תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 24בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 62בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 350/ א/ בת ים
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 65בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית ד/ ח/ בי/ 352/ א/ בת ים
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 69בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית בי/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 73בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית חד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 74בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ ד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 75בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית ח/ ד/ 237/ ב/ בי/ ד/ 352/ א
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 81בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 82בקשה להארכת מועד ס.197(ב) לתכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 85בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכניתבי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית02/ המ/ 87בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית03/ המ/ 34בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב)
תל-אביבבת יםישות כללית03/ המ/ 35בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת.בי/ 352א
תל-אביבבת יםישות כללית03/ המ/ 36בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
תל-אביבבת יםישות כללית05/ המ/ 4הארכת מועד להגשתת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית בי/ 352
תל-אביבבת יםישות כללית05/ המ/ 72בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת .בי/352
תל-אביבבת יםישות כללית10/ המ/ 3בקשה להארכת מועד לתכנית בי/ 325
תל-אביבבת יםנושא24/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת תהילת משה
תל-אביבבת יםנושא26/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין אמונה
תל-אביבבת יםנושא28/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת ויצ"ו
תל-אביבבת יםנושא31/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת-ים לבין עמותת אורות התורה
תל-אביבבת יםנושא33/ 34/ 55בקשה הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת מוסדות באבוב קדושת ציון
תל-אביבבת יםנושא34/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת ישיבת כולל אברכים בית יעקב
תל-אביבבת יםנושא35/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת מוסדות באבוב קדושת ציון
תל-אביבבת יםנושא36/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת אנוש רח' בלפור 97 בבת ים
תל-אביבבת יםנושא39/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת נעמ"ת
תל-אביבבת יםנושא40/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין המועצה הדתית
תל-אביבבת יםנושא42/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת היכל המצוות
תל-אביבבת יםבקשה ועדה מקומית488/ 89/ 7חוף האופנועים
תל-אביבבת יםישות כללית489/ 89/ 7שינוי שלביות ברח' השומר ורח' גוש עציון
תל-אביבבת יםבקשה ועדה מקומית490/ 89/ 7תוספת מחסן, בניה על הגג ושינויים בפרגולה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאאב/ שבילי/ אופנייםתכנית אב לדרכי אופניים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 01/ 5467ערר על סרוב מתן היתר להקמת תחנת דלק.
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 01/ 5508דחיית התנגדות לבקשה לתוספת בנייה בדירה קיימת.
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5030קבלת התנגדות בחלקה ומתן היתר בתנאים לתוספת בנייה
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5053סרוב מתן היתר להתקנת מעלון חיצוני
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5083מתן היתר בתנאים להקמת מבנה בן 8 קומות מעל קומת עמודים מפולשת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5084מתן היתר בתנאים לשינוי בגובה משתנה לגדר
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבי/ 02/ 5190דחיית התנגדות לאישור תוכנית בי/2/364
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5214דחיית התנגדות לשימוש חלקי במבנה למקבץ לדיור לקשיש
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5276תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5277תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5336דחיית התנגדות לתוספת בנייה על הגג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5345דחיית התנגדות להקמת מבנה מסחרי
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5357ערר על אי מתן החלטה בבקשה חוזרת להיתר בנייה
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5359דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5363דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5368דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5369דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5370דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5371דחיית התנגדות להקמת אנטנות באזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5372דחיית התנגדות להקמת אנטנות בקרבת אזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5373דחיית התנגדות להקמת אנטנות באזור מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5376סרוב מתן היתר להעמדת כסאות ושולחנות למסעדה
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5381סרוב מתן היתר להריסת גגון קיים בתחנת דלק
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5062קבלת התנגדויות בחלקן למתן אישור הקמת מבנה
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5073סירוב מתן היתר לתוספת בנייה למזנון קיים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5134קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לפרגולות
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5187דחיית התנגדויות ומתן היתר להקמת מבנה מגורים חדש
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5245סירוב להיתר להתקנת תורן תקשורת ואנטנות על גג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5334תביעת פיצויים בגין תכנית ב/ מק/ 407
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5387סירוב מתן היתר להצבת אנטנת תקשורת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5407דחיית התנגדויות לתוספת בנייה של 3 חדרים על הגג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5420דחיית התנגדויות לתוספת בנייה של 3 חדרים על הגג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5421מתן היתר בתנאים להקמת 2 בנייני מגורים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 03/ 5713תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51049התנגדות להיתר לבניה בקומה א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51169התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למועדון באולינג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51851התנגדות לתוספת בניה לדירה קיימת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51868התנגדות להיתר לבנייה קיימת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51965התנגדות למתן היתר בתנאים להקמת בניין מגורים בן 5 קומות
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 51975היתר למחסן ומוסך קיים בקומת קרקע
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 52095-52060תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 52099תביעת פיצויים בגין תוכנית בי/352 א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 52361ערר על פיצויים בגין תכנית קובעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 52390תביעת פיצויים עקב אישור תוכנית בי/352 א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 52543-52485תביעת פיצויים בגין תוכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 04/ 5523-5453תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5052בקשה למתן היתר להתקנת אנטנה סלולרית מעל לגג קיים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5142התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים והקמת חדש בן 5 קומות +פנטהאוז
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5182התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים והקמת חדש בן 5 קומות+פנטהאוז
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5183התנגדות למתן היתר להריסת מבנה קיים והקמת חדש בן 5 קומות+פנטהוז
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבי/ 05/ 5232התנגדות למתן תוקף לתוכנית בי/ מק/ 439 תחנת דלק
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5241בקשה למתן היתר להקמת חדר על הגג
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5251פיצויים בגין אישור תוכנית בי/ 352 / א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5252התנגדות לשמוש בקומת מדרון במקום מועדון חוגים ומרפאה לשמוש דיירי הבית בלבד
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5276תביעת פיצויים בגין אישור תוכנית בי/ 352 / א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5284התנגדות להקמת 2 חדרים על הגג ל-2 דירות קיימות+שינויים+שיפוץ מקלט קיים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבי/ 05/ 5302שנוי יעד ממרכז עסקים לתחנת דלק סוג ב'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5313פיצויים+אי מתן החלטה בי/352/א'
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבי/ 05/ 5321בקשה להיתר לתוכנית בי/413
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5348פיצויים בגין אישור תוכנית בי/352 /א' + אי מתן החלטה
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5426התנגדות לתוספת נישה לאשפה בחזית הבנין
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5461התנגדות לבניית מרתף לצורך מועדון משותף לרווחת דיירי הבניין
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5471פיצויים בגין תכנית נתיבי איילון בי/ 532/ א
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5548תביעת פיצויים בגין תכנית בי/ פצ/ 352
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5549התנגדות לתוספת בניה בקומה א' ושינויים פנימיים
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 05/ 5605התנגדות להקמת מבנה בן 6 קומות
תל-אביבבת יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 06/ 5055התנגדות למקווה