תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 16ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - הצ/ 0/ 1/ 3/ ג
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 8ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז - לדחות תכנית הצ/ 1/1/ 324/ א - אבן יהודה
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 1על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 2על סרוב תכנית הצ/ מק/ 1/ 1/ 294
מרכזלב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 33ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים ת. מח/ 84 כביש 551
מרכזדרום השרון, לב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר בתנאים ת. מח/ 84 דרך 551 מחלף הדרים
מרכזשרוניםישות כללית03/ המ/ 18ברשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית מח/54/ג הוד השרון
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 31ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 4/ 1/ 258 קדימה
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 4/1/ 258 קדימה
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחותאת ת.הצ/ 6/ 1/ 59
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחות ת. הצ/4/1/49/ו/1
מרכזלב השרון, שרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכזלדחות דרישה לשיפוי של100% ת. מח/123/א
מרכזלב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 21ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מרכז לדחות את תכנית מח/ 123/ א
מרכזעמק חפר, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 4ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים את ת. מח/ 137/ א
מרכזעמק חפר, שרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית מ. המרכז לדחות את תכנית מח/177
מרכזשרונים, צורן קדימהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 69ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את ת. הצ/84/1/4/ב
מרכזשרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 71ערר על החלטת ן. מחוזית מץ מרכז לדחות את ת. הצ/128/1/4/ג
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 210/1/5 תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 23ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את ת. הצ/210/1/5
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 38ערר על החלטת ו. מחוזית לתו"ב מחוז המרכז לדחות את ת. הצ/250/1/1/א
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 55על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכז לדחות את תכנית הצ/ 5/ 1/ 210 תלמונד
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ולקחש"פ06/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לסרב לתכנית הצ/מק/1/1/240/א תחנת תדלוק
מרכזשרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 6הצ/ 2/ 1/ 102/ ו שינוי מקרקע חקלאית לאזור מלאכה ותעשיה בכפר יונה
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 42החלטה על ועדה מחוזית מרכז לתכנית הצ/ 5/ 1/ 105/ א- "שרונים "
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית הצ/ 1/ 1/ 151- אבן יהודה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 38ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 5/ 1/ 247 - תל מונד
מרכזשרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 20ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 1/ 1/ 282/ א - תל צור פינס הדס
מרכזשרונים, כפר יונהערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 7ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 2/ 1/ 64/ א - כפר יונה
מרכזשרונים, כפר יונהתוכנית14/ 15/ 3תכנית שיכון ציבורי מס' 14/ 15/ 3 - כפר יונה
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 129חלוקת הקרקע לאזור חצי חקלאי,להתוית הדרכים, להקצות שטח צבורי פתוח.31/03/1955
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 29/ 1לצרכי ביטול חלוקה קיימת וקביעת אזור מגורים א', אזור מגורים ב', אזור חקלאות24/12/1959
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתגמ/ 38/ 1בטל דרך מס' 8. 2. לבטל חלק מהשטח הצבורי הפתוח 2.0 דונם בערך07/11/1957
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 43/ 2הפיכת איזור תעשיה קלה לאיזור מגורים.14/12/1958
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתגמ/ 54/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים למגרש בנין ציבור22/01/1959
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 549לאחד חלוקה קיימת, לחלק את השטח מחדש למגרשי מגורים, לבנין צבורי09/04/1959
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 552הרחבת דרך קיימת והתוית דרך חדשה לחבור נוה הדסה עם הכביש האזורי.30/01/1958
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתגמ/ 591חלוקת שטחים מחדש לחלוקת חקלאיות31/01/1957
מרכזשרונים, צורן קדימהתוכניתגמ/ 597להשוות דרכים חדשות כפי שמסומן בתכנית,להקצות שטחים פתוחים ומגרשים לבנינים צבורי24/07/1958
מרכזשרונים, כפר יונהתוכניתגמ/ 762/ הצ/ 56תכנית מפורטת מס' גמ/762+הצ/5619/11/1964
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתגמ/ תמ/ 27ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.22/08/1957
מרכזשרונים, כפר יונהישות כלליתהנ/ מר/ הצ/ 2 - 1/ 156אתר הנצחה לחללי הפיגוע בצומת בית ליד
מרכזשרוניםתוכניתהצ/ 0/ 1/ 12שמושים מותרים בשטחים ציבוריים פתוחים וזאת תוך מניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונד31/01/1983
מרכזשרוניםתוכניתהצ/ 0/ 1/ 3/ בקביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאי17/06/1993
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 1חלוקת חלקות לבנית בתי מגורים באזור הפיתוח והמגרשים לבניינים ציבוריים.17/06/1954
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 1/ 1התווית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים ושצ"פ,קביעת שטח לשב"צ וחזית מסחרית19/08/1971
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 100הוראות למרתפים באזור מגורים א' באבן יהודה.17/07/1989
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים29/08/1999
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101להחזיר ייעוד קרקע בחלקות 130 ו 131 לאזור חקלאי, לקבוע הוראות בניה13/07/1988
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ אבעלות פרטית+שלטון תל צור01/11/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ בתוספת זכויות ליציאה לגג+ חדר לדירות העליונות.29/05/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 101/ גתוספת זכויות:ליציאה לגג+חדר לדירות עליונות,למרפסת לדירות בקומה אמצעית מעל מחסנ
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 104.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 104/ א.24/03/2010
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 108שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור לבית אריזה לפרי הדר, שינוי יעוד מאזור מגורים א' ו29/10/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 109לשנות קווי בניין בבית מגורים קיים, לאפשר בניית קומה שנייה ותןספת לבית הקיים
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 11איחוד וחלוקת השטח וחלוקתו לאזור מגורים א'.25/03/1982
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 110בעלות פרטית - אבן יהודה11/08/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 112מחקלאי לש.צ.פ. לצורך למוד חקלאות במסגרת בית ספר בכר.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 113.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 114הרחבת דיור לכל הדירות בשכונת בן-גוריון עפ"י נספח הבינוי והתשריט המצורף.22/07/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 114/ אהרחבות בניה ומחסנים28/10/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 117אבן-יהודה29/03/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 118שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור לאיזור מגורים א', ולשטח ציבורי פתוח.27/08/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 119אבן יהודה07/06/1984
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 12בעלות פרטית.01/01/1981
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 122/ 6/ דאבן יהודה22/08/1985
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 122/ אקביעת זכויות בניה בבניני ציבור באבן יהודה.11/09/2012
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 123"הדר" משרד להובלה
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 124בעלות פרטית.17/12/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 126תחנת תדלוק12/11/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 126/ גשינוי יעוד של חלק מחלקה 34 מאזור חקלאי לאזור מסחרי לגן אירועים.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127אבן יהודה20/10/1994
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ א.
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ בשינוי יעוד מאזור בניני ציבור למגורים א' מיוחד23/10/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ גתוכנית הצ/ 1/ 1/ 127/ ג
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 127/ זאיחוד וחלוקה מחדש במגרשים 2175- 2181 ומגרש 2194 .בהתאם להוראות פרק ג'06/04/2003
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 128/ אפרטי - מוסד למפגרים. אבן-יהודה14/12/1995
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 130בעלות פרטית.28/07/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 137בעלות פרטית22/04/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 139"שרונים"06/06/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 150אזור התעשיה אבן יהודה.19/11/1992
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 151שינוי האזור החקלאי,הדרכים והשטח לבניני ציבור,הקיימים בתחום התכנית לאזור מגורים
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 152אבן יהודה. בעלות פרטית.16/07/1989
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153אבן יהודה16/11/1984
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ בבית כנסת13/12/1990
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ גתכנון כולל09/02/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 153/ דתוספת שטח בנייה01/03/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 154.שינוי תוואי שביל להולכי רגל.25/03/1993
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 3שינוי יעוד ממבני ציבור ושצ"פ למגורים א'03/08/2000
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 4שינוי יעוד חלק מאזור למגורים א' למגורים א' מיוחד. איחוד וחלוקה מחדש07/03/2002
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 158/ 6שינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2,הגדלת שטחים עקרי07/07/2005
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 16תוואי דרכים+ חלוקת מגרשים31/03/1986
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 160בעלות פרטית.08/08/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 166בעלות פרטית+שלטון12/12/1991
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ בבריכת שחיה20/11/1997
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ השנוי יעוד מש.ב.צ. פרטי למגורים א' מיוחד, מגרש ספורט.26/03/2009
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ ושינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומשטח ציבורי פתוח (שביל) לדרך15/04/2004
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ זשינוי יעוד שביל להולכי רגל למגורים ואחוד עם חלקות המגורים, הגדלת מס' יח"ד.10/03/2008
מרכזשרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 168בעלות פרטית16/05/1985