 4התנגדות לתוספת שינויים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 284/ 4התנגדות לתכנית רע/מק/448/ 1
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 316/ 4תוספת קומה + קומה חלקית תמא 38
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 375/ 4שינויים פרגולה בחצר גדר בן שכנים
מרכזרעננהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרע/ 08/ 433/ 4חיזוק בניין תוספת קומה תוספת 3 יח"ד