תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרוןישות כללית01/ המ/ 12בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית תמ"א/ 31/ א
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 14ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז ת. שד/ 90/ 18 כביש עוקף ג. ח"ן
מרכזדרום השרון, לב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר בתנאים ת. מח/ 84 דרך 551 מחלף הדרים
מרכזדרום השרוןישות כללית03/ המ/ 24בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תמ"א/ 31/ א 14
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות ת. שד/ מק/ 524/ 18 מושב חגור
מרכזדרום השרון, כפר סבאערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז במרכז לאשר את תכנית מח/ 162
מרכזדרום השרון, הוד השרון, כפר סבאישות כללית06/ המ/ 26סעיף 197(ב) לחוק תכניות מח/54/ג, מח/54/ד, מח/113 דרך 531
מרכזדרום השרוןישות כלליתג/ 22/ 41גן לאומי צור נתן מתוקף תוכנית שד/ 1000- להשלים
מרכזדרום השרון, ירחיבתוכניתגמ/ 104/ אירחיב04/08/1955
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגתוכניתגמ/ 119/ 2הרחבה.02/04/1959
מרכזדרום השרון, שדה חמדתוכניתגמ/ 130תוכנית גמ/ 13028/10/1958
מרכזדרום השרון, מגשימיםתוכניתגמ/ 433/ 1לערוך תכנית מסודרת להקמת מושב .10/07/1958
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהתוכניתגמ/ 470לא כלולה מטרה בתקנון10/03/1955
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתגמ/ 513רמות השבים10/03/1955
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתגמ/ 524לא צויינו מטרות בהוראות12/02/1959
מרכזדרום השרוןתוכניתגמ/ 562להקצות מגרשים לבניינים ציבוריים ולהקצות שטחים פרטיים פתוחים.07/03/1957
מרכזדרום השרוןתוכניתגמ/ 562/ 2לחלק את השטח לשלושה אזורים, מגורים א', חצי חקלאי וחקלאי.26/09/1963
מרכזדרום השרוןתוכניתגמ/ 578לבטל דרכים קיימות, להתוות דרכים חדשות, לבטל חלוקה קיימת21/07/1960
מרכזדרום השרון, צופיתתוכניתגמ/ 59/ 2להקים מדרשה לחנוך גבוה של פעילי מפלגת פועלי ארץ-ישראל04/07/1957
מרכזדרום השרון, גן חייםתוכניתגמ/ 594ביטול חלוקה קיימת, חלוקת השטח מחדש למגרשים חקלאיים, מסחרי.17/11/1960
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060172מפעל המים בע"מ
מרכזדרום השרוןבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060204אל על אגודה חקלאית שיתופית
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060238מגדלי הירקות ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20060384ורד רונית ואפרים שינויים בצורת המבנה
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100213רמות השבים - רח' התרנגול
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100494בית פרטי ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20100494/ אבית פרטי ברמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20110014רח' התרנגול רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתדרש/ 20120094תוספת בניה ברמות השבים
מרכזדרום השרון, נוה ירקערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש / 08/ 346 / 4תכנית מפורטת
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 02/ 308/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 02/ 309/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, ניריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 113/ 4ערר על דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזדרום השרון, ניריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 172/ 4ערר על התנגדות באופן חלקי לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 709/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בבית קפה
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 1025/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 311/ 4סירוב לדון בבקשה לתוספת סככה חקלאית
מרכזדרום השרון, שדה חמדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 347/ 4אי קיום דיון בתביעת פיצויים
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 349/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולרית
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 564/ 4דחיית התנגדות למכון רדייה של דבורים
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 621/ 4סירוב להאריך החלטה הדוחה התנגדות לשינויים
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 987/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 04/ 994/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 104/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 249/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 05/ 411/ 4ערר על מתן היתר למכון רדיית דבש
מרכזדרום השרון, מע"שערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 06/ 352/ 4ערר בקשר לתכנית
מרכזדרום השרון, נוה ירקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 06/ 432/ 4אי מתן החלטה בעניין פיצויים בעקבות אישור תמ"מ 21/3
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 267/ 4דחייה להיתר בניית חממה ומכולה לכלים חקלאיים
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 280/ 4דחיית בקשה עקרונית לאישור פתח יציאה לגג כשטח שירות
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 07/ 443/ 4הר/מק/290/ 10/כג
מרכזדרום השרון, גבעת השלשהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 07/ 475/ 4תכנית שד/462/ 10
מרכזדרום השרון, גת רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 496/ 4בקשה להיתר בניית בית מגורים+ 2 יח' דיור + בריכה
מרכזדרום השרון, ירקונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 502/ 4שימוש חורג לגן אירועים.
מרכזדרום השרון, גבעת ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 08/ 220/ 4התנגדות לבניית סככה
מרכזדרום השרון, שדה ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 08/ 233/ 4התנגדות לבניית לול
מרכזדרום השרון, ירקונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 10/ 022/ 4החלפת תורן קיים
מרכזדרום השרון, נוה ימיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 10/ 040/ 4שינויים במבנה קירור
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 10/ 132/ 4הקמת תחנת מעבר לפסולת
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 11/ 047/ 4שד/מק/17/111
מרכזדרום השרון, עדניםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 11/ 097/ 4תכנית שד/מק/11/91
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 11/ 156/ 4התנגדות להקמת תחנת תדלוק
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 11/ 374/ 4שימוש חורג
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 12/ 004/ 4תוכנית שד/מק/55/290
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 025/ 4הקמת אנטנה
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 026/ 4הקמת אנטנה
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 027/ 4הצבת אנטנה
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 033/ 4אנטנה
מרכזדרום השרון, עדניםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 12/ 103/ 4תוכנית שד/מק/91/9
מרכזדרום השרון, גני עםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 155/ 4היתר בניה
מרכזדרום השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 240/ 4הקמת אנטנה
מרכזדרום השרון, צופיתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהדש/ 2012/ 46/ 4תוכנית
מרכזדרום השרון, נוה ימיןבקשה ועדה מקומיתדשר/ 20100110שימוש חורג אחסנת ציוד כללי במבנה חקלאי קיים.
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 191/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 218/ 4דחיית התנגדות להיתר לבית פרטי הכולל הקלה באחוזי בנייה
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 03/ 219/ 4ערר על אישור תשריט חלוקה
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 97/ 011/ 4תביעת פיצויים
מרכזדרום השרון, רמות השביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהד/ 97/ 267/ 4תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030274בקשה להיתר בניה גוש 6453 חלקה 40 רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030275בקשה להיתר בניה גוש: 6453 חלקה 41 רמות השבים
מרכזדרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתהדר/ 20030284בקשה להיתר בניה גוש 6453 חלקה 36 רמות השבים
מרכזדרום השרון, אלישמעתוכניתהר/ 103הקמת קטע ממפעל המוביל הראשי. הסדרת זכויות16/10/1957
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 2020תכנית אב לכל תחום שפוט הוד השרון.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 1חלוקת השטח לאזורים20/08/1959
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10רמות השבים15/04/1970
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ארמות השבים11/01/1973
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ברמות השבים15/02/1973
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ גרמות השבים14/06/1979
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ דהארכת שלבי בצוע ל10- שנים .25/12/1989
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ הבריכות פרטיות- רמות השבים.17/07/1989
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ חרמות השבים פרטית+שילטון30/11/1995
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טרמות השבים30/11/1995
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ טזתוכנית הר/ 290/ 10/ טז27/01/2005
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ ירמות השבים פרטית14/07/1994
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יאתעלת ניקוז בש.פ.פ.28/07/1996
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יב.03/02/1998
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יג.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 10/ יט.
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 11רמות השבים18/09/1969
מרכזדרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 16רמות השבים17/07/1975