תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגלילית מחוז המרכזתוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכז26/03/1942
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתS/ 15תוכנית מנדטורית S/ 15 לצפון המחוז.29/01/1948
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתגמ/ 500תכנית מתאר גלילית למחוז המרכז תיקון ל R/6
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתד/ 229מאגר מס. א 88 - פלוגות18/07/1957
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתד/ 491מגבלות בניה באזור פלוגות20/05/1965
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתד/ 811צומת פלוגות-חקלאי.07/12/1972
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתהצ/ 8/ 1/ 5להסדיר את השמוש בקרקע על ידי יעוד שטחים למגורים, למסחר ומגורים,למסחר משולב02/12/1993
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1001ביר אל - סיכה24/05/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.12/03/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1003איבתאן.12/03/2001
מרכזגלילית מחוז המרכזתוכניתהר/ 291שיכון עולים16/11/1950
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 101.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 102.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 105העתקת כביש קטע כביש 4- כביש 40.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 108שינוי יעוד שטח חקלאי וחורש לכביש איזורי 5233 שיעקוף את קיבוץ החורשים.24/02/1998
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 112דרך מס' 1 מחלף בן-גוריון - מחלף לוד.19/09/2002
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 113רכבת פרברים: ת"א, פ"ת, הוד השרון, כ"ס, תוואי המסילה בקטע בין כביש מס' 4 ו09/11/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 114דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסם.01/09/1998
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 116ראש העין -חיבור מחלף אבן העזר לשכונות ותיקות.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 117פיתוח נופי בצידי הכביש.06/04/1997
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 123מחלף דרור.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 124התווית מסילת נען במפגש עם כביש 6.10/12/1998
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 125.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 125/ אמחלף בן שמן, צומת הדרכים 443-45.25/07/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 125/ במחלף גבעת כח, צומת הדרכים 444-461-6.14/05/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 125/ גמחלף קסם צומת הדרכים 444-5-6.05/09/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 126ליעד רצועה חדשה לדרך.26/04/1999
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 127קבוע הוראות לטיפול נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש.01/03/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 130נוף שעלבים
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 132דרך מס' 444 כוכב יאיר - טירה.31/12/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 133דרך מס' 444 צור נתן - טיבה דרום.21/12/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 134דרך מס' 444 טייבה דרום - שער אפרים.21/02/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 135מסילת ברזל למסוף הנוסעים בנתב"ג - קטע מחלף שפירים צפריה.19/09/2000
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 142ליעד רצועת מקרקעין לתחנת רכבת ולמסילת ברזל כפולה שתתפצל מן המסילה הקיימת07/03/2002
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 161.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 164מחלפון ראש העין צומת הדרכים 444 ו- 48330/09/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 165מחלפון עמישב - נחלים פת / 1255 / 28
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 218/ אמרכז שירותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים (השפד"ן) מתקן לטיפול תרמי.
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 277מתקן התפלה מי ים - אשדוד.05/08/2010
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 291מחנה צבאי וילהלמה
מרכזגלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 298תחנת כח נחל שורק
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 304שיקום שובר הגלים במבואות ים
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 41/ בדרך מס' 40 והתחברות לדרך מס' 46.
מרכזגזר, גלילית מחוז המרכז, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתמח/ 41/ ב/ 1דרך מס' 40, חיבור לדרך מס' 46.08/02/2005
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 48אדמות קיבוץ חצור03/06/1982
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 54/ בכביש 531 -רעננה,רמות השבים,כפר-סבא,הוד השרון דרום השרון.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 54/ גכביש 531 - רכבת תת קרקעית28/07/1996
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, פתח תקוה, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 57כביש מורשה- כפר קאסם, דרכים חקלאיות.05/06/1987
מרכזגלילית מחוז המרכז, דרום השרון, פתח תקוה, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 57/ אכביש מורשה כפר קאסם- דרכים חקלאיות
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 64דרך מס' 471 (כביש מכבית)24/05/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 64/ אדרך מס' 471 (כביש מכבית).29/04/2002
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 65נשר רמלה14/01/1993
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 65/ גמפעל המלט נשר רמלה.23/09/1999
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 72מחלף אבן העזר (ראש העין)13/05/1997
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 74כביש 431 עבר לתממ/ 3/ 6 א - או/ב או/ג או/ ד.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 75קו מים 4 לירושלים24/12/2009
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 80/ אמכון טיפול בשפכים (מתקני ביוב) למאגר קולחים .
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 83פירסום לפי סעיף 77 לחוק.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 85שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך אזורית 4313.21/11/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 85/ אכביש עוקף באר יעקב.24/07/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 87דרך מס' 44 / 40 מחלף "רמלוד"09/01/1997
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 89פרויקט "ארץ אחרת" ביער החורשים.23/02/1995
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 90אזור תעסוקה מטרופולני משני - רג"מ30/06/1999
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 97קו דלק אשדוד - תה"כ גזר.24/05/2001
מרכזגלילית מחוז המרכז, זמורה, שורקותתוכניתמח/ 97/ אקביעת הוראות וסייגים להטמנת קו דלק 10 אשדוד נען17/05/1998
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 413קו מחבר שפכי יבנה למט"ש אשדוד.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 416בקשה להיתר בניה של M2
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 438שטח אדמה למאגר קולחין - מכון טיהור שפד"ן
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 439אגני קולחין לצורכי מחקר.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 457הקמת מערך צנרת ימית למתקן ההתפלה בפלמחים.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 468מתקן סחיטה והסמכה לבוצה של השפד"ן.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 471מתקן ליפודן בשפדן - ראשל"צ.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 476מט"ש קולחי השרון, שדרוג והרחבה.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 498מכון טיהור שפד"ן, גדר בהיקף מתקן.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 501קו הולכת שפכים איילון.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 515מרכז מבקרים בשפד"ן.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 515/ אשפ"דן ראשל"צ - קירוי מרפסת במרכז המבקרים.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 523היתר עבור מיקום קארוונים ומכולות באתר שפד"ן.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 524הקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמא/ 36.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 542השפד"ן, אגני שיקוע ראשוני.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 544תכנית אב לביוב אורנית.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 549חיבור שפכי אריאל ברקן וישובי הסביבה לשפד"ן.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 551איגוד ערים דן (ביוב) לשיקום קו U
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 555שפכי גוש דן - הקמת מתקן לטיפוך בבוצה בשיטת N-VIRO
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 564שידרוג קו "Q"
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 573מ.ט.ש איילון - שדרוג והרחבת המ.ט.ש.
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 574מסוף תמלחות שפד"ן - היתר בניה
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 579גאולת הירקון, מפעל ה"ליבה"
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 580דיג'סטורים לבוצה בשפד"ן, פרויקט המעכלים.
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 580/ אמעכלים אנאירוביים לבוצה בשפד"ן
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 584מערכת סולרית בשפד"ן (תאים פוטו וולטאים)
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 588קו מי תמלחות קבוצת יבנה
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 594חבור ביוב כפר אורנים מתתיהו חשמונאים למודיעין
מרכזגלילית מחוז המרכזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 05/ 185/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 05/ 186/ 4דחיית תביעות פיצויים לפי ס 197
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 05/ 333/ 4ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 05/ 343/ 4ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
מרכזגלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמר/ 06/ 435/ 4דחיית בקשה להיתר לשימוש חורג לתחנת דלק בפני ועדה מחוזית מרכז
מרכזגלילית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2006/ 1הגשת גמישויות בדיעבד בתוואי דרומי