תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 10שטח למוסדות ציבור09/07/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 12קרית חינוך שכונת בן-גוריון02/06/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 13הוראות לבניית מחסנים - אופקים- (מספר קודם 23/ מק/ 2007)13/03/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 14הגדלת שטח לבנייני משק (חוות סוסים)27/11/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 15שכונת המרכז אופקים03/07/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 16הרחבת מפעל טרקוטה- אזור התעשיה אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 17איצטדיון עירוני אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 18קרית ספורט - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 19מפעל ופג'ט אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקים23/10/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 20גבולות תכנית מתאר אופקים - הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיפים 77-78 לחוק
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 21תכנית מתאר אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן29/11/2009
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 23תחנת תדלוק בני יוסף
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 24מתחם תחנת רכבת אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 25מפעל ופרג'ט אופקים09/08/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 3תכנית מיתאר - מרכז היישוב06/08/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 4שינוי לתכנית מיתאר - מרכז אופקים02/09/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 6מגרש 17 (מאפיית עזתה)28/05/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 7שינוי לתכנית מתאר - מגרש 22 -אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרח09/09/1999
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 1רחוב הפלמ"ח - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 10יעוד של 10 מגרשים בניה נמוכה - אופקים08/11/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101אזור תעשיה
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101/ אשינוי הנחיות בניה מגרש ס / 410/12/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 101/ בהרחבת מבנה מסחרי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 103חלוקת שטח חלקה ושינוי בהנחיות בניה16/01/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 104שינוי מאזור מגורים א' לבניני ציבור ומסחר וחזית מסחרית באזור מגורים א'11/06/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 107מגרש 3 רח' הרצל ליד פינת הנשיא10/08/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 108שינוי לתכנית מפורטת - אולם ספורט18/05/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 109שינוי לתכנית מפורטת - הקמת מרכז מסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 110שינוי לתכנית מפורטת - נווה אופקים - אזור משולב (תעשיה+מסחר)01/02/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 111שינוי לתכנית מפורטת - הקמת בית אבות -רח' קיבוץ גלויות.15/02/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 112הקמת שטח לבנייני ציבור, שטח מוסד והקמת אזור מגורים21/07/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 113שינוי לתכנית מפורטת - מתחם 1 (חלק) רחוב הרצל01/11/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 114שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אופקים29/07/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 115שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - רח' הרצל
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 117שינוי לתכנית מפורטת - שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח ציבורי פתוח
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 12שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים05/10/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 120שינוי בקוי בנין + קולונדה על מנת לאפשר הקמת מרכזון מסחרי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 122הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויות10/05/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 123בניית 14 קוטג'ים30/06/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 124שינוי חלק ממגרש לאזור מסחרי ומגורים09/05/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 125תוספת זכויות בניה למגרש המיועד לתעשיה ומלאכה04/02/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 126שכונות ותיקות - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 127אזור תעשיה - אופקים01/08/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 128בית ספר מורשה ובית ספר הגבעה18/02/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 129בית אשלים - אופקים15/04/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 13שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים04/01/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 130הרחבת מפעל קיים - מובילי צפון הנגב - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 131מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים24/01/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 132שכונת רמב"ם - רחוב הרצל - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 133אזור מלאכה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 134תוספת קומה למבנה מסחרי רחוב הרצל פינת ז'בוטינסקי - אופקים21/07/2008
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 136רחוב הרצל 686 אופקים26/09/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 14בית ספר מיוחד ודרך גישה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 15בית ספר יסודי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 16מוסדות ציבור - בית ספר ומועדוני נוער - אופקים06/02/1969
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 17יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת וש.צ.פ. - אפקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 18שינוי יעוד מאזור ממגורים א' לדרכים ומסחר - אופקים19/06/1977
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 19יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים27/08/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד לבתי מגורים 4 קומות ושטח ציבורי פתוח28/04/1974
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 20יעוד שטחים לבנייני ציבור - אפקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 21יעוד שטח לבתי מגורים , למוסדות ציבור, מסחר, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים22/05/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 22שיכון ציבורי08/02/1978
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 23בנק הפועלים - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 26אזור מלאכה - אופקים07/10/1976
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 27חלוקת שטחים למלאכה, מרכז מסחר ושירותי ציבור - אופקים16/08/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 28אזור התעשיה - אופקים24/11/1974
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 3שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לדרכים ומסחר - אופקים07/10/1976
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 3/ אשינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי ואזור מגורים א' משולב - אופקים22/10/1989
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 30שטח למוסדות ציבור - אופקים25/12/1969
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 34שינוי יעוד לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח למוסדר ציבורי, מעון יולדים - אופקים18/08/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 36שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח מסחרי וחניה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 39שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למססחר ומגורים - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 4יעוד שטח לבתי מגורים א', שטח מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתלוח, דרכים וחניות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 40יעוד שטחים לבנייני ציבור - אופקים08/11/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 41שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למוסד ציבורי - אופקים08/11/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 42שינוי קוי בניין וגובה מבנה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 43אזור מלאכה ותעשיה "יהלומי עוז"27/04/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 43/ אשינוי בהנחיות בניה - שינוי קו בנין אחורי
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 44/ אמגורים רווי רח' קיבוץ גלויות28/05/1973
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 45יעוד שטח למגורים - אופקים13/12/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 47שינוי באחוזי בניה באזור תעשיה אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 48רחוב הנשיא - אופקים22/07/1982
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 49שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח ציבורי - אופקים12/02/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 5יעוד לבתי מגורים וש.צ.פ - אופקים27/03/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 50קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי - אזורתעשיה ומלאכה - אופקים12/02/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 51שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 52תחנת תידלוק פז - אופקים27/08/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 54/ אהודעה לפי סעיף 77 ו- 78 לחוק
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 55תכנון מחדש של מרכז אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 56שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת ל- 2 קומות - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 57שינוי יעוד מאזור מגורים א' לקטג' - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 58שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח ציבורי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 6רחוב קדש פינת עוזיאל - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 60רחוב ז'בוטינסקי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 62שינוי באחוזי ביה - תוספת למבנהקיים - רחוב הנשיא פינת הרצל - אופקים25/08/1983
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 63שינוי בקו בניין - אזור תעשיה - אופקים