תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 38ערר על החלטת הו. המחוזית ת"א לאשר את תממ/ 320 - השוק הסיטונאי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 73קא/ 337 הרחבת רמת אפעל
תל-אביבקרית אונו, רמת גןישות כללית05/ המ/ 31בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
תל-אביבקרית אונו, רמת גןישות כללית05/ המ/ 73בקשה להארכת מועד לפי ס' 197 (ב)- תכנית מתא/ 16 כביש מכבית
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 76ערר על החלטת הועדה המחוזית תל-אביב לתכנית רג/ 1302 - התחדשות עירונית
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 64ערר על החלטת ו. מחוזית ת"א לתכנית קא/ 305 - מתחם תעסוקה כפר אז"ר
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 25ערר על החלטת ועדה מחוזית תל אביב בתכנית רג/ 1345 - "בית גרונר"
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 49ערר על החלטה ועדת מחוזית תל-אביב בתכנית רג/ 1495 - החלפת שטחים
תל-אביברמת גןישות כללית10/ המ/ 12בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית רג/ 1124/ א'
תל-אביברמת גןישות כללית10/ המ/ 19בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, רג/ 1206
תל-אביברמת גןנושא108/ 34/ 51בקשה לאישור חוזה בין עיריית ר"ג לבין מרכז ר"ג לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 16ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א בתכנית רג/ 1213/ 1 - גן ושימור מועצת פועלים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 39ערר על החלטה ועדה מחוזית ת"א לתכנית רג/ 1050/ ג - ארלוזרוב, מעלה הציפורים
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 45ערר על החלטה ועדה מחוזית תל-אביב לתכנית רג/ 1213/ 1 - בית מועצה הפועלים
תל-אביברמת גןנושא126/ 26/ 51בקשה לאשור הסכם מיום 13.09.05 בין עיירית רמת גן לבין ניציבים נכסים וציוד בע"מ
תל-אביברמת גןנושא133/ 26/ 51אישור חוזה בין עיריית רמת גן לבין מרכז יום לקשיש באזור המרכז
תל-אביברמת גןנושא143/ 26/ 51אישור הסכם בין עיריית רמת גן לבין המוזיאון לאומנות ישראלית
תל-אביברמת גןנושא145/ 26/ 51הסכם שכירות בין עיריית רמת גן לבין קקאו סנטר
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותבקשה ועדה מקומית195/ 82/ 7מוסד תשושים במרכז משען
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותבקשה ועדה מקומית196/ 82/ 7בקשה להיתר לתוספת במתחם משטרת ישראל - משטרת מסובים גוש - 6232 חלקה - 41
תל-אביברמת גן, כפר אז"רבקשה ועדה מקומית197/ 82/ 7שימוש חורג בקרקע חקלאית
תל-אביברמת גן, כפר אז"רבקשה ועדה מקומית198/ 82/ 7בקשה להיתר למחסן ומשרד - "השעמון" בע"מ
תל-אביברמת גן, רמת אפעלבקשה ועדה מקומית199/ 82/ 7אישור הצבת מבנה יביל במתחם משטרת מסובים
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית848/ 86/ 7מרכז ספורט הרכיבה בפארק הלאומי
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית850/ 86/ 7תחנת דלק סונול מכבים
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית851/ 86/ 7הפקעה לצורך הרחבת דרך
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית853/ 86/ 7מתחם אבנעל - שינוי שלביות ביצוע
תל-אביברמת גןנושא855/ 86/ 7הסכמת הוועדה המחוזית עפ"י תכנית רג/ 340/ ג/ 18
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית856/ 86/ 7צומת מסובים - תחנת דלק
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית857/ 86/ 7בקשה לתוספת שטח בית כנסת- הבילויים 44 ב' ר"ג
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית858/ 86/ 7תוספת שטח בבית כנסת קיים
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית859/ 86/ 7בית כנסת לעדה המרוקאית
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית862/ 86/ 7הקטנת תקן חניה- רח' נרדימון 4 רמת גן
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית866/ 86/ 7בקשה לבניה בשצ"פ בתחום הספארי רמת גן- רג/ 340
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית867/ 86/ 7בקשה לבניה בשצ"פ בתחום הספארי רמת גן- רג/ 340
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית868/ 86/ 7סטיה מהוראות תקן חניה - עציון 8א'
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית869/ 86/ 7סטיה מהוראות תקן חניה - בן גוריון 134
תל-אביברמת גןבקשה ועדה מקומית870/ 86/ 7הקטנת תקן חניה- רח' נגבה 59 רמת גן
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאאב/ מתקן/ פסולת/ מחוזיתתכנית אב למתקני קצה לפסולת אורגנית
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאאב/ שבילי/ אופנייםתכנית אב לדרכי אופניים
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזורנושאבניה ירוקהבניה ירוקה - מסמך מדיניות
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 03/ 5324-5298תביעת פיצויים בגין תכנית 380א'
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 92037תביעה לפיצויים לפי סעיף 197
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 09/ 95020ערר לפי סעיף 198 (ד)
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, הרצליה, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאהסדרת מרחבי תכנוןהסדרת מרחבי תכנון
תל-אביבבני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפונושא הסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע והרשויות ההסכם בין נת"ע לרשויות המקומיות
תל-אביברמת גןתוכניתח/ 95תכנית מס' ח/9523/10/1969
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאחניהמדיניות תכנון חניה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים
תל-אביברמת גןתוכניתיג/ 344תכינת מס' י"ג 34429/08/1968
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמדיניות הכשרת עבירות בניהמדיניות הכשרת עבירות בניה
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהונושאמחוז-תל-אביב(7)כיבוי אש
תל-אביברמת גןתוכניתממ/ 970"בר אילן"
תל-אביבבני ברק, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאמסמך עקרונותמסמך עקרונות לתכנון אזורים בנויים הגובלים בתכנית למרחב נחל הירקון
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתמק/ תממ/ 25שינוי בקו בנין לבריכה וקביעתו על פי מצב הבניה בפועל.04/09/2002
תל-אביברמת גןתוכניתמתא/ 115תכנית מס' מת"א/15-106/09/1987
תל-אביבקרית אונו, רמת גןתוכניתמתא/ 16דרך מס' 471 (כביש מכבית)30/12/2001
תל-אביבבני ברק, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתמתא/ 18/ אשידרוג דרך מס' 4
תל-אביברמת גןתוכניתמתא/ 6/ אתכנית מס' מתא/6-א07/03/1976
תל-אביברמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5099תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5177סרובמתן היתר לתוספת לבית מגורים חד משפחתי.
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 02/ 5258דחיית התנגדות בחלקה להתקנת 2 מנועים למערכת מיזוג אויר
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5189סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת מחסן בדירת גג
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5446היתר לקירוי עבור מסעדה
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 03/ 5791התנגדות לשינויים לצורך בניית מקווה במרתף בית כנסת
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהקא/ 05/ 5353התנגדות לתוכנית קא/מק/97 שנוי לתממ 314 - האלה 3
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5343בקשה לתיקון טופס 4
תל-אביברמת גן, כפר אז"רערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 06/ 5351בקשה למחסן בשטח חקלאי
תל-אביברמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםקא/ 07/ 5104בקשה למתן היתר למבנה מסחרי בדיעבד
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 298/ אכביש 4612- קטע כביש שבין תכנית רג/ 1004/ א לדרך מס' 461
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305מתחם תעסוקה -כפר אז"ר25/11/2010
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ 305/ מחאזור תעסוקה כפר אז"ר
תל-אביברמת גןתוכניתקא/ 335דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה03/09/2009
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 337הרחבת רמת אפעל23/06/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 347/ מחהגדלת השטחיםהעיקריים
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 356תחנת שאיבה לביוב-M-103/11/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 367אתר הנצחה בשצ"פ30/04/2007
תל-אביברמת גן, אפעל בית אבותתוכניתקא/ 368בית אבות אפעל30/11/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 370מגורים -הגדלת שטחיים עיקריים23/05/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 373/ מחהרחבת רמת אפעל30/04/2006
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 104רח' צה"ל 1419/09/2005
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 105שינוי הוראות תכנית מתאר תקפה בנושא הנחיות עיצוב אדריכלי - אלומות 15 רמת אפעל19/02/2006
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 107שינוי קו בנין ברח' הרימון 10 רמת אפעל13/11/2005
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 108רח' צה"ל 416/08/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 110הסדרת חריגות בניה במגרש בכפר אז"ר
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 112הסדרת חריגות בניה במגרש בכפר אז"ר10/09/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 119רח' מחולה07/06/2006
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 124רח' צה"ל 2409/05/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 125הסדרת הבניה ברחוב צה"ל 1902/10/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 130רח' האשל 220/07/2006
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 133משק 62 כפר אז"ר19/11/2007
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 134רח' הפלמ"ח 923/08/2006
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 152שינוי קווי בנין למבנה, לפרגולה ולבריכת שחיה בכפר אז"ר - להסדרת חריגות בניה28/05/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 158שינוי קו בנין ושטחים לפרגולה ברמת אפעל05/07/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 161הרחבת דיור שד' הארזים 38 רמת אפעל10/09/2007
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 170היתר בניה
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 175מתן אפשרות לכניסה חיצונית למרתף ברח' השקד 628/05/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 180הסדרת חריגות בניה ברח' ההגנה 1809/11/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 181הסדרת הבניה ברח' הנח"ל 316/06/2008
תל-אביברמת גן, כפר אז"רתוכניתקא/ מק/ 182הסדרת חריגות הבניה ברח' צה"ל 705/08/2008
תל-אביברמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ מק/ 184הסדרת חריגות הבניה ברח' נבטים 607/10/2008