תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 30ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאישור תכנית מס' שד/ 1002/ 11 צור יגאל
מרכזמצפה אפק, באר יעקבישות כללית05/ המ/ 21בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מרכזמצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 24ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את ת. ממ/1/4102
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ 548/ 2בית דגן03/07/1988
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ 79/ 1בית דגן22/12/1977
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגז/ במ/ 2025עמק לוד28/10/1993
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתגמ/ 323/ 1תכנון מחדש של השטח הנ"ל ושינוי ברשת הדרכים12/02/1959
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 351/ 3לשנות יעוד חלק משטח למלאכה ותעשיה קלה לאזור חקלאי לבטל הדרכים.26/01/1961
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 351/ 5לשנות החלוקה לפי התכנית המצורפת.22/05/1963
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 452/ 1השלמה למגרש ציבורי,התווית דרכים.11/01/1962
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתגמ/ 512תכנון כולל05/01/1956
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534חילוק קרקע, הקצאה לבנני ציבור, שפ"פים,מסחר ותעשיה.09/12/1954
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 1לחלק את המגרש מס.584 למגרשי חצי חקלאות וחקלאות ולהקצות שטחים פרטיים פתוחים26/04/1956
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 10לחלק מחדש את אותם השטחים המופיעים בסעיף 6, לקבוע חלוקה חדשה של מגרשים.18/11/1965
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 12לחלק מחדש את השטחים; לקבוע חלוקה חדשה של מגרשים למשקי עזר; חצי חקלאי .11/02/1965
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 2הקמת ישוב בעל אופי כפרי בקרבת תל אביב, שיפורים ותיקנוים בכניסה לסביון.01/01/1959
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 3קביעת שטח לבית קברות + דרך גישה15/09/1960
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 7מטרת התכנית היא לחלק מחדש את אותם השטחים המופיעים בסעיף 6, לקבוע חלוקה חדש08/03/1962
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 8חלוקה מחדש של שטחים לאזור משקי עזר, חצי חקלאי, דרכים חדשות.15/11/1962
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתגמ/ 534/ 9לחלק מחדש את אותם השטחים המפורטים בסעיף מס' 2, לקבוע חלקוה חדשה.20/06/1963
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 569/ אתכנית מס' גמ/569א'14/12/1958
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 586התוויית דרך חדשה, קביעת אזור חקלאי29/11/1956
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתגמ/ 636לבטל חלוקה וחלק מדרך קיימת ולחלק השטח מחדש לאיזור חקלאי20/08/1959
מרכזמצפה אפק, סביוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 716/ 4סירוב לאישור שתי יח"ד נוספות
מרכזגזר, לוד, מצפה אפק, נס ציונה, רחובות, רמלהתוכניתמח/ 120הרחבת פרוזדור מסילת הברזל לוד - רחובות.31/10/1999
מרכזלוד, מצפה אפק, עמק לוד, רמלה, באר יעקבתוכניתמח/ 153כביש 44 ומחלפי רמלה צפון, ניר צבי.
מרכזגזר, מצפה אפק, נצר סרניתוכניתמח/ 170.14/07/2004
מרכזדרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביון, יהודתוכניתמח/ 19077/78
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, ניר צביתוכניתמח/ 198דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.
מרכזמצפה אפקתוכניתמח/ 218השפד"ן מרכז שרותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים.
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגןתוכניתמח/ 236מחלף שפירים על דרכים 1/412
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, משמר השבעהתוכניתמח/ 240כביש 412 מצומת בית דגן עד מחלף שפירים.
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתמח/ 254חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים21/10/2010
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתמח/ 262בריכת מים, תחנת שאיבת מים ורצועת תשתיות בגת רימון.04/01/2011
מרכזגזר, מודיעין-מכבים-רעות, מצפה אפק, נס ציונה, רמלהתוכניתמח/ 273מסילת ברזל ראשונים ענבה
מרכזדרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
מרכזדרום השרון, מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתמח/ 290יער צור נתן
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, ראשון לציוןתוכניתמח/ 302מחלף בית דגן (412/44)
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתמח/ 9סלילת כביש,הקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות,קירות וכן חפירה,מלוי והריסההכרוכרים01/10/1971
מרכזמצפה אפק, עמק לוד, ראשון לציוןתוכניתמח/ ד/ 103מחלף בית דגן (דרכים 412/44 ).
מרכזמצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 425חבור ביוב באר יעקב לרמלה -מט"א איילון.
מרכזמצפה אפק, גני תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 428תכנית אב לביוב 2000 גני תקוה.
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 448גני יהודה תכנית אב לביוב.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 469באר יעקב.תחנת שאיבה אזור תעשיה צפוני,קו סניקה ומאספ
מרכזגזר, מצפה אפק, באר יעקב, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 535רשת אסוף שפכים, נצר סירני באר יעקב.
מרכזמצפה אפק, בית דגןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 539תכנית כללית להקמת תחנת שאיבת שפכים, בית-דגן.
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 585סביון - גני יהודה, ת.שאיבה לביוב
מרכזמצפה אפק, גני תקוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 590גני-תקווה מכוני שאיבת שפכים "גנים", "דרך הים".
מרכזמצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 599ביוב סביון - מכון ביוב "הזית"
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 008/ 10תוכנית מס' ממ/10/00831/07/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10002כל מרחב תכנון מקומי המרכז19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10004/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים באזורי המגורים03/05/1985
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 10004/ 2הוראות בניה למרתפים לדירות צמודות קרקע, לישובים: באר יעקב,נחלת יהודה,גבעת שמו04/05/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10005קביעת הוראות בניה לקומת עמודים מפושלת בבתים משותפים.19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 10006קביעת הוראות בניה לקרוי חיצוני (גגון) בכניסות לבניני מגורים צמודי קרקע23/09/1987
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד.09/06/1983
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 6.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 7הקטנת קו בנין למסילת ברזל,לבריכת שחיה,ולפרגולה.הגדלת שטח מבנה עזר לבריכה,ומחסן
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 8הכשרת מצב קיים בתכנית ממ/ 1001, תוספת יחידת דיור ומדרגות חיצוניות.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ 9קביעת זכויות בניה בש.פ.פ בריכות שחיה, פרגולות וגדרות,הקטנת קו בנין לפסי רכבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ אלתת פתרון לנקוז דרך, קבלת שטח צבורי פתוח, הקטנת קיל דה סאק.05/01/1986
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ בקביעת הוראות משלימות לאזור מגורים א'.19/12/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ גגגון לכניסה למינימרקט במרכז מסחרי בבאר יעקב.28/04/1989
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1001/ דתוספת ללוח האזורים שבתכנית ממ / 1001 אזור מגורים א' מיוחד10/06/1993
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002ביעת שימושים באזור שהועד לרה תכנון, שינוי אזורים לאזורי מגורים,ציבור,ספורט .26/09/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 3הרחבת דירות קיימות,הקטנת קוי בנין לבניה קיימת ומוצעת,קביעת תנאים להתרי בניה09/09/1993
מרכזמצפה אפק, כוכב יאירתוכניתממ/ 1002/ 53יהודה צביבל - כוכב יאיר.28/04/2010
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 6/ 1יעוד שטח לדרך משולבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ 8שינוי יעוד שטח מבנה ציבור למגורים ב' ולדרך משולבת.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1002/ אבטול דרכים והתווית דרכים חדשות,קביעת אזורי מגורים א' וב' וחלוקת השטח למגרשים08/12/1988
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004קביעת אזורי מגורים,דרכים,שטחים לצרכי ציבור,חניה פרטית ציבורית,אחוד וחלוקה מחדש11/08/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004/ 2שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.08/08/1991
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1004/ 4הרחבת דירות מגורים,שינויי קווי בניין,שיפוץ חזית,תוספת שטחי שירות לכלל הדיירים19/12/2002
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1005שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים כפרי.05/01/1986
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1006שינוי יעוד אזור מגורים ב' ו-ג' לאזור ספורט ציבורי, פתיחת דרכים חדשות.01/11/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1007שנוי חלקי לתכנית המפורטת לאזור המושב05/11/1987
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1008התווית דרך,קביעת קווי בנין והוראות בניה.01/08/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1009הצרת ובטול דרכים, שינוי קוי בנין,קביעת הוראות בניה וחניה.10/03/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1012קביעת הוראות בניה מפורטת לאזור המגורים הכפרי.01/03/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1013שנוי יעוד מאזור מגורים ג', שטח צבורי פתוח ודרך לאזור מגורים א'.16/11/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1014שינוי יעוד22/11/1984
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016שנוי יעוד קרקע; חלוקת אזור מגורים א' למגרשי בניה.21/06/1985
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016/ 1שינוי קו בנין צדדי לבנין קיים עפ"י התשריט למשטח כניסה מוגבה ומקורה.13/02/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1016/ 2התווית שביל משולב.12/11/1992
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1020קביעת קוי בנין
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1023קביעת קוי בנין לבנינים קיימים וקביעת הוראות בניה.30/06/1985
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1024קביעת אזור מגורים ושטחו, קביעת מספר הקומות של בניני המגורים וקביעת מספר יח"ד03/07/1975
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1025קביעת אזור מסחרי משולב במגורים ושטחו;קביעת השימושים המותרים,קביעת מספר הקומות03/07/1975
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1052הקטנת קו בנין לחזית מ-7 מ' ל-3.5 מ' וקוי בנין צדדי מ-4 מ' ל-1 מ'03/07/1975
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1058קביעת שני בנינים נפרדים על כל אחת משתי החלקות.09/04/1981
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1088לקבוע קו צדדי
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130שטחים ציבוריים פתוחים, התווית דרכים חדשות ושטחים לחניה ציבורית.29/01/1981
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130/ 1בית כנסת וגן ילדים.13/12/1990
מרכזמצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 1130/ 2הסדרת חניה וגינה ציבורית בסמטת עין גנים.
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1132שנוי יעוד מאזור מושבים חקלאיים לאזור מגורים ב' ולאזור חקלאי.07/01/1982
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1132/ 2הקטנת קווי הבניין,הקטנת המרוח בין בתים נפרדים .28/03/1996
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1147קביעת קו בנין -0, הרחבת כבישים לצרכי חניה וביטול כביש והמרתו לשצ"פ.01/03/1984
מרכזמצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 1157שינוי בקו בניין לחצר משק
מרכזמצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1160לשנות את יעוד חלקות וחלקי חלקות מאזור חקלאי לשטח למוסדות ומגורים.07/02/1980
מרכזמצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 1170/ 4שינוי חלק מדרך לשטח לבניני ציבור עבור בית כנסת.14/05/1992