תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםמיתרתוכנית11/ 02/ 206מיתר06/05/1982
דרוםמיתרתוכנית11/ 03/ 121שכ' מגורים: מספר התוכנית שונה ל:113/03/14.13/10/1983
דרוםמיתרתוכנית11/ 03/ 126מיתר, מרכז הישוב17/03/1983
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
דרוםמיתרערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 12ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 15/ 02/ 107 - ישוב פרברי חירן
דרוםמיתרתוכנית14/ 02/ 112/ 1מיתר23/06/1985
דרוםמיתרתוכנית14/ 02/ 112/ 2מיתר28/01/1988
דרוםמיתרתוכנית14/ 02/ 112/ 3מיתר07/03/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113מספרה החדש של תוכנית 121/03/1113/10/1983
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 1מיתר30/01/1986
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 10קבולות לשטחי שירות מסוימים06/09/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 11שינוי קווי בנין11/05/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 12קביעת קו בנין וכניסה לחניה11/05/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 13שינוי קו בנין09/02/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 15שינוי קו בנין13/02/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 16שינוי קו בנין07/03/1988
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 17קביעת גובה בנינים07/03/1988
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 18פרגולות וןסככות באזור מגורים א'24/03/1988
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 2מיתר, שלב ב'22/08/1985
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 20מיתר, שלב א'12/06/1988
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 21שינוי קו בנין30/07/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 22קביעת קו בנין31/05/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 24מחסנים ושככות רכב17/07/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 3שינוי קוי בנין27/02/1986
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 4שינוי קו בנין ומיקום סככת רכב30/01/1986
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 5שינוי קו בנין31/03/1986
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 6קביעת קו בנין03/11/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 7שינוי קו בנין חזיתי03/11/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 8איחוד מגרשים דו משפחתיים למגרש אחד27/11/1986
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 113/ 9הגדרת קבולות לשטחי שירות29/01/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 114/ 1מרכז מיתר26/02/1987
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 114/ 2מיתר, מרכז הישוב, מרכז אזרחי29/09/1989
דרוםמיתרתוכנית14/ 03/ 115מיתר01/03/1988
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101תכנית מתאר מיתר06/05/1982
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 1מיתר - שלב ב'23/06/1985
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 10כביש גישה דרומי למיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 11מתחם דיור מוגן - מיתר08/06/2005
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 13מגרש כדורגל - מיתר27/11/2007
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 14שכונת הכלניות מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 15שכונות דרומיות מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 2ביוב מיתר28/01/1988
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי (שירותי דרך) מיתר07/03/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 4בית עלמין - מיתר10/06/1990
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 6שינוי לתכנית מתאר - שכונה חדשה19/12/1996
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 7הגדלת שכונת רבין ע"י תוספת 88 מגרשים03/02/2000
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 8מיתר שלב ד' - הקמת שכונת מגורים08/02/2001
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 101/ 9תכנית מיתאר מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 106אתר לסילוק פסולת יבשה מיתר11/11/2008
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
דרוםמיתרתוכנית15/ 02/ 108חממות ובתי צמיחה אזור מיתר14/06/2011
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102תכנית מפורטת - מיתר22/08/1985
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 1שלב א' - מיתר30/01/1986
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 10שינוי בהנחיות בניה - הגדרת אחוזי בניה למבני עזר - שלב א' - מיתר06/09/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 11שינוי בקו בניין צדדי מערבי ומזרחי - מיתר שלב א'11/05/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 12שינוי קו בניין - מגרש 6086 - שלב ב' - מיתר - לצורך כניסה לחניה11/05/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 13שינוי בקו בניין צדדי - מגרש 5037 - מיתר14/07/1988
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 15שינוי בקו בניין קדמי - מגרש 3195 - מיתר29/06/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 2מיתר - שלב ב'22/08/1985
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 20שינוי יעוד מאזור מגורים למבנה ציבור (מקלט) - מיתר14/07/1988
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 21שינוי קו בניין צדדי - מיתר30/07/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 22שינוי קו בניין עורפי - מגרש 2025 - מיתר31/03/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 24שינוי בהנחיות בניה - מחסנים וסככות רכב - מיתר31/12/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 26שינוי הנחיות בניה שלב א' וב'24/12/1992
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח ציבורי פתוח.01/11/1993
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 29מגרש 507721/09/1995
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 3שינוי בקו בניין - מגרש 3092 - מיתר27/02/1986
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 32יעוד שטח למקלטים ציבוריים ושצ"פ
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 33שינוי בקוי בנין לחניה ושינוי יחס בין שטחי שרות12/03/2001
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 35מגרש 5089 - שטח למקלט מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 36בריכת שחיה פרטית - מגרש 4029 - מיתר30/04/2007
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 37בית כנסת ע''ש הרשטיק מיתר30/01/2007
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 4מגרש 3036 - מיתר30/01/1986
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 5שינוי בקו בניין צדדי - מגרש 2027 - מיתר31/03/1986
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 6שינוי בקו בניין למקלט קרקעי של בית כנסת בחזית לשביל ציבורי30/10/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 7שינוי קו בנין מגרש 3191 - מיתר30/11/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 8תיקון בתקנון על ידי תוספת הערה לסעיף ד' שלב ב' - מיתר27/11/1986
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 9שינוי בהנחיות בניה לגבי מבנה עזר - מיתר - שלב ב'29/10/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 103מרכז מיתר17/03/1983
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 103/ 1חלק ממרכז מיתר26/02/1987
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 103/ 2מרכז מיתר29/09/1989
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 103/ 4מרכז מיתר29/08/1996
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 103/ 5מרכז היישוב מיתר21/12/2000
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 104מתקנים הנדסיים - מיתר01/03/1988
דרוםמיתרתוכנית15/ 03/ 111בית כנסת כרמית25/05/2011
דרוםמיתרתוכנית15/ במ/ 67בנית מגורים מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ במ/ 96שכונה דרום מערבית -שלב ב'
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2000תוכנית 15/ מק/ 200022/05/1997
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2000/ אתוכנית 15/ מק/ 2000/ א23/07/1998
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2001תכנית מפורטת מס' 15/מק/200119/09/1997
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2002תוכנית 15/ מק/ 200220/01/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2004תוכנית 15/ מק/ 200423/07/1998
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2007תוכנית 15/ מק/ 200709/11/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2008שינוי קו בנין09/09/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2009תוכנית 15/ מק/ 200909/09/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2010תוכנית 15/ מק/ 201009/11/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2011שינוי קו בניין צידי מ-0 ל-3 ומ-0 ל-409/11/1999
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2016שינוי קוי בנין קדמי- ל-3 מ' וצדדי ל-4 מ'27/09/2000
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2018שינוי קו בנין קידמי30/11/2000
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2019מגרש 234 - מיתר10/02/2003
דרוםמיתרתוכנית15/ מק/ 2020שינוי קו בנין צידי דרומי - שכונת ממשית