תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמר21/07/1983
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 12שינוי לתכנית מיתאר - אזור כריה חתרורים14/11/1991
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 13איזור תיירות עין בוקק03/12/1995
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 14צפון חמי זוהר18/06/1996
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 19תחנת טרנספורמציה - מצדה16/01/1994
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 02/ 100/ 27תחנת ממסר במישור רותם15/12/1994
דרוםרמת נגבתוכנית10/ 02/ 101תכנית מתאר - רמת נגב22/03/1982
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית10/ 03/ 148קיבוץ שדה בוקר01/05/1980
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית10/ 03/ 148/ 1קיבוץ שדה בוקר18/11/1982
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית10/ 03/ 168/ 2הרחבת אתר להטמנת אשפה - מועצה אזורית תמר
דרוםרמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגב
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 33מרכז אזורי רמת נגב
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 35הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר22/12/1996
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
דרוםרמת נגב, מדרשת בן גוריוןתוכנית20/ 02/ 120/ 7מדרשת בן גוריון בשדה בוקר
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 310/ 2חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 311שמורת טבע חולות נחל סכר14/06/2011
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 02/ 319ביתן השומר - רוח מדבר
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 4אזור תעשייה ומשק - רביבים
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ 03/ 106/ 5חי נגב רביבים
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 110גן לאומי עין עבדה ד/ 48820/01/1966
דרוםרמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 3הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים13/03/2012
דרוםרמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 4תחנת דלק קיבוץ טללים
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 162/ 2שינוי ייעוד משצ"פ למלונאות בישוב אשלים
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ 03/ 162/ 4אשלים - מס' קודם 20/ מק/ 3035
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 209/ 1מחצבת חלמיש באזור חתרורים15/03/1996
דרוםרמת נגב, נצני סיניתוכנית20/ 03/ 217/ 1מושב ניצני סינוי (קדש ברנע)
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 244/ 2מחצבת הר שחר - בן ארי31/08/2005
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 244/ 3אתר כרייה וחציבה הר שחר דרום04/09/2007
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 244/ 4הר שחר דרום
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 306צומת הנגב - יער פארק - רמת נגב
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 314מט''ש רמת הנגב
דרוםמצפה רמון, רמת נגבתוכנית20/ 03/ 317גן לאומי ''ציר צבעי הרמון'' מכתש רמון
דרוםרמת נגבתוכנית20/ 03/ 318שמורת טבע חולות שונרה נחל לבן וכלך סיני
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ 03/ 320תחנת שאיבה אשלים
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית20/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שדה בוקר22/11/2011
דרוםרמת נגב, נצנה (קהילת חינוך)תוכנית20/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי ניצנה30/05/2012
דרוםרמת נגב, כמהיןתוכנית20/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב כמהין27/08/2012
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי רביבים
דרוםרמת נגב, שדה בוקרתוכנית20/ מק/ 3012קיבוץ שדה בוקר22/02/2004
דרוםרמת נגב, רביביםתוכנית20/ מק/ 3028אזור תעשיה ומשק - רביבים
דרוםרמת נגב, מדרשת בן גוריוןתוכנית20/ מק/ 3037בית ספר צין מדרשת בן גוריון
דרוםרמת נגב, אשליםתוכנית20/ מק/ 3038מגרשים 704, 705 אשלים
דרוםדימונה, רמת נגב, תמרתוכנית25/ 02/ 101/ 33תכנית מתאר חדשה לדימונה
דרוםרמת נגבישות כלליתג/ 14/ 62גן לאומי עין עבדת
דרוםגלילית מחוז הדרום, רמת חובב, רמת נגבתוכניתד/ 11/ 03/ 266מסילת ברזל לעיר הבה"דים26/11/2012
דרוםרמת נגב, שמעונים, אשכולתוכניתד/ 20/ 02/ 313דרך מס' 10 קטע ניצנה - חלוציות - שינוי תוואי22/10/2012
דרוםרמת נגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרנ/ 08/ 6025בקשה להצבת מתקן שידור (ביטול תנאים להצבתם)
דרוםרמת נגבישות כלליתש/ דר/ 20/ 02/ 101/ 54שמורת טבע המכתש הגדול
דרוםמצפה רמון, רמת נגבישות כלליתש/ דר/ 20/ 02/ 173/ 2שמורת טבע הר הנגב הרחבה 3
דרוםדימונה, ערבה תיכונה, רמת נגבתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 5תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להולכת הגז הטבעי - חיבור מפעלי תעשייה אורון - צין
דרוםרמת נגבתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 7חיבור תחנות הכח הסולריות באשלים למערכת הולכת הגז הטבעי
דרוםרמת נגבתוכניתתמא/ 46/ 1תכנית מתאר ארצית שינוי מספר 1 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים
דרוםרמת נגבתוכניתתמא/ 46/ 2תכנית מתאר ארצית - שינוי מספר 2 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים
דרוםאבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
דרוםרמת נגבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 65תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 65 ישוב קבע לפזורה הבדואית (עבדת)