תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעוןערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 15ערר על החלטת ו. מחוזית דרום ת. 7/ 02/ 305/ 31
דרוםבני שמעוןישות כללית03/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית תמ"א/ 22
דרוםבני שמעוןערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 43ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 7/ 03/ 473 - יער גבעות גורל
דרוםבני שמעון, רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 1מגרש 19 חממות24/03/2010
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
דרוםבני שמעוןתוכנית28/ 03/ 704תארבין שלב ג'
דרוםבני שמעוןתוכנית28/ מפ/ 1001מתקן פוטו וולטאי - תראבין01/12/2011
דרוםבני שמעוןתוכנית31/ 02/ 101/ 2צומת דרכים מס' 31 / 60 - צומת שוקת11/09/2012
דרוםבני שמעוןתוכנית31/ 02/ 305/ 83פרוייקט חממות של משפחת אלעטאונה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית31/ 02/ 305/ 88תחנה ובריכות בית קמה
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית31/ 02/ 305/ 95חירבת זעק
דרוםבני שמעוןתוכנית31/ 02/ 305/ 97איחוד וחחלוקת מגרשים - אזור תעשיה להבים
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית31/ 03/ 101/ 1תחנת כח במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק עד 20 מגוואט בקיבוץ חצרים
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית31/ 03/ 103/ 7קיבוץ דביר - אזור המגורים והקהילה
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 2מושב תדהר- שינויים ביעודי קרקע במגרשים מס' 62-65, 46
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 3משק 33 מושב תדהר22/08/2012
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית31/ 03/ 145/ 4מבנים חקלאיים - מושב תדהר
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית31/ 03/ 202/ 7מושב ברוש (מזרח) שינוי יעוד קרקע מיעוד משקי עזר ליעוד מגורים א'
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית31/ 03/ 286/ 3קיבוץ כרמים
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית31/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה
דרוםבני שמעון, להבתוכנית31/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ להב, פנימי22/08/2012
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים26/11/2012
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מק/ 3000מושב נבטים - משק 17
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית31/ מק/ 3001מבני ציבור גבעות בר
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית31/ מק/ 3002קיבוץ כרמים
דרוםבאר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית6/ 03/ 239/ אקיבוץ שומריה13/07/1989
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286תכנית מיתאר קיבוץ כרמים26/03/1981
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 303/ 35אתר לייצור קומפוסט- רוחמה24/10/2007
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 1תכנית מיתאר - מתחם צומת קמה30/06/1994
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ 02/ 305/ 14תוספת כ- 60 יח' דיור - מושב תאשור28/05/1996
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 16שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד דרך כניסה למושב תדהר.
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 26תחנת תידלוק ליד בית קמה20/02/2000
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 27מושב תדהר- תחנת תדלוק31/10/1999
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 28הרחבת מושב תדהר25/07/2000
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 31משמר הנגב ב'13/02/2003
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 32ישוב קהילתי - כרמית08/06/2003
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 33יעוד שטחים לצרכי ציבור - מרכז קק"ל גילת09/11/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 34הרחבת מסוף הדלק אשל
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 35/ אתחנת דלק - כביש מס' 40
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 36/ אתחנת דלק כביש מס' 40
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 39מעון פוסט אשפוזי - בני שמעון03/10/2002
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 40שכונת מגורים מערבים "המניפה" - להבים
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 42מפעל קמדע קיבוץ בית קמה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 43מתקן לטיהור שפכים - בני שמעון31/12/2002
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 45קרית אשל - שדה תימן
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 46אתר אזורי למחזור ולהטמנת פסולת יבשה - דודאים16/11/2003
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 47אתר לסילוק פסולת בנין רהט
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 50מתקן הנדסי תדהר (מתקן שאיבה)29/02/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 51אתר מבקרים דודאים17/03/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 52שכונה פרברית כרכור
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 53פארק שלמה המלך - שמעונים04/12/2008
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 55מתקן הנדסי - בוסטר סנסנה04/09/2006
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 58מתקן שאיבה להבים - בשטח קידוח ציקלג 227/11/2007
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 59חירבת זעק - אתר תיירות באתר עתיקות
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 60אזור תתיירות להב04/11/2009
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 64מאגר מים לשפד"ן איזור בית קמה דבירה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 64/ אמאגר "קמה" למי שפד"ן
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 02/ 305/ 66בריכת אגירת מים נבטים03/03/2009
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ 02/ 305/ 67בריכה ותחנת שאיבה דבירה26/03/2009
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 68חוות עזים קיבוץ להב29/06/2009
דרוםבאר שבע, בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 69פארק פנאי חצרים
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 7תחנת דלק קיבוץ להב28/02/1996
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 70מגרש 55 - מושב תדהר - הסדרת מצב קיים
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 71מושב תדהר - תיקון מגרשים לתכנית ההרחבה24/04/2012
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 72מאגר להב קולחי שוקת08/01/2009
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 305/ 73לולים קיבוץ כרמים
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 74מתחם מכלאות צאן ליד אתר דודאים08/08/2007
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ 02/ 305/ 75השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר12/05/2009
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 78מתקן לטיפול בשפכים לתחנת תדלוק בצומת דבירה05/02/2009
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 02/ 305/ 79תחנת דלק תפוז ליד משמר הנגב
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 80מבני משק חב' שתיל מושב תדהר15/02/2012
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 81מתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל08/11/2010
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 82דרך גישה לסנסנה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 85תחנת תדלוק בדרך מס' 3126/09/2011
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 87מכון שאיבה בפארק חצרים
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 93דרך מס' 3253 - דרך גישה לסנסנה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 94מתקן תפיסה של שפכי חברון
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
דרוםאופקים, בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 539מרחב יערות אופקים
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 3הרחבה קהילתית - קיבוץ דביר15/01/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 4אזור תעשיה - קיבוץ דביר23/05/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 103/ 5מבנה משק - קיבוץ דביר04/09/2003
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ 03/ 103/ 6קיבוץ דביר - אזור תעשיה25/11/2010
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104תיקון לתכנית מפורטת- משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 1קיבוץ משמר הנגב27/03/1980
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 2/ אהגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגב13/09/1992
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 4אזור ספורט ומסחר קיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115מושב נבטים17/01/1980
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 1יעוד שטח למקלטים - מושב נבטים21/04/1983
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 2מושב נבטים03/11/1983
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 4תוספת 120 יח"ד מושב נבטים24/10/1996
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטים07/07/2005
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 1מתקני ביוב חצרים04/12/1980
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 2קיבוץ חצרים30/11/1987